Business & Finance Πέμπτη 4/08/2022, 10:58
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παπουτσάνης: Αύξηση 39% στον κύκλο εργασιών το α΄ εξάμηνο 

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ και κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο του 2021

Παπουτσάνης: Αύξηση 39% στον κύκλο εργασιών το α΄ εξάμηνο 

Αύξηση κατά 39% σημείωσε τον κύκλο εργασιών το α΄ εξάμηνο του 2022 η Παπουτσάνης, με τα έσοδά της να διαμορφώνονται στα 33,6 εκατ. ευρώ, έναντι 24,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο νωρίτερα. 

Η αύξηση αυτή αποδίδεται στη επανεκκίνηση της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στις υψηλές επιδόσεις των βιομηχανικών πωλήσεων ειδικών σαπωνομαζών στο εξωτερικό και των παραγωγών για τρίτους, σε συνδυασμό με αυξήσεις στις τιμές πώλησης (κυρίως των δύο τελευταίων κατηγοριών) προκειμένου να μετακυλιστεί κατά το δυνατόν η αύξηση του κόστους.  Σε αυτό το πλαίσιο, συγκρίνοντας το εξάμηνο του 2022 με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 η αύξηση των πωλήσεων κατά 39% αποδίδεται κατά 22% σε αύξηση του όγκου πωλήσεων σε σχέση με το 2021 και κατά 17% σε αύξηση των τιμών.

Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 22,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 66% του συνολικού κύκλου εργασιών και καταγράφοντας αύξηση ύψους 54% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το μικτό κέρδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων κατά τη τρέχουσα περίοδο και ανήλθε σε 9,8 εκατ. ευρώ έναντι 8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22%. Αντίθετα, το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε σε 29,3% έναντι 33,2% το α΄ εξάμηνο του 2021, επηρεαζόμενο κυρίως από την σημαντικότατη αύξηση του ενεργειακού κόστους (ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο).  Κατά το α΄ εξάμηνο του έτους το επιπλέον κόστος ενέργειας για την εταιρία ήταν περίπου 1 εκατ. ευρώ το οποίο μεταφράζεται σε επιβάρυνση του μικτού περιθωρίου κατά σχεδόν τρεις ποσοστιαίες μονάδες (3%) σε σχέση με πέρυσι.    

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3 το α΄ εξάμηνο του 2021. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του εξαμήνου έχουν επιβαρυνθεί με μη επαναλαμβανόμενη ζημία ύψους 384 χιλ. ευρώ, όπως αυτή προέκυψε μετά την έκδοση της διαιτητικής απόφασης σχετικά με τη διακοπή της συνεργασίας με την εταιρεία Ελγέκα, η οποία μέχρι το τέλος του 2020 διένεμε τα επώνυμα προϊόντα της Παπουτσάνης στις μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ και κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών, μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,9 εκατ. έναντι κερδών 4 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2021 αυξημένα κατά 22%. 

Το 15% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 20% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά έναντι 8% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, το 44% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 21% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Αξίζει να σημειωθεί κατά το α΄ εξάμηνο του 2022 οι τιμές των πρώτων υλών/υλικών συσκευασίας, μεταφορικών και ενέργειας συνέχισαν την ανοδική τους πορεία που ήδη είχε ξεκινήσει από το β΄ εξάμηνο του 2021, ενώ παραμένουν και οι δυσκολίες εξασφάλισης αναγκαίων ποσοτήτων σε συγκεκριμένες κατηγορίες υλικών.  Παράλληλα ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, επιτείνει τις πιέσεις σε κάποιες από τις πρώτες ύλες που παράγονται εκεί και κυρίως στο ενεργειακό κόστος ενώ βέβαια αυξάνεται συνεχώς και η αβεβαιότητα όσον αφορά τη γενικότερη εξέλιξη της οικονομίας. Ήδη, οι πρωτοφανείς πληθωριστικές πιέσεις σε όλα τα αγαθά σε συνδυασμό με τις συνεχόμενες αυξήσεις επιτοκίων στις οποίες προχωρούν οι κεντρικές τράπεζες επηρεάζουν σημαντικά την κατανάλωση διεθνώς.

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Παπουτσάνης σχολίασε:

«Κατά το α΄ εξάμηνο του 2022, η Παπουτσάνης παρέμεινε εστιασμένη στο επιχειρηματικό της πλάνο με στόχο την ισχυρή, βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεχή ενίσχυση του κύκλου εργασιών με παράλληλη βελτίωση της κερδοφορίας της, καθώς και στη βελτιστοποίηση της παραγωγής με γνώμονα τη μείωση του κόστους παραγωγής. Συνεχίζουμε να προσαρμοζόμαστε συνεχώς στα νέα δεδομένα, υλοποιώντας μία στρατηγική ανάπτυξης σε τέσσερις διακριτούς πυλώνες, επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιό μας σε νέες κατηγορίες και αγορές, ενισχύοντας τις μακροχρόνιες σχέσεις και συνεργασίες με στρατηγικούς πελάτες και προμηθευτές και συνεχίζοντας τις επενδύσεις σε εξοπλισμό, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό. Παρά τις προκλήσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον και τις γεωπολιτικές εντάσεις, παραμένουμε αισιόδοξοι και για το σύνολο του έτους».

