Business & Finance Τετάρτη 28/09/2022, 18:21
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΔΜΗΕ: Στα 137,5 εκατ. ευρώ τα έσοδα α’ εξαμήνου

ΑΔΜΗΕ: Στα 137,5 εκατ. ευρώ τα έσοδα α’ εξαμήνου

Μείωση στα βασικά οικονομικά μεγέθη παρουσιάζει ο ΑΔΜΗΕ τόσο σε επίπεδο β΄ τριμήνου όσο και στο α΄ εξάμηνο του 2022. 

Πρώτο εξάμηνο

Ειδικότερα, στα 137,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα στο α’ εξάμηνο 2022, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,2% έναντι 137,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021.

Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από την Αγορά Εξισορρόπησης ανήλθαν σε 133,9 εκατ. ευρώ έναντι 130,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 2,4%, ενώ τα Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 3,5 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της σταδιακής μεταφοράς των υπηρεσιών συντήρησης υποσταθμών μέσης τάσης στον ΔΕΔΔΗΕ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 5,7% σε 91,2 εκατ. ευρώ έναντι 96,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 90,4 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 4,5% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α’ εξαμήνου 2021, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 0,5 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο του 2021 και

β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 1 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 2,5 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2021.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 18,6% και ανήλθε στα 39,0 εκατ., έναντι 47,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 6,9% που οφείλεται στις αυξημένες παγιοποιήσεις έργων που ολοκληρώθηκαν κατά βάση στο τέλος της συγκριτικής περιόδου, ύψους 188 εκατ. ευρώ, ως απόρροια της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου ΑΔΜΗΕ. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 38,2 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 16,7% έναντι 45,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021 μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 33,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 21% έναντι 41,9 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2021, ενώ συνυπολογίζοντας την θετική επίδραση ποσού 8,8 εκατ. ευρώ από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή3 το α’ εξάμηνο 2021 για τον Όμιλο και την ΑΔΜΗΕ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 24,1 εκατ. ευρώ έναντι 40,9 εκατ. το α’ εξάμηνο 2021. Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 24 εκατ. έναντι 30,5 εκατ. το α’ εξάμηνο 2021 εξαιρώντας την έκτακτη θετική επίδραση του φόρου το προηγούμενο έτος.

Το ΔΣ του ΑΔΜΗΕ προχώρησε σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στη διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2021, που αντιστοιχεί στο ποσό των 33,9 εκατ. ευρώ με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ να εισπράξει μέρισμα ποσού 17,3 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου το α’ εξάμηνο 2022 αυξήθηκαν κατά 12,2% και ανήλθαν σε 50,2 εκατ. ευρώ, έναντι 44,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2021.

Αναλυτικότερα, οι Αμοιβές προσωπικού μειώθηκαν κατά 4,4% στα 27,4 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης που εφαρμόστηκε στο 2ο εξάμηνο του 2021. Παράλληλα τα κονδύλια Αμοιβές Τρίτων και Παροχές Τρίτων εμφάνισαν αθροιστικά αύξηση ποσού 4,3 εκατ. ευρώ που οφείλεται κυρίως σε αμοιβές απασχολουμένων με συμβάσεις έργου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ομίλου καθώς επίσης και από την αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα Λοιπά έξοδα σημείωσαν αύξηση κατά 68,5% στα 7 εκατ. ευρώ κυρίως ως αποτέλεσμα επαναξιολόγησης καταλληλόλητας των υλικών και ανταλλακτικών και αύξησης εξόδων που αφορούν προηγούμενη χρήση (1,1 εκατ. ευρώ).

Οι Συνολικές προβλέψεις, ανήλθαν σε απελευθέρωση ποσού 1 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού ύψους 2,5 εκατ. και αφορούν κυρίως απελευθέρωση πρόβλεψης αποτίμησης υλικών ποσού 1,3 εκατ. ευρώ. Οι Αποσβέσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 52,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7%, που οφείλεται κυρίως στις αυξημένες παγιοποιήσεις έργων ύψους 188 εκατ. ευρώ, που ολοκληρώθηκαν κατά βάση στο τέλος της συγκριτικής περιόδου, ως απόρροια της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου ΑΔΜΗΕ.

Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στα 1,7 εκατ. ευρώ από 1,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, που οφείλεται κυρίως σε έσοδα από τόκους υπερημερίας ποσού 0,9 εκατ. ευρώ που προέκυψαν από διακανονισμό παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την συγγενή εταιρεία. Τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα ανήλθαν στα 7,5 εκατ. ευρώ παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής για την τρέχουσα περίοδο είναι 22% και ο τρέχων φόρος εισοδήματος ανήλθε σε 9 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο το 2021 η μείωση του φορολογικού συντελεστή είχε θετική επίδραση στα λειτουργικά αποτελέσματα ποσού 8,8 εκατ. ευρώ. Το α’ εξάμηνο οι ενοποιημένες Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 90,2 εκατ. ευρώ έναντι 94,7 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα πέρσι.
Οι Επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα 88 εκατ. ευρώ έναντι 153,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021 και αφορούν κυρίως στο έργο διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής (Φάση Β). Η προσωρινή μείωση οφείλεται στην χρονική μετάθεση διαγωνισμών λόγω των διαδικασιών έγκρισης αναθεωρημένων προϋπολογισμών από τη Ρυθμιστική Αρχή.

Δεύτερο τρίμηνο

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του Ομίλου το 2ο τρίμηνο του 2022 μειώθηκαν κατά 3,8%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους και διαμορφώθηκαν στα 67,2 εκατ. ευρώ. Το έσοδο από Ενοίκιο Συστήματος μεταφοράς συμπεριλαμβανομένου και του Εσόδου από την αγορά εξισορρόπησης ανήλθε στα 66,7 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μια οριακή αύξηση κατά 0,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 ενώ τα Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 3,1 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της σταδιακής μεταφοράς των υπηρεσιών συντήρησης υποσταθμών μέσης τάσης στον ΔΕΔΔΗΕ .

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2ο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν στα 45,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 7,5% σε ετήσια βάση έναντι 49,2 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2021. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 43,3 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 9,9% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2ου τριμήνου του 2021, μη συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες προβλέψεις:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,14 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 0,43 εκατ. ευρώ για το 2021,

β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 2,4 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 1,6 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2021.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 22% και διαμορφώθηκε στα 19,3 εκατ., έναντι 24,8 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2021, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 17,1 εκατ. ευρώ, έναντι 23,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το 2ο τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε 11,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 51,5% έναντι 24,6 εκατ. το 2021, κυρίως ως αποτέλεσμα της θετικής επίδρασης από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή για τον Όμιλο και τον ΑΔΜΗΕ το 2ο τρίμηνο 2021.

Τι αναφέρει η διοίκηση

«Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ παραμένει προσηλωμένος στην ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος σε βάθος δεκαετίας.

Λόγω του ρευστού οικονομικού περιβάλλοντος που επικρατεί διεθνώς, σημειώθηκαν σημαντικές ανατιμήσεις στο κόστος υλικών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την επιτυχή διεξαγωγή επιμέρους διαγωνιστικών διαδικασιών, με αποτέλεσμα το πρώτο εξάμηνο του 2022 να επιβραδυνθεί προσωρινά ο ρυθμός υλοποίησης των κεφαλαιουχικών δαπανών του Ομίλου, καθώς ο Διαχειριστής υπέβαλε αιτήματα επαναξιολόγησης συγκεκριμένων προϋπολογισμών των έργων προς τη ΡΑΕ. Τα αιτήματα εγκρίθηκαν με αποτέλεσμα οι προϋπολογισμοί των έργων να ανταποκρίνονται πλήρως στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες χωρίς να επηρεάζεται σε μακροπρόθεσμη βάση η πορεία του επενδυτικού έργου του Διαχειριστή, ο οποίος παραμένει προσηλωμένος στην ταχύτερη δυνατή υλοποίησή του, με ορίζοντα το τέλος της δεκαετίας.

Σημειώνεται επίσης ότι οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Συστήματος ενσωματώθηκαν στην τιμολόγηση των χρεώσεων από την 1η Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με την Απόφαση 643/2022, η οποία εκδόθηκε σε χρόνο μεταγενέστερο του προβλεπόμενου.
Συνεπεία του ανωτέρω, κατά το Α’ εξάμηνο 2022 τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς του Διαχειριστή δεν είναι αντιπροσωπευτικά και αναλογικά με το εκτιμώμενο προς ανάκτηση έσοδο για το έτος, καθώς για την περίοδο αυτή παρέμειναν σε ισχύ οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος του 2021. Ωστόσο από την έναρξη εφαρμογής των χρεώσεων τον Σεπτέμβριο του 2022, αναμένεται η μερική ανάκτηση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2022».

moneyreview.gr

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News