ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Veridos Matsoukis: Αναμένει κύκλο εργασιών 40 εκατ. ευρώ

Τα προσδοκώμενα καθαρά κέρδη τοποθετούνται σε περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.

Veridos Matsoukis: Αναμένει  κύκλο εργασιών 40 εκατ. ευρώ

Ελαφρώς αυξημένο κύκλο εργασιών αναμένει για τη φετινή χρήση, συγκριτικά με το 2021, η Veridos Matsoukis που παράγει έντυπα ασφαλείας (ταυτότητες, διαβατήρια κ.λπ.) και είχε συμμετάσχει στον διαγωνισμό για τις νέες ταυτότητες. Η εταιρεία τοποθετεί την καθαρή κερδοφορία στο 1,7 εκατ. ευρώ, ενώ κατά τη φετινή χρονιά επενδύει σε τελευταίας τεχνολογίας εκτυπωτική μηχανή τύπου offset που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εκτύπωση πολύ-ανθρακικών φύλλων για την κατασκευή καρτών ID1 και ID3.

Επίσης, όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας στην οικονομική έκθεσή της, είναι υπό εξέταση η επένδυση σε μία επιπλέον γραμμή παραγωγής πολύ-ανθρακικών καρτών η οποία θα προστεθεί στις δύο ήδη υπάρχουσες. Εάν προχωρήσει η συγκεκριμένη επένδυση θα έχει τριετή ορίζοντα ολοκλήρωσης αλλά εντός των πρώτων 18 μηνών θα προσφέρει στην Veridos Matsoukis δυνατότητα παραγωγής ετησίως 5 εκατ. επιπλέον ηλεκτρονικών διαβατηρίων με σελίδα δεδομένων. To 2021 οι επενδύσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 2,1 εκατ. ευρώ.

Μεγέθη

Πέρυσι, η εταιρεία εμφάνισε μειωμένο κατά 23% κύκλο εργασιών, σε περίπου 38 εκατ. ευρώ, με την  μεταβολή αυτή παρότι δείχνει σημαντική, «να μην ενδεικτική της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας της εταιρείας». Κι αυτό επειδή οφείλεται, εν πολλοίς, σε τεχνικά θέματα συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της αρνητικής επίδρασης από την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου 15 (-2,75 εκατ. ευρώ έναντι θετικής επίδρασης 4,37 εκατ. ευρώ το 2020) και της μεταβολής του προϊοντικού μείγματος.

Το 2021, η εταιρεία παρήγαγε λιγότερα διαβατήρια (6,2 εκατ. έναντι 7,9 εκατ. το 2020) και ελαφρώς λιγότερες κάρτες ταυτοτήτων, ID1 ( 8.4 εκατ. έναντι 9 εκατ.), αλλά σημαντικά υψηλότερες ποσότητες πολύ-ανθρακικών σελίδων δεδομένων ID3 (5,4 εκατ. έναντι 4,4 εκατ.) και ηλεκτρονικών εξωφύλλων διαβατηρίων (7 εκατ. έναντι 6,3 εκατ.). Ως αποτέλεσμα, όπως διευκρινίζει η εταιρεία, η συνολική εκμετάλλευση της παραγωγικής δυναμικότητας παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με κάποιες γραμμές παραγωγής να λειτουργούν σε τέσσερις βάρδιες (7 ημέρες X 24 ώρες). H καθαρή προ φόρων κερδοφορία ανήλθε σε επίπεδα πολύ κοντά σε αυτά του 2020 (1,95 εκατ. το 2021 έναντι 2,1 εκατ. το 2020), ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,4 εκατ. ευρώ.

Η Veridos Matsoukis εμφανίζει ταμειακά διαθέσιμα της τάξεως των 3 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 12,4 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 32,6 εκατ. ευρώ από τις οποίες 8,7 εκατ. είναι βραχυπρόθεσμες.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News