Business & Finance Πέμπτη 15/09/2022, 19:30
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

AVE: Στις 19 Σεπτεμβρίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ

AVE: Στις 19 Σεπτεμβρίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ

Από την 19 Σεπτεμβρίου 2022 θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ οι 3.003.860 νέες μετοχές της AVE που προέκυψαν μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2022.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της εισηγμένης αναφέρεται ότι:

Η AVE Α.Ε. (πρώην με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ», εφεξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2022, αποφάσισε:

Την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα 3.003.860 €, με έκδοση 3.003.860 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη και με τιμή διάθεσης 1,00 € ανά μετοχή, καθώς και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Συνεπεία της προτεινόμενης αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί σε 6.751.912,12 €. Η άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Οι ως άνω καταβολές είχαν πραγματοποιηθεί έναντι μελλοντικών αυξήσεων και, συγκεκριμένα, η εκ των μετόχων STONEMAN HOLDINGS LTD είχε ήδη καταθέσει το ποσό των 1.319.100 € και η εκ των μετόχων DOSON INVESTMETNS COMPANY LIMITED είχε ήδη καταθέσει το ποσό των 1.684.760 €, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 § 3 του ν. 4584/2018.

Σημειώνεται τέλος ότι, δεδομένου ότι οι Νέες Μετοχές καθώς και οι 7.233.300 κοινές ονομαστικές μετοχές, των οποίων η διαπραγμάτευση ξεκίνησε την 22η Δεκεμβρίου 2021 ακολούθως της από 20.12.2021 σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρίας, αθροιζόμενες, αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο δώδεκα μηνών, ποσοστό 7,24% των ήδη εισαχθέντων προς διαπραγμάτευση μετοχών, δηλαδή ποσοστό μικρότερο του 20% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Επομένως, δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή του εδαφ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.

Συνεπεία των ανωτέρω εταιρικών πράξεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 6.751.912,12 διαιρούμενο σε 168.797.803 άυλες μετοχές εκ των οποίων 151.654.947 αφορούν κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,04 έκαστη ενώ 17.142.856 αφορούν προνομιούχες άνευ ψήφου μη εισηγμένες μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,04 έκαστη.

Την 05.08.2022, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αρ. Πρωτ. 2671444/05.08.2022 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού συνεπεία ήτοι της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενέκρινε την 15 Αυγούστου 2022 την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 3.003.860 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 19 Σεπτεμβρίου 2022, οι μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ με τη νέα ονομαστική αξία € 0,04 ενώ θα ξεκινήσει και η διαπραγμάτευση των 3.003.860 νέων μετοχών που προέκυψαν.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στην μερίδα και στο λογαριασμό αξιών των μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News