Business & Finance Τετάρτη 31/08/2022, 19:15
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Tust: Στα 3 εκατ. ο κύκλος εργασιών στο α’ εξάμηνο

Alpha Tust: Στα 3 εκατ. ο κύκλος εργασιών στο α’ εξάμηνο

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου Alpha Trust διαμορφώθηκε σε 3.023.217 ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 158.048 ευρώ, έναντι 2.915.737 ευρώ και 451.668 ευρώ, αντίστοιχα, στο α΄ εξάμηνο του 2021.

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST κ. Κρις Αίσωπος, επεσήμανε: «Καταφέραμε να διατηρήσουμε τα κεφάλαια υπό διαχείριση και τα έσοδα στο σύνολό τους σχεδόν σταθερά, σε ένα ασυνήθιστο περιβάλλον με γεωπολιτικούς κινδύνους να επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία και πληθωριστικές πιέσεις να ασκούνται σε όλα τα επιμέρους στοιχεία του λειτουργικού μας κόστους. Επιμείναμε στους μεσοπρόθεσμους στόχους μας, επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εταιρίας».

Αμοιβαία Κεφάλαια

Το πρώτο εξάμηνο του έτους έκλεισε με σημαντικές απώλειες για τις αγορές κινητών αξιών (μετοχών και ομολόγων). Σε ένα περιβάλλον όπου η πανδημία συνεχίζει και επηρεάζει τις οικονομίες (και τις αγορές), η πέραν των εκτιμήσεων αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων στις ανεπτυγμένες οικονομίες και η εξελισσόμενη περιοριστική πολιτική της FED είχαν αρνητική επίπτωση στις αποτιμήσεις μετοχών και ομολόγων. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πέραν της ανθρωπιστικής διάστασης, είχε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και στις αγορές, καθώς πέραν των αλματωδών αυξήσεων στις τιμές ενέργειας και τροφίμων δημιούργησε ένα επενδυτικό περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας.

Σε αυτό το περιβάλλον ο MSCI World κατέγραψε απώλειες 14,30% σε ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός δείκτης (MSCI EU) υποχώρησε κατά 15,49%.

Oι αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολογιακών τίτλων υποχώρησαν επίσης σημαντικά. Η επιτοκιακή απόδοση (yield) των γερμανικών δεκαετών κρατικών ομολόγων στο τέλος του εξαμήνου διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 1,35% ενώ αυτών της ελληνικής δημοκρατίας ξεπέρασε το 3,60%.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ξεκίνησε θετικά τη νέα χρονιά με αποτέλεσμα o Γενικός Δείκτης να αναρριχηθεί εντός του Φεβρουαρίου έως τις 973,27 μονάδες, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Στην συνέχεια η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η περαιτέρω άνοδος του πληθωρισμού και η μεταστροφή της νομισματικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες των Η.Π.Α. και της Ευρωζώνης, είχαν ως αποτέλεσμα έντονες ρευστοποιήσεις σε όλες τις χρηματιστηριακές αγορές, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής.

Απολογιστικά, το πρώτο εξάμηνο του 2022 ολοκληρώθηκε για το ελληνικό Χρηματιστήριο με απώλειες -9,28% και το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 810,42 μονάδες.

Το σύνολο του ενεργητικού των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ) της ελληνικής αγοράς στις 30/6/2022 διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 10,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 8,7% σε σχέση με εκείνο του τέλους του προηγούμενου έτους, παρά τις εισροές που καταγράφηκαν στο 6μηνο ύψους 98,5 εκ. ευρώ. Με βάση τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, οι απώλειες από τα χαρτοφυλάκια των Α/Κ προσέγγισαν αθροιστικά το 1,1 δισ. ευρώ.

Το ενεργητικό των Α/Κ της Alpha Trust περιορίστηκε κατά -10,45%, στα 259,4 εκ. ευρώ. H μείωση του ενεργητικού θα πρέπει να αποδοθεί κυρίως στην αρνητική συγκυρία των αγορών και στις αρνητικές αποδόσεις των χαρτοφυλακίων των Α/Κ οι οποίες προσέγγισαν αθροιστικά τα 29,4 εκ. ευρώ και μερικώς μόνο στο κατά 927 χιλ. ευρώ αρνητικό ισοζύγιο εισροών – εκροών.
Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς της Alpha Trust στα Α/Κ διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 2,55%, διατηρώντας την 6η θέση στην σχετική κατάταξη.

Διαχείριση Ιδιωτικών και Θεσμικών Χαρτοφυλακίων

Το ύψος του συνόλου των υπό διαχείριση Ιδιωτικών και Θεσμικών χαρτοφυλακίων προσέγγισε για το πρώτο εξάμηνο του 2022 το ποσό των 1.295 εκ. ευρώ. Ειδικότερα τα θεσμικά χαρτοφυλάκια, βασικός πυλώνας της ανάπτυξης της Εταιρείας, έφτασαν τα 1.042 εκ. ευρώ φθάνοντας ως ποσοστό το 80,5% της συνολικής αξίας των υπό διαχείριση κεφαλαίων της Εταιρείας. Παράλληλα οι εναλλακτικοί οργανισμοί επενδύσεων ανοικτού τύπου (Alternative Investment Funds) με έδρα το Λουξεμβούργο (Falcon Rex & Kestrel investment funds) που ιδρύθηκαν μέσω θυγατρικής το 2017 και διαχειρίζονται από την Εταιρεία είχαν ενεργητικό που την 30.06.2022 έφτασε τα 73 εκ. ευρώ.

Η διεκδίκηση νέων αναθέσεων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό παραμένει στρατηγικός μας στόχος. Θεωρούμε ότι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους επενδυτές, η εξειδίκευση που διαθέτουμε ως ανεξάρτητη Eταιρεία, το επαγγελματικό προφίλ και το ήθος των ανθρώπων μας, τα γενικότερα υψηλά standards και η αποτελεσματική διαχείριση που παρέχουμε, αποτελούν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα που καθορίζουν τα έσοδα αλλά και την συνολική εξέλιξη της Εταιρείας μας.

Κύκλος εργασιών

Τα έσοδα από διαχείριση κεφαλαίων για τον Όμιλο το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2022 ήταν €1.077.924 έναντι ποσού € 912.500 την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 18%.
Αντίστοιχα τα έσοδα από την διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων ήταν €1.822.978 έναντι ποσού €1.893.027 την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση 3,7%.
Τα λοιπά έσοδα για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2022 ήταν €122.315 έναντι €110.210 της αντίστοιχης περσινής περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 11%.

Λειτουργικά έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2022 ανήλθαν σε €3.132 χιλ. έναντι €2.580 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €552 χιλ.
Η αύξηση οφείλεται σε νέες προσλήψεις σε προσωπικό με αντίστοιχη αύξηση του κόστους μισθοδοσίας (βλ. σημείωση 5.18), σε προβλέψεις από mark to market του χαρτοφυλακίου της εταιρείας (βλ. σημείωση 5.9), καθώς και σε αυξημένα κόστη συντήρησης μηχανογραφικών εφαρμογών.

Αποτελέσματα προ φόρων

Τα αποτελέσματα προ φόρων για τον Όμιλο ανήλθαν την 30η Ιουνίου 2022 σε κέρδη €158.048 έναντι € 451.668 της αντίστοιχης περσινής περιόδου παρουσιάζοντας μείωση 65,01%.

Φόροι

Οι φόροι του Ομίλου για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2022 ανήλθαν σε €96.822 έναντι €131.056 της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση κατά €34.234 ή κατά 26,12%.

Καθαρά κέρδη – αποτελέσματα μετά φόρων

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2022, ανήλθαν σε €61.226 έναντι κερδών €320.612 της αντίστοιχης περσινής περιόδου παρουσιάζοντας μείωση κατά 80,9%.

Σημαντικά γεγονότα κατά την εξεταζόμενη περίοδο

Α. Εταιρικά γεγονότα

Διανομή Μερίσματος

Με την από 30.12.2021 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, αποφασίστηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 162 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η διανομή μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους από κέρδη προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού €1.500.000 το οποίο αντιστοιχεί σε €0,4983 (μικτό) ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίστηκε η 01.02.2022.

Με την από 07.06.2022 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης του έτους 2021 ποσού €1.035.751 ή €0,3426 (μικτό) ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 14.06.2022.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Τον Μάρτιο του 2022 ασκήθηκαν 12.552 δικαιώματα προαίρεσης μετοχών (Stock Option), σύμφωνα με το 3ετές πρόγραμμα διάθεσης μετοχών όπως αποφασίστηκε με την από 04.02.2020 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την από 29.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων καταβλήθηκε το ποσό των €55.693,22. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των €4.518,72 με την έκδοση 12.552 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,36 η κάθε μία, ενώ ποσό €51.174,50 που αντιστοιχεί στο συνολικό υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό μεταφέρθηκε σε έκτακτο αποθεματικό της Εταιρείας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €1.121.091,84 διαιρούμενο σε 3.114.144 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,36 η κάθε μία.

Ίδιες Μετοχές

Η Εταιρεία κατέχει 91.630 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης €2,86 ανά μετοχή, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,94% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Διοικητικό Συμβούλιο

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 07.06.2022, έγινε αποδεκτή η απόφαση του Δ.Σ. της 31.12.2021 κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και εκλέχθηκε ο κ. Στέφανος Καραϊσκάκης ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Καμπάνη Γεωργίου. Η θητεία του διαρκεί για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που λήγει την 16.06.2023, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι ένδεκα (11) μέλη κατ’ ανώτατο όριο, από μετόχους ή μη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

H σύνθεση του Διοικητικού συμβουλίου στις 30.06.2022 ως ακολούθως:

  • Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικός

  • David Phillip Gibbs, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικός

  • Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικός

  • Στέφανος Καραϊσκάκης, Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητος, μη εκτελεστικός

  • Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος Δ.Σ., εκτελεστικός

  • Χατζηδάκη Αγγελική, Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστική

  • Αγνή Λεβή, Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητη, μη εκτελεστική

Β. Μεταγενέστερα γεγονότα

Την 01.07.2022, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των 3.114.144 υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Την 01.07.2022, δημοσιεύθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στις ιστοσελίδες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Συμβούλου Έκδοσης.

Στις 04.07.2022, ανακοινώθηκε από την Εταιρεία η Τιμή Έναρξης διαπραγμάτευσης των Μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α. και τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. Στις 05.07.2022, ξεκίνησε η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Δεν προέκυψαν περαιτέρω σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού που να επηρεάζουν τις παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Προοπτικές για το Δεύτερο εξάμηνο του 2022

Οι υψηλές τιμές των εμπορευμάτων, η εμφάνιση της μετάλλαξης Όμικρον του κορωνοϊού και το ενδεχόμενο μιας ταχύτερης από το αναμενόμενο σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την παγκόσμια ανάπτυξη το 2022, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Οι επίμονες διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων και η εμφάνιση της μετάλλαξης Όμικρον του κορωνοϊού συνεχίζουν να επιβαρύνουν τις βραχυπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές.

Μία ταχύτερη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής στις μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες ενδεχομένως να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές συνθήκες στις αναδυόμενες αγορές και αυτό μπορεί να αποτελέσει έναν καθοδικό κίνδυνο στην ανάπτυξη.

Ισχυρή ανάκαμψη της ανάπτυξης αλλά και διατήρηση του πληθωρισμού προβλέπει για την Ευρωζώνη το 2022 η ΕΚΤ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις μακροοικονομικές προβλέψεις του Δεκεμβρίου αναμένεται ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ σε 5,1% το 2021, 4,2% το 2022, 2,9% το 2023 και 1,6% το 2024. Σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου, οι προοπτικές έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω για το 2022 και προς τα πάνω για το 2023. Όσον αφορά τον ετήσιο πληθωρισμό εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,6% το 2021, σε 3,2% το 2022, σε 1,8% το 2023 και σε 1,8% το 2024 σημαντικά υψηλότερο από τις προηγούμενες προβλέψεις του Σεπτεμβρίου. Ο πληθωρισμός εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας προβλέπεται να είναι κατά μέσο όρο 1,4% το 2021, 1,9% το 2022, 1,7% το 2023 και 1,8% το 2024, επίσης υψηλότερος από ό,τι στις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά την Εταιρεία για το δεύτερο εξάμηνο του 2022:

  • Στα έσοδα από τη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων και από την διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών, δεν αναμένεται σημαντική μεταβολή. Ωστόσο, διακύμανση της αγοράς που μεταβάλει την αξία του ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή των χαρτοφυλακίων υπό διαχείριση, επηρεάζει τα έσοδα διαχείρισης αλλά και τις μεταβλητές αμοιβές που εξαρτώνται από την απόδοση των χαρτοφυλακίων.

  • Παράμετροι κόστους όπως τα μεταβλητά έξοδα (επιστροφές προμηθειών σε Δίκτυα/συνεργάτες) δεν αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική μεταβολή, καθώς η κατηγορία αυτή εξόδων είναι συνδεδεμένη με τα έσοδα της Εταιρείας.

  • Δεν αναμένεται σημαντική διακύμανση στην αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων και κατά συνέπεια, στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News