Business & Finance Παρασκευή 22/07/2022, 12:22
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Διπλασιασμός της πιστωτικής επέκτασης και μονοψήφιος δείκτης NPEs από το α’ εξάμηνο του 2022

Alpha Bank: Διπλασιασμός της πιστωτικής επέκτασης και μονοψήφιος δείκτης NPEs από το α’ εξάμηνο του