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

Επώνυμα Προϊόντα: Η κατηγορία παρουσιάζει μείωση κατά 8% εξαιτίας της σημαντικά πτωτικής πορείας της συνολικής αγοράς του λιανεμπορίου και κυρίως της αγοράς αντισηπτικών προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελληνική αγορά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, οι κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται η Παπουτσάνης σημείωσαν συνολική πτώση σε αξία της τάξεως του 8,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στην κατηγορία των αντισηπτικών προϊόντων (-33,9%). Εξαιρώντας το αντισηπτικό, η αξία πωλήσεων των επώνυμων προϊόντων Παπουτσάνης παρουσιάζει αύξηση κατά 8%, «τρέχοντας» γρηγορότερα από την αγορά και συνεπώς κερδίζοντας σημαντικό μερίδιο.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα: Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 236% σε σχέση με το 2021. Η συγκεκριμένη κατηγορία την αντίστοιχη περσυνή περίοδο κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα λόγω της επίδρασης της πανδημίας ενώ φέτος οι σχετικές πωλήσεις ενισχύονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα): Αύξηση πωλήσεων κατά 15% σε σχέση με το 2021. Η αύξηση προήλθε από τη σημαντική ενίσχυση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες για την παραγωγή προϊόντων τους και τη συνεχή ανάπτυξη της ποικιλίας των κατηγοριών προϊόντων που προσφέρει η Παπουτσάνης.

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών: Σημειώθηκε αύξηση κατά 86% το Α’ Εξάμηνο του 2022 στη συγκεκριμένη κατηγορία που αφορά κυρίως εξαγωγές. Η ανάπτυξη οφείλεται στη διεθνή εδραίωση της Παπουτσάνης στον κλάδο, στη διεύρυνση του πελατολογίου καθώς και στη συνεχή ενίσχυση των προσφερόμενων προϊόντων. Για την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών, η νέα μονάδα παραγωγής σαπωνόμαζας, που έχει τεθεί σε λειτουργία από το Β’ Εξάμηνο του 2021, έχει ήδη πετύχει διπλασιασμό της παραγωγικής δυνατότητας της Παπουτσάνης, ενώ με τη διάθεση συνθετικών σαπωνομαζών, προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η Παπουτσάνης προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις στη συγκεκριμένη αγορά.

Επιχειρηματική προοπτική

Παρά το ρευστό περιβάλλον, η Παπουτσάνης παραμένει εστιασμένη στο στόχο της για ισχυρή, βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεχή ενίσχυση του κύκλου εργασιών της με παράλληλη βελτίωση της κερδοφορίας της.  Προς αυτή την κατεύθυνση για το Β’ Εξάμηνο του έτους:

 

  • Οι εκτιμήσεις για την πορεία των ξενοδοχειακών προϊόντων είναι ιδιαίτερα θετικές και αναμένεται ενισχυμένος κύκλος εργασιών σε σχέση με αυτόν του 2019.
  • στην αγορά των επωνύμων προϊόντων, που παρουσιάζει κάμψη ήδη από το πρώτο εξάμηνο, στόχος είναι η ενίσχυση της θέσης των προϊόντων της Παπουτσάνης στην προτίμηση του καταναλωτή κερδίζοντας μερίδιο και η είσοδος της εταιρείας σε νέες κατηγορίες.
    • στις κατηγορίες παραγωγών τρίτων και σαπουνόμαζας στόχος παραμένει η διατήρηση και διεύρυνση του πελατολογίου και των συνεργασιών καθώς η εταιρεία συνεχώς βελτιώνει την παραγωγικότητα και μειώνει το παραγωγικό κόστος
    • Για κάποιες κατηγορίες προϊόντων έχουν ήδη δρομολογηθεί επιπλέον αυξήσεις τιμών που για το δεύτερο εξάμηνο οδηγούν συνολικά σε επιπλέον μέση αύξηση 4% – 5%

Με βάση τα παραπάνω και παρά τις διάφορες δυσκολίες που ήδη αναλύθηκαν εκτιμάται ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει κατά το δεύτερο εξάμηνο την αναπτυξιακή της πορεία με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κάποια περαιτέρω σημαντική επιδείνωση κυρίως στο μέτωπο της ενεργειακής επάρκειας.

moneyreview.gr

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News