Business & Finance Πέμπτη 28/07/2022, 10:07
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mytilineos: Άλμα 116% στην καθαρή κερδοφορία το α΄ εξάμηνο

Mytilineos: Άλμα 116% στην καθαρή κερδοφορία το α΄ εξάμηνο

Σε 166 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου Mytilineos το α΄εξάμηνο του 2022, καταγράφοντας αύξηση 116% σε σχέση με τα 77 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2021. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 1,221 ευρώ.

Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών, που ανήλθε σε €2.154 εκατ., σημείωσε αύξηση 117% σε σύγκριση με τα €994 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2021.

Στο 88% διαμορφώθηκε η αύξηση των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), που ανήλθαν σε €293 εκατ., έναντι €156 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο καθαρός δανεισμός της Mytilineos διαμορφώθηκε στα €945 εκατ., με το δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA*) να υποχωρεί χαμηλότερα από 2,0x στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2022, σε μία περίοδο κατά την οποία οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα €280εκατ., καταγράφοντας νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω ισχυρή ανάπτυξη της MYTILINEOS και προσφέροντας παράλληλα πολύτιμη στήριξη στην ελληνική οικονομία.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

«Καλούμαστε σήμερα σε όλη την Ευρώπη, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, να αντιμετωπίσουμε μια πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση, τις ευρύτερες επιπτώσεις της παρατεταμένης πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία, καθώς και τη συνεχιζόμενη πανδημία, συνθήκες που συνοδεύονται από τις εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις που έχουν καταγραφεί από τη δεκαετία του 1970, με τις συνέπειες να είναι ήδη ορατές σε κάθε πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας.

Η MYTILINEOS αναγνώρισε έγκαιρα τις παραπάνω προκλήσεις και έλαβε κατάλληλα και στοχευμένα μέτρα, ιδιαίτερα αναφορικά με το ενεργειακό κόστος και την ασφάλεια εφοδιασμού. Έτσι, κατορθώνει όχι μόνο να παραμένει αλώβητη, αλλά και να καταγράφει ιστορικά υψηλές επιδόσεις, ενώ παράλληλα επιταχύνει την υλοποίηση του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος στην ιστορία της.

Οι οικονομικές επιδόσεις στο Α’ εξάμηνο του 2022 επιβεβαιώνουν για μία ακόμα φορά την ικανότητα της MYTILINEOS να ανταποκρίνεται έγκαιρα και με επιτυχία, ακόμα και απέναντι στο πιο αντίξοο οικονομικό περιβάλλον.

Στα επόμενα τρίμηνα, παρά το αβέβαιο περιβάλλον λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι οικονομικές επιδόσεις της MYTILINEOS αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, με νέες επενδύσεις, όπως η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 826MW, η αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας αλουμινίου και σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ που σταδιακά εισέρχονται σε φάση ολοκλήρωσης ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται σταθερά η διεθνής δραστηριότητα στην ενέργεια και στα μέταλλα.

Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί η ολοκλήρωση μιας σειράς σημαντικών συμφωνιών για την πώληση φωτοβολταϊκών πάρκων από το global portfolio του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με την κερδοφορία να οδηγείται σε νέα επίπεδα, πολύ υψηλότερα των προηγούμενων ετών.

Τέλος, οι θετικές οικονομικές ροές επιτρέπουν την πραγματοποίηση όλων αυτών των επενδύσεων και την αύξηση του κύκλου εργασιών με απόλυτο έλεγχο στους βασικούς δείκτες μόχλευσης».

Σε σύγκριση με το A’ Εξάμηνο του 2021 σε ενοποιημένη βάση:

O κύκλος εργασιών υπερδιπλασιάστηκε σε €2.154 εκατ. έναντι €994 εκατ. στο Α’ εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 117%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 88% στα €293 εκατ. έναντι €156 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επωφελούμενα από τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις τόσο του Τομέα Μεταλλουργίας, όσο και του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις επιδόσεις των συγκεκριμένων Τομέων που έχουν την υψηλότερη συνεισφορά στα Οικονομικά Αποτελέσματα της MYTILINEOS τα τελευταία χρόνια, ο Τομέας της Μεταλλουργίας επωφελείται από τις αυξημένες τιμές πώλησης αλουμινίου και τα ιστορικά υψηλά premia, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ιδιαίτερα ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής.

