Business & Finance Παρασκευή 22/07/2022, 17:46
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Μέρισμα το 2024 με βάση την κερδοφορία

Η τράπεζα διατηρεί τον στόχο να αυξήσει την απόδοση επί των μέσων ενσώματων ιδίων κεφαλαίων και να φτάσει στο 12% το 2025

Τράπεζα Πειραιώς: Μέρισμα το 2024 με βάση την κερδοφορία

Επιτάχυνση του σχεδίου μετασχηματισμού της Tράπεζας Πειραιώς με μείωση του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 9% επιτεύχθηκε ήδη από το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ενώ ενθαρρυντικές είναι για τον Όμιλο οι διαφαινόμενες τάσεις του α’ εξαμήνου ως προς την επίτευξη των στόχων νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό του επιχειρηματικού πλάνου 2022-2025. 

Αυτό επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου κατά την ομιλία του στην γενική συνέλευση των μετόχων, σημειώνοντας ότι «η επιτυχής υλοποίηση του σχεδιασμού μας θα επιτρέψει τη δυνητική διανομή μερίσματος στους μετόχους μας, σε συνάρτηση με την επίτευξη των στόχων μας, τις συνθήκες αγοράς και τις εποπτικές απαιτήσεις». Σε σχετική ερώτηση μετόχου ο CEO του Ομίλου διευκρίνισε ότι «αυτό θα γίνει ανάλογα με τα οικονομικά μεγέθη της Τράπεζας και σε συνεννόηση με τους επόπτες. Με βάση τον σχεδιασμό προβλέπεται για την οικονομική χρήση του 2023, δηλαδή το 2024, ή ενδεχομένως την επόμενη χρονιά». «Είμαστε ευαίσθητοι στο θέμα αυτό» σημείωσε ο κ. Μεγάλου και «θα το κάνουμε με βάση την κερδοφορίας μας». Την προοπτική αυτή εξυπηρετεί η διαγραφή μέσω συμψηφισμού ζημιών από παρελθούσες χρήσεις ύψους 14,5 δισ. ευρώ που προτάθηκε στην γενική συνέλευση.

Στις θετικές ενδείξεις του α’ εξαμήνου συγκαταλέγονται:

• η πιστωτική επέκταση 1 δισ. ευρώ που επιτεύχθηκε και αναδεικνύει ότι ο ετήσιος στόχος πιστωτικής ενίσχυσης 1,2 δισ. ευρώ για το 2022 θα ξεπεραστεί 

• οι προμήθειες συνεχίζουν να αυξάνονται σε τριμηνιαία βάση, συμβάλλοντας ώστε να διαφοροποιηθούν και να ενισχυθούν οι πηγές εσόδων της Τράπεζας, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ  

• τα έσοδα από τόκους αναμένεται να ευνοηθούν σε περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων όπως διαμορφώνεται μετά τη χθεσινή απόφαση της ΕΚΤ. Το εκτιμώμενο όφελος από την άνοδο των επιτοκίων στα έσοδα από τόκους για το 2023 αναμένεται να είναι άνω των 100 εκατ.  ευρώ.

Ο πρόεδρος του ομίλου Γιώργος Χαντζηνικολάου αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που η διοίκηση ανέλαβε την προηγούμενη οικονομική χρήση και οι οποίες  όπως είπε «διασφάλισαν το μέλλον της Τράπεζας». Ειδικά, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η έκδοση Additional Tier 1, εξασφάλισαν τα κεφάλαια που χρειαζόταν η Τράπεζα ώστε να προχωρήσει σε σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με μια σειρά από τιτλοποιήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ηρακλής», αλλά και άλλες επιμέρους συναλλαγές. Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα βελτίωσε τον ισολογισμό της, μειώνοντας τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από 45% στο 12,5% στο τέλος του 2021 και κάτω από 10% στη συνέχεια. Επιπρόσθετα η τράπεζα υλοποίησε πρόσθετες οργανικές ενέργειες με συνολική θετική επίπτωση στα κεφάλαιά μας ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.  

Αναφερόμενος στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας εφεξής, όπως επεσήμανε ο κ. Μεγάλου «θα εξαρτηθεί από την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με καθοριστική συμβολή της τουριστικής περιόδου για τη χώρα μας. Η ταχύτητα της ανάκαμψης, αλλά και η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αποτελέσουν αποφασιστικους παράγοντες που θα καθορίσουν τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, τον τραπεζικό τομέα και τον Όμιλο Πειραιώς ειδικότερα». 

Η τράπεζα διατηρεί τον στόχο να αυξήσει την απόδοση επί των μέσων ενσώματων ιδίων κεφαλαίων και να φτάσει στο 12% το 2025. 

