ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Διχάζει το ύψος της αύξησης κεφαλαίου

Attica Bank: Διχάζει το ύψος της αύξησης κεφαλαίου

Λήγει σήμερα η καταληκτική προθεσμία που έχει δώσει η ΤτΕ προς τους μετόχους της Attica Bank προκειμένου να υποβάλλουν το κεφαλαιακό πλάνο και την μεταξύ τους συμφωνία για τη συμμετοχή τους στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το ύψος της οποίας εξακολουθεί να διχάζει, όπως επίσης και επιμέρους στοιχεία της συμφωνίας. 

Αυτό γιατί από την πλευρά της ΤτΕ το ύψος της ΑΜΚ προσδιορίζεται κοντά στα 400 εκατ. ευρώ, ενώ από την πλευρά των μετόχων, δηλαδή ΤΧΣ και της κοινοπραξίας ΤΜΕΔΕ και Ellington, το ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων προσδιορίζεται κοντά στα 600 εκατ. ευρώ. 

Η προσπάθεια εξεύρεσης κοινής θέσης συνεχίστηκε χθες μέχρι αργά το βράδυ, αλλά με δεδομένη την μεγάλη διαφορά ως προς την εκτίμηση της απαιτούμενης ΑΜΚ αλλά και ουσιώδεις λεπτομέρειες της συμφωνίας, όπως η τύχη των τιτλοποιήσεων συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, δεν αποκλείεται το ναυάγιο στην συμφωνία μεταξύ των μετόχων, ενεργοποιώντας από την πλευρά της ΤτΕ, plan B για το μέλλον της Attica Bank.

Η διαφορά μεταξύ των δύο εκτιμήσεων, δηλαδή μεταξύ των 400 και των 600 εκατ. ευρώ, προκύπτει από την διαφορετική προσέγγιση που έχουν τα δύο μέρη. Από την πλευρά της η ΤτΕ προσδιορίζει το ύψος της απαιτούμενης αύξησης σε επίπεδο κοντά στα 400 εκατ. ευρώ, καθώς αυτό θεωρείται επαρκές προκειμένου να αποκατασταθούν οι κεφαλαιακοί της δείκτες της Attica Bank. Αυτό σημαίνει ότι η ΑΜΚ δεν στοχεύει σε μηδενικό δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων, στόχος που σύμφωνα με πηγές της ΤτΕ δεν θα μπορούσε να είναι ρεαλιστικός και άρα δεν θα μπορούσε να είναι και η απαίτηση του επόπτη. Η προσέγγιση αυτή συνάδει και με την συμφωνία που είχαν υπογράψει οι βασικοί μέτοχοι τον περασμένο Δεκέμβριο και η οποία έκανε λόγο για νέα ΑΜΚ ύψους 365 εκατ. ευρώ, επίπεδο που σύμφωνα με την ΤτΕ εξασφαλίζει την συνέχιση της λειτουργίας της Attica Bank και την τήρηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

Από την πλευρά του ΤΜΕΔΕ – Ellington,  το ύψος της απαιτούμενης αύξησης κεφαλαίου προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες για την πλήρη εξυγίανση της Attica Bank, καθώς και τα κεφάλαια για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Υπό αυτή την έννοια η κοινοπραξία των ιδιωτών μετόχων, δηλαδή ΤΜΕΔΕ – Ellington πλειοδοτεί υπέρ των υψηλότερων κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας, αφού στόχο έχει να πετύχει την συμμετοχή του με πλειοψηφικό ποσοστό σε μια πλήρως καθαρή από κόκκινα δάνεια, Τράπεζα. Η προσέγγιση αυτή εκτός του ότι ανεβάζει στα 600 εκατ. ευρώ το ύψος της ΑΜΚ, δεσμεύει το ΤΧΣ που αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο μέτοχο της Attica Bank, σε μεγαλύτερη εισφορά κεφαλαίου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες επίμαχο θέμα της διαπραγμάτευσης μεταξύ ΤΧΣ και ΤΜΕΔΕ – Ellington είναι και η τύχη των τιτλοποιήσεων που δρομολογεί η Attica Bank, συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ περίπου. Πρόκειται για τις τιτλοποιήσεις Omega ύψους 1,3 δισ., ευρώ, του Astir I και ΙΙ, αξίας 320 και 370 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, τις οποίες η Ellington «διεκδικεί» ως επενδυτικό κεφάλαιο, όρος που σύμφωνα με το ΤΧΣ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός στο πλαίσιο προσυμφωνίας, καθώς θα πρέπει να υπάρξει ανοιχτός διαγωνισμός.

Να σημειωθεί ότι η κοινοπραξία ΤΜΕΔΕ – Ellington, έχουν εισφέρει στο πλαίσιο της πρώτης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 ύψους 240 εκατ. ευρώ, κεφάλαια 55 εκατ. ευρώ και έχουν δεσμευτεί για νέα εισφορά στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης συμφωνίας για την νέα ΑΜΚ , για επιπλέον 125 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό μετά και τις διαπραγματεύσεις τον τελευταίο μήνα μπορεί να αυξηθεί έως και τα 140 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά του ΤΧΣ με βάση και τον νέο νόμο που διέπει την λειτουργία του, μπορεί να συμμετάσχει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είτε ως «διασώστης», δηλαδή στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, είτε ως επενδυτής προκειμένου να διατηρήσει την αξία της επένδυσής του. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμμετάσχει στην αύξηση με τους ίδιους όρους με τους οποίους συμμετέχει ο ιδιώτης, εν προκειμένω δηλαδή η κοινοπραξία ΤΜΕΔΕ – Ellington, έτσι ώστε να θεωρηθεί ότι η συμμετοχή του γίνεται με όρους αγοράς και να μην εγερθεί θέμα κρατικής ενίσχυσης.

Η ανακοίνωση της τράπεζας 

Σε συνέχεια της από 19-08-2022 ανακοίνωσης της, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η διαδικασία υλοποίησης των πράξεων κεφαλαιακής ενίσχυσης της βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Στο πλαίσιο αξιολόγησης της στρατηγικής της Τράπεζας για ενδεχόμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων «ΗΡΑΚΛΗΣ 2», ολοκληρώθηκε σήμερα η λήψη, από τον διεθνή οίκο παροχής πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS, των προκαταρκτικών εκθέσεων πιστοληπτικής αξιολόγησης για ομολογίες υψηλής σειράς εξόφλησης των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ Omega, Astir 1 και Astir 2 που θα λαμβάνουν την απαιτούμενη από το Πρόγραμμα βαθμίδα BB-.

Κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, η Διοίκηση της Τράπεζας θα προβεί, με βάση το σύνολο των πληροφοριών και τα διαθέσιμα σενάρια, σε αξιολόγηση των  εναλλακτικών επιλογών για σκοπούς κατάρτισης αφενός του πλάνου κεφαλαιακών ενεργειών, αφετέρου του επιχειρηματικού σχεδίου, σε συνάρτηση με τα διαθέσιμα προς επένδυση κεφάλαια των βασικών μετόχων της Τράπεζας.

Η Τράπεζα  θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση με λεπτομέρειες επί της ανωτέρω διαδικασίας και την εξέλιξη της υλοποίησης των πράξεων κεφαλαιακής ενίσχυσης της.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News