ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εστίαση: Τις επόμενες ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα για σόμπες εξωτερικού χώρου

φωτ. AΠΕ-ΜΠΕ

Ανοίγει μέχρι την Πρωτοχρονιά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις επιδότησης προμήθειας θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου (σόμπες) από επιχειρήσεις καφέ-μπαρ και εστίασης. Η δράση θα μείνει ανοικτή για δύο μήνες και θα προβλέπει επιδότηση από 100 ευρώ έως και 5.000 ευρώ, ακόμα και για αγορές συσκευών που έχουν γίνει πριν το πρώτο lock down.

Συγκεκριμένα, μία επιχείρηση η οποία αγόρασε σόμπα εξωτερικού χώρου μετά τη 1η Φεβρουαρίου του 2020, θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τα τιμολόγια και να αιτηθεί την αναδρομική λήψη της επιδότησης. Αρκεί, την περίοδο που έγινε η αγορά, η επιχείρηση να ανήκε στους κλάδους της οικονομίας που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας και να παραμένει ενεργή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.H δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και από εθνικούς πόρους και θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ. Προβλέπεται η επιδότηση με έως 100 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) της προμήθειας ενός θερμαντικού σώματος ανά 10 τ.μ. νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου ή παραχωρημένου με βάση την αίτηση που έχει υποβάλει ο δυνητικός λήπτης της.

Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός για τις σόμπες, τότε η επιδότηση αφορά τον αμέσως μεγαλύτερο αριθμό. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε επιχείρηση εστίασης με 70 τ.μ. εξωτερικό χώρο θα επιδοτηθεί η αγορά επτά θερμαντικών σωμάτων και για 75 τ.μ. εξωτερικό χώρο θα επιδοτηθούν 8 σώματα. Η κάθε επιχείρηση δύναται να λάβει επιδότηση έως και 5.000 ευρώ. Η δράση αφορά την απόκτηση θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρική, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομη/μεμονωμένη, ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ θα αφορούν εστιατόρια, κινητές μονάδες εστίασης, καντίνες, κυλικεία, μπαρ και καφέ.

Σημειώνεται ότι κάθε ΑΦΜ δικαιούται να κάνει μία αίτηση. Η εκταμίευση του ποσού θα είναι σχετικά άμεση και σε κάθε περίπτωση εντός της διάρκειας του προγράμματος. Το ποσό θα είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο, ενώ δεν θα συμψηφίζεται με οφειλές του δικαιούχου. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση από τη δράση, λαμβάνοντας υπόψη κάθε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει ή θα λάβει δυνάμει του Κανονισμού 1407/2013 την τελευταία τριετία, υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση, δεν δύναται να ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών).

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News