Αντίστοιχα, ο Τομέας της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου ευνοείται από το γεγονός ότι η MYTILINEOS λειτουργεί τον πιο αποδοτικό στόλο θερμικών μονάδων στην Ελλάδα, με ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου, σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών Φ.Α. και ηλεκτρικής ενέργειας με εντεινόμενη διεθνή δραστηριότητα, η οποία θα καταστεί όλο και πιο σημαντική τα επόμενα τρίμηνα.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €166 εκατ., αυξημένα κατά 116% σε σύγκριση με τα €77 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2021, ξεπερνώντας τα επίπεδα του συνόλου του έτους για το 2021 (€162 εκατ.)

Είναι εμφανές ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου του 2022 διαμορφώνονται υψηλότερα των προβλέψεων της Διοίκησης στη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου του 2021. Παράλληλα, οι τάσεις που καταγράφονται προϊδεάζουν για ακόμα υψηλότερες επιδόσεις στο σύνολο του έτους, λαμβάνοντας υπόψη πάντα το ρευστό οικονομικό περιβάλλον αλλά και τη σταδιακή ωρίμανση των επενδύσεων σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας (Business Units).

Προοπτικές για το 2022 

Στο τέλος του Α’ εξαμήνου το οικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό, ευμετάβλητο και γεμάτο αβεβαιότητες, ωστόσο η MYTILINEOS έχει ήδη θέσει ισχυρές βάσεις για την επίτευξη ιστορικά υψηλών οικονομικών επιδόσεων το 2022 καθώς:

  • Έχει κατοχυρώσει υψηλή κερδοφορία για τον Τομέα Μεταλλουργίας, μέσω των κατάλληλων ενεργειών αντιστάθμισης κινδύνων τόσο σχετικά με τις διακυμάνσεις των τιμών του μετάλλου, όσο και με τη διατήρηση ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής, ιδιαίτερα αναφορικά με το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, ο Τομέας ευνοείται από τις υψηλές τιμές Premia λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας μετάλλου στην ευρωπαϊκή αγορά και την ισχυροποίηση του Δολαρίου έναντι του Ευρώ.
  • Έχει προβεί ήδη σε σειρά ενεργειών για την προάσπιση της ασφάλειας εφοδιασμού που αφορά σε όλες τις παραγωγικές της δραστηριότητες. Παράλληλα, διαθέτει σταθερά πρόσβαση σε ανταγωνιστικές και ευέλικτες πηγές προμήθειας φυσικού αερίου αγωγού μέσω απευθείας συμβολαίων με μεγάλους διεθνείς παραγωγούς και προμηθευτές, ενώ ιδιαίτερα αναφορικά με την προμήθεια LNG, η MYTILINEOS πλεονεκτεί σημαντικά σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας της και του ανεπτυγμένου δικτύου προμηθευτών.
  • Επωφελείται από την υψηλή αποδοτικότητα των μονάδων της ηλεκτροπαραγωγής που αναδεικνύεται ως η σημαντικότερη παράμετρος αναφορικά με την κερδοφορία των μονάδων σε ένα περιβάλλον επίμονα υψηλών τιμών ενέργειας.
  • Η σταδιακή ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων, με προεξέχουσα την νέα μονάδα υψηλής απόδοσης 826 MW, θα αποτελέσει καταλύτη για την άμεση ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στον τομέα ενέργειας στα επίπεδα του 20%.
  • Έχει δρομολογήσει τη διάθεση ώριμων έργων συνολικής ισχύος >450MW από το διεθνές χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ του Τομέα Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας.

moneyreview.gr

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News