Business & Finance Παρασκευή 19/08/2022, 13:00
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Foodlink: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 1 εκατ. ευρώ – Γενική συνέλευση στις 10/9

Foodlink: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 1 εκατ. ευρώ – Γενική συνέλευση στις 10/9

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως 1.000.576,5 ευρώ, με έκδοση νέων μετοχών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Foodlink σε τακτική γενική συνέλευση που συγκλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου. 

Στα θέματα της γενικής συνέλευσης η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και η έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών ενώ η εισηγμένη δεν θα διανείμει μέρισμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ», και τον διακριτικό τίτλο «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε..» (εφεξής η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 122 και 123 του νόμου 4548/2018 και το Καταστατικό, τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ., στις εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, (Λεωφ. Ειρήνης 47), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2021 (1/1/2021-31/12/2021), καθώς και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών.
 2. Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους.
 3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
 4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και προέγκριση για τη χρήση 2022.
 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και αναπληρωτών για τη χρήση 2022 και ορισμός αμοιβής τους.
 6. Δωρεάν διάθεση μετοχών της εταιρείας στο προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 49 παρ.3 του ν. 4548/2018.
 7. Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας, δυνάμει του αρθρ. 49 παρ. 1 του ν. 4548/2018 – Εξουσιοδότηση ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών (αρ. 49 παρ. 2 ν. 4548/2018).
 8. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
 9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως του ποσού του Ενός Εκατομμυρίου Πεντακοσίων Εβδομήντα Έξι Ευρώ και Πενήντα Λεπτών (€ 1.000.576,50) με έκδοση νέων μετοχών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
 10. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού  κεφαλαίου.
 11. Οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα τεθεί από τους μετόχους.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Νόμου οριζομένη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Σεπτεμβρίου 2022ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00 π.μ. και στον ίδιο τόπο. Νεότερη πρόσκληση για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί, θέματα δε Ημερησίας Διατάξεως αυτής θα είναι εκείνα επί των οποίων δεν ελήφθησαν αποφάσεις στην αρχική συνεδρίαση.»

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News