Προς την κατεύθυνση αυτή εστιάζει στην  ενίσχυση των πηγών κερδοφορίας και στην διερεύνηση των νέων εμπορικών και στρατηγικών πρωτοβουλιών. Ο Όμιλος εντείνει την εφαρμογή τους, συγκεκριμένα, με ενίσχυση στις τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες και τη διαχείριση ακινήτων. Παράλληλα αξιοποιεί τις εμπορικές ευκαιρίες του ψηφιακού οικοσυστήματος και ενισχύει την τεχνολογική διάσταση στην πρόταση αξία προς τους πελάτες. 

Επιπλέον προχώρησε σε κοινοπραξία στρατηγικού χαρακτήρα με την εταιρεία Natech για την ανάπτυξη ανεξάρτητης καινοτόμου ψηφιακής Τράπεζας προς πελάτες στην Ελλάδα και την υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά για την παροχή χρηματοοικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Η νέα πλατφόρμα, όπως επεσήμανε ο κ. Μεγάλου «θα συνδυάζει κορυφαία τεχνολογική και τραπεζική τεχνογνωσία και θα ξεκινήσει από τον κλάδο λιανικής, μειώνοντας σημαντικά κόστος και χρόνο εξυπηρέτησης και η  αξιοποίηση της προσφοράς αυτών των προϊόντων αναμένεται να αποφέρει επιπρόσθετα έσοδα»

Η εξαγορά της Iolcus Investments αποτελεί αφετηρία στην εφαρμογή της στρατηγικής της Τράπεζας για την κατάκτηση πρωταγωνιστικής θέσης στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων πελατών στην Ελλάδα, ενώ η συμφωνία για την απορρόφηση του Ομίλου Euromedica από την Ημιθέα που ελέγχει το Ερρίκος Ντυνάν, στοχεύει «στη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους υγείας στην Ελλάδα, πλήρως καθετοποιημένου, με παρουσία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη και  ευρεία κάλυψη της χώρας» Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σημείωσε ο κ. Μεγάλου, αναμένεται να δημιουργηθούν εκτενείς συνέργειες και να επιτευχθούν σημαντικές υπεραξίες που θα καρπωθεί η Τράπεζα.

Βιώσιμη τραπεζική

«Σε συνδυασμό με τις χρηματοοικονομικές μας επιδιώξεις, στον Όμιλο Πειραιώς, προχωράμε συστηματικά στην κατεύθυνση της βιώσιμης τραπεζικής και δημιουργούμε υποδομές, πολιτικές και στρατηγικές, που ενσωματώνουν βέλτιστα κριτήρια Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) στις δραστηριότητές μας» σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου υπογραμμίζοντας ότι «για την περίοδο 2022-2025, στοχεύουμε να αυξήσουμε τη βιώσιμη τραπεζική μας δραστηριότητα κατά περίπου 9 δισ. ευρώ»

Την συστηματική αυτή προσπάθεια επιβεβαίωσαν, σύμφωνα με την διοίκηση και τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Climate Stress Test που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δημοσιεύτηκαν στις αρχές Ιουλίου.  

Συνολικά, όπως σημείωσε ο κ. Μεγάλου, η Τράπεζα Πειραιώς βαθμολογήθηκε στο ίδιο επίπεδο με τον μέσο όρο του δείγματος των ευρωπαϊκών τραπεζών που συμμετείχαν στην Άσκηση, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία εν γένει, αλλά και η Τράπεζα σχετικά με την κλιματική αλλαγή, είναι παρόμοιες. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ένα προηγμένο πλαίσιο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον κλιματικό κίνδυνο εκ μέρους της Τράπεζας (module 1), όπου η Πειραιώς κατατάχθηκε στην υψηλότερη βαθμίδα μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών, ενώ κατέγραψε θετικές επιδόσεις και στην ποιότητα των δεδομένων. Από την άλλη πλευρά η διασύνδεση των εσόδων με δραστηριότητες υψηλότερης έντασης άνθρακα ήταν αυξημένη σε σχέση με το μέσο όρο της Άσκησης, αντανακλώντας τα ειδικά χαρακτηριστικά της χώρας μας.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Στο μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών που συμμετείχαν στα κλιματικά στρες τεστ η Τρ. Πειραιώς

Τράπεζες: Δρομολογούν τις διαδικασίες για τη διανομή μερίσματος

Τρ. Πειραιώς: Σύναψη συμφωνιών για τιτλοποιήσεις εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 2,7 δισ. ευρώ

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News