ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημιές 73,7 εκατ. ευρώ για την «Ελληνικός Χρυσός»

Ζημιές 73,7 εκατ. ευρώ για την «Ελληνικός Χρυσός»

Ζηµιογόνος παρέµεινε, κατά τη χρήση του 2021, η θυγατρική του καναδικού οµίλου Eldorado Gold «Ελληνικός Χρυσός», που δραστηριοποιείται στα µεταλλεία Κασσάνδρας στη Χαλκιδική. Η εταιρεία εµφάνισε µειωµένα έσοδα κατά 3,5% σε σύγκριση µε το 2020, σε περίπου 155 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποδίδεται στις λιγότερες κατά 5,4 εκατ. ευρώ πωλήσεις του µεταλλείου της Ολυµπιάδας και τις µειωµένες κατά 100.000 πωλήσεις του µεταλλείου Στρατωνίου. Τα έσοδα από τη δραστηριότητα στην Ολυµπιάδα επηρεάστηκαν από την επιβολή ΦΠΑ 13%, από την 1η Οκτωβρίου 2021 σε εταιρείες που εισάγουν από την Κίνα συµπύκνωµα χρυσοφόρου πυρίτη. Γι’ αυτό η εταιρεία αναζητεί εναλλακτικές αγορές. Ωστόσο, η εταιρεία, πέρυσι, σε σχέση µε το 2020, ενίσχυσε κατά περισσότερο από 1 εκατ. ευρώ το µεικτό κέρδος, που ανήλθε σε 15,7 εκατ. ευρώ και περιόρισε τις ζηµίες συγκριτικά µε τη χρήση του 2020.

Συγκεκριµένα, οι λειτουργικές ζηµίες προ αποµειώσεων παγίων και λοιπών εξόδων αδράνειας υποχώρησαν κατά 52%, στα 5,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι λειτουργικές ζηµίες µειώθηκαν κατά 47%, στα 28,1 εκατ. ευρώ. Προ φόρων οι ζηµίες διαµορφώθηκαν σε περίπου 52 εκατ. ευρώ (-37%), µε τις ζηµίες, µετά την προσθήκη αναβαλλόµενων φορολογικών ζηµιών 21,8 εκατ. ευρώ, να είναι 73,7 εκατ. ευρώ. Τέλη της περασµένης χρήσης, η «Ελληνικός Χρυσός» εµφανίζει σωρευµένες ζηµίες της τάξεως των 92 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία το 2021 παρουσιάζει από τη λειτουργία ταµειακές εκροές 110 εκατ. ευρώ, ενώ καταγράφονται εισροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ύψους 182,3 εκατ. ευρώ.

Πριν από ένα µήνα, η Eldorado Gold συνήψε µε την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική επιστολή ανάθεσης για την εξασφάλιση χρηµατοδότησης 680 εκατ. δολαρίων που θα κατευθυνθεί στις εργασίες του µεταλλείου στις Σκουριές. Υπενθυµίζεται πως το έργο στις Σκουριές βρίσκεται σε καθεστώς συντήρησης από το 2016, µε τη νέα –κυρωθείσα από τη Βουλή– επενδυτική συµφωνία της Eldorado Gold να προβλέπει την επανέναρξη υλοποίησής του. Η εταιρεία, δηλαδή, ύστερα από την εξασφάλιση χρηµατοδότησης, παραµένει προσανατολισµένη στην επανέναρξη του έργου των Σκουριών, βάσει του στρατηγικού σχεδίου της µε χρονικό ορίζοντα µέχρι το 2024.

Οι βασικοί στόχοι της εταιρείας περιλαµβάνουν την ολοκλήρωση του εργοστασίου εµπλουτισµού στις Σκουριές και την υλοποίηση επενδύσεων µε στόχο την ψηφιοποίηση του µεταλλείου της Ολυµπιάδας, του οποίου η ετήσια παραγωγή επιδιώκεται να αυξηθεί σε 650.000 τόνους από 400.000 τόνους. Το 2021 η παραγωγή συµπυκνωµάτων της στην Ολυµπιάδα υποχώρησε, σε ετήσια βάση, κατά 18,5%, σε 379.000 κιλοτόνους.

moneyreview.gr

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News