ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποστελεχώμενη η Επιτροπή Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων

Υποστελεχώμενη η Επιτροπή Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων

Σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης αντιμετωπίζει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων (ΕΕΕΠ) με πρόεδρο το Δημήτρη Ντζανάτο. Ενδεικτικά είναι όσα αναφέρει έκθεση της ανεξάρτητης Αρχής που συνοδεύει το τεύχος προκήρυξης διαγωνισμού για τη διετή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις δημόσιες συμβάσεις.

Η ΕΕΕΠ άρχισε να λειτουργεί στα τέλη έτους 2011, μετατράπηκε σε ανεξάρτητη Αρχή το 2012 και είχε στελεχωθεί μέχρι το τέλος του 2014 αποκλειστικά με αποσπασμένους σε αυτή υπαλλήλους. Το προσωπικό της, τότε, ανέρχονταν σε 170 περίπου στελέχη, ενώ τα καθήκοντά της «ήταν απείρως μικρότερα» σε σχέση με σήμερα, «με 15 εποπτευόμενες διαδικτυακές εταιρείες και μεγάλες επενδύσεις σε εξέλιξη στο χώρο των Καζίνο». Πρόκειται για το καζίνο στο Ελληνικό που θα αποτελεί τμήμα του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος, για την μεταφορά του Καζίνο της Πάρνηθας και για το Καζίνο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Παράλληλα, τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ, που αντιπροσωπεύουν ένα πλήθος επιχειρήσεων κατανεμημένων χωροταξικά σε όλη τη χώρα, σε πολλές περιπτώσεις και ιδίως στην περιφέρεια οικογενειακού χαρακτήρα, έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδημία «και απαιτούνται ενέργειες για την επιβίωση και ανάκαμψη των επιχειρήσεων αυτών» σύμφωνα με την ΕΕΕΠ.

Η Αρχή αναφέρει ότι σήμερα διαθέτει μόλις 40 στελέχη, με τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις να ειναι 80. Ως αποτέλεσμα «αδυνατεί εκ των πραγμάτων να φέρει σε πέρας ορισμένα σύνθετα καθήκοντα που πηγάζουν από τις νομικές υποχρεώσεις της, χωρίς η διεκπεραίωση των καθηκόντων αυτών να μην επιφέρει δυσμενείς συνέπειες αφενός ως προς τον χρόνο ανταπόκρισης σε άλλα καθήκοντα και στον φόρτο εργασίας των στελεχών».

Η ΕΕΕΠ, όπως σημειώνει η διοίκησή της, έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να μπορέσει να καλύψει τα κενά της σε στελέχη, με βάση τις δυνατότητες που παρέχονται από το θεσμικό πλαίσιο.

«Παρόλα αυτά δεν έχει καταστεί δυνατό να υπάρξει συμπλήρωση των θέσεων ούτε μέσω ΑΣΕΠ, ούτε μέσω της κινητικότητας.

«Η ΕΕΕΠ επανεξετάζει το μείγμα των εξειδικεύσεων των στελεχών της με προσανατολισμό τη σχετική αύξηση της βαρύτητας των επιστημόνων πληροφορικής καθώς και των επιστημόνων με ειδική εμπειρία και γνώσεις στον έλεγχο» αναφέρεται.

Σύμφωνα με την Αρχή, το τμήμα προμηθειών και διαχείρισης υλικού αντιμετωπίζει μεγάλο φόρτο εργασίας, ενώ δεν διαθέτει άλλα εξειδικευμένα στελέχη, εκτός από την Προϊσταμένη του Τμήματος, για να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις εργασίας.

Γι’ αυτό «κρίνεται αναγκαία η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα που σχετίζονται με τη διενέργεια διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων και υπηρεσιών υποστήριξης σχετικά με τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς διάρκειας δύο ετών».

Μακροπρόθεσμα ο φορέας επιδιώκει να καλύψει όλα τα κενά με προσλήψεις από το ΑΣΕΠ, θέτοντας ως στόχο την αύξηση των οργανικών θέσεων από 80 σε 110, μέχρι το 2024. Μεταξύ των επιμέρους στόχων περιλαμβάνεται και η προσέλκυση επιστημόνων επαγγελματιών στους τομείς του ελέγχου, της πληροφορικής και ορισμένων άλλων ειδικοτήτων με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 4μηνης διάρκειας και δυνατότητα επέκτασής τους για άλλους 4 μήνες, ύστερα από νομοθετική ρύθμιση. Η κίνηση αυτή, βέβαια, θα αυξήσει πολύ τον όγκο
των δημοσίων συμβάσεων έως ότου επιτευχθεί η μόνιμη στελέχωση μέσω του ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται ότι η σύμβαση για την οποία διεξάγεται ο διαγωνισμός είναι προϋπολογισμού 266 χιλ. ευρώ, με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών να είναι η 30η Σεπτεμβρίου.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News