Business & Finance Παρασκευή 23/09/2022, 07:25
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΧΣ: Επέλεξε την Rothschild ως σύμβουλο για την στρατηγική αποεπένδυσης

ΤΧΣ: Επέλεξε την Rothschild ως σύμβουλο για την στρατηγική αποεπένδυσης

Στην επιλογή της Rothschild ως ανεξάρτητου συμβούλου που θα συντάξει την έκθεση για την στρατηγική αποεπένδυσης του ΤΧΣ κατέληξε η διοίκηση του Ταμείου, μετά από διαγωνιστική διαδικασία.

Επικρατέστεροι για τον ρόλο του συμβούλου που θα συντάξει την έκθεση για την  στρατηγική αποεπένδυσης του ΤΧΣ είχαν αναδειχθεί η Rothschild και η Lazard και η επιλογή έγινε μεταξύ 15 διεθνών επενδυτικών συμβούλων που είχαν λάβει την σχετική πρόσκληση. Από το μακρύ κατάλογο των υποψηφιοτήτων που είχε αποστείλει την πρόσκληση το Ταμείο ανταποκρίθηκε μονοψήφιος αριθμός, καθώς οι περισσότεροι από τους μεγάλους επενδυτικούς οίκους έχουν προκρίνει τη συμμετοχή τους ως υποψήφιοι σύμβουλοι για τη διάθεση των μετοχών των συστημικών τραπεζών που έχει υπό τον έλεγχό του το ΤΧΣ. 

Η διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη με αφορμή και το ενδιαφέρον που όπως έχει αποκαλύψει το MR έχει εκδηλώσει επίσημα προς το ΤΧΣ το κρατικό fund της Σαουδικής Αραβίας Public Investment Fund για την εξαγορά του 20% της Εθνικής τράπεζας. «Η ιδιότητα του συμβούλου στρατηγικής αποεπένδυσης είναι ασυμβίβαστη και συνιστά κώλυμα για την απόκτηση της ιδιότητας συμβούλου διάθεσης, προβλέπει ο νόμος για το ΤΧΣ», στην οποία τον τελικό λόγο έχει ο υπουργός Οικονομικών που θα κληθεί να επιλέξει τον επικρατέστερο μέσα από shortlist τριών υποψηφίων.

Σήμερα το ΤΧΣ ελέγχει ποσοστό 40,3% στην Εθνική τράπεζα, 27% στην τράπεζα Πειραιώς, 9% στην Alpha Bank, 1,4% στην Eurobank και 62,93% στην Attica Bank.

Η πρόσληψη συμβούλου που θα συντάξει την έκθεση για την στρατηγική αποεπένδυσης του ΤΧΣ προβλέπεται στον πρόσφατο νόμο για το Ταμείο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι. Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο «προκειμένου να λάβει την απόφαση θέσπισης της στρατηγικής αποεπένδυσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αναθέτει τη σύνταξη εκθέσεως σε ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο, ο οποίος διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και πείρα σε αντίστοιχα θέματα. 

Ο τρόπος και η διαδικασία διάθεσης («στρατηγική αποεπένδυσης») του συνόλου ή μέρους των μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει το ΤΧΣ καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. Η διάθεση μπορεί να γίνεται τμηματικά ή άπαξ, κατά την κρίση του Ταμείου και σε συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

To Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου συντάσσει αιτιολογημένη στρατηγική αποεπένδυσης, η οποία περιλαμβάνει το γενικό πρόγραμμα διάθεσης των μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία κατέχει το Ταμείο, καθώς και ειδικότερες κατευθύνσεις ανά πιστωτικό ίδρυμα, για τις οποίες λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της συμμετοχής του Ταμείου σε αυτό. Όπως ορίζει ο νόμος η στρατηγική αποεπένδυσης τηρεί τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: 

(α) την οικονομική και λειτουργική βιωσιμότητα του πιστωτικού ιδρύματος, 

(β) τις συνθήκες της αγοράς, τις μακροοικονομικές συνθήκες, και τις συνθήκες που διέπουν τον κλάδο των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

(γ) τις αναμενόμενες συνέπειες της στρατηγικής αποεπένδυσης για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την αγορά και την ευρύτερη οικονομία της χώρας, 

(δ) τον σεβασμό στην αρχή της διαφανούς δράσης, 

(ε) την αναγκαιότητα κατάρτισης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της στρατηγικής αποεπένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη διάρκεια του Ταμείου, 

(στ) την ανάγκη διάθεσης σε εύλογο και έγκαιρο χρονικό διάστημα, 

(ζ) την ανάγκη επιστροφής του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα σε καθαρά ιδιωτική μετοχική σύνθεση. 

Η στρατηγική αποεπένδυσης περιλαμβάνει προβλέψεις για τις ενδεδειγμένες ανταγωνιστικές διαδικασίες προσφορών και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτές, τις απαιτήσεις διαφάνειας και συμμόρφωσης με την νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς, και τις πιθανές μεθοδολογίες διάθεσης. 

Η στρατηγική αποεπένδυσης λαμβάνει την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο δύναται να ζητά προηγουμένως γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Διαβάστε επίσης:

Οι ξένοι οίκοι που ερίζουν για την «αποκρατικοποίηση του ΤΧΣ» και την πώληση των τραπεζικών μετοχών του

Εθνική Τράπεζα: Επενδυτικό ενδιαφέρον από τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν

Νέο Δ.Σ στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News