ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Redex: Γιατί εμφάνισε ζημίες το 2021 – Ανεκτέλεστο 70 εκατ. ευρώ

Redex: Γιατί εμφάνισε ζημίες το 2021 – Ανεκτέλεστο 70 εκατ. ευρώ

Ζημίες εμφάνισε η εταιρεία ανάπτυξης του ομίλου Κοπελούζου Redex κατά τη χρήση του 2021, επίδοση που γίνεται αντιληπτή, ως ένα βαθμό, εάν ληφθεί υπόψη ότι ο τομέας της ανάπτυξης ακινήτων είναι εντάσεως κεφαλαίων. Αν και πέρυσι, έναντι του 2020, η Redex κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών κατά περίπου 31%, σε 52,8 εκατ. ευρώ παρουσίασε ζημίες προ φόρων και τόκων 175,3 χιλ. (από κέρδη 4,4 εκατ. ευρώ) και αρνητικά αποτελέσματα μετά από φόρους 472,7 εκατ. ευρώ (από κέρδη 3,1 εκατ. ευρώ).

Η εταιρεία αποδίδει την εμφάνιση ζημίων στις αυξημένες δαπάνες στον τομέα της κατασκευής, κατά τα πρώτα στάδια εκτέλεσης δύο νέων έργων με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης, όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση. Τα μεγέθη όμως, αναμένεται να βελτιωθούν συναρτήσει της προόδου των δύο αυτών projects, με τη Redex να διαθέτει ανεκτέλεστο συνολικής αξίας 70 εκατ. ευρώ. Συνολικά, την περασμένη χρονιά, η εταιρεία σύναψε συμβάσεις αξίας 61 εκατ. ευρώ.

Η Redex διαθέτει συσσωρευμένα κέρδη ύψους 14,5 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις της τάξεως των 25,8 εκατ. ευρώ. Από αυτές ο δανεισμός αντιστοιχεί σε 4,8 εκατ. ευρώ από τα οποία ποσό μόνο 1,3 εκατ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμα δάνεια. Επίσης, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Redex ανέρχονται σε 8,8 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία περιόρισε πέρυσι τις εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε 670,5 χιλ. ευρώ από περίπου 5,3 εκατ. ευρώ το 2020.

Τα έργα

Ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα που ολοκλήρωσε η Redex το 2021 περιλαμβάνουν την ανακατασκευή της Αμερικάνικης Πρεσβείας στην Αθήνα, την ανακατασκευή του κτηρίου γραφείων της πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρίας Roche στο Μαρούσι, την επέκταση των ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων της Dunapack Packaging Ελλάς, την ανακαίνιση γραφείων της εταιρείας Sodia Capital Management intents, την ανακαίνιση των γραφείακών χώρων του ΟΛΘ στην Αθήνα και την επισκευή-αποκατάσταση βιομηχανικού κτηρίου της Noval Property στον Ασπρόπυργο.

Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο υπερπολυτελές θέρετρο της One & Only ΚΕΑ Island Resort και στο κτήριο λέσχης Golf της εταιρείας Πανόραμα στην Πύλο Μεσσηνίας.

Επίσης νέα έργα τα οποία ξεκίνησαν και ήταν σε εξέλιξη στα τέλη του 2021 είναι το mini park του Ελληνικού, η διαμόρφωση των εσωτερικών και περιβάλλοντος χώρων της Amadeus Investment, η διαχείριση κατασκευής του ξενοδοχείου Santo Maris στην Σαντορίνη, η εσωτερική διαρρύθμιση του κτηρίου γραφείων της DHL , το υπερπολυτελές ξενοδοχείο της Ikos Odiseia στην Κέρκυρα κ.α.

Η Redex διαθέτει δραστηριότητα και στον τομέα της διαχείρισης εγκαταστάσεων. Πέρυσι, συνεχίστηκε η σύμβαση για το έργο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης υποδομών των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Fraport (όπου ο όμιλος Κοπελούζος συμμετέχει στην κοινοπραξία διαχείρισης).

Η εταιρεία συνεχίζει να διεκδικεί νέα ιδιωτικά έργα και να επενδύει στην ανάπτυξή νέων αγορών όπως στον τομέα της ενέργειας. Έτσι, είχε παρουσία σε έργα βελτίωσης ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος (PQOs) στο εργοστάσιο της Exalco, σε έργα προμήθειας και εγκατάστασης LED όπως στο ΕΜΠ, σε αεροδρόμια αλλά και σε μεγάλες εταιρείες. Τοποθετείται και στην προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, έχοντας, ήδη, παραδώσει πάρκα ισχύος 1Mwp στις Elval Color, Eurofilm, Mantzaris κ.α., Τέλος, εκπονεί μελέτες και αναλαμβάνει έργα που αφορούν στην ασφάλεια υποδομών.

Προοπτικές

Λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης η εταιρεία εκτιμά ότι οι προοπτικές των κατασκευών είναι θετικές. Ωστόσο, η ενεργειακή κρίση έχει οδηγήσει σε ανατίμηση των οικοδομικών υλικών, καθυστέρηση στη δημοπράτηση νέων κατασκευαστικών έργων, σε περιορισμό του περιθωρίου κέρδους, και καθυστέρηση εξόφλησης των πελατών.

Παρόλ’αυτά, σημαντικό ρόλο για την εταιρεία διαδραματίζει το γεγονός ότι είναι μηδενική η έκθεση σε έργα Δημοσίου όπου η καθυστέρηση των πληρωμών δεν είναι ελεγχόμενη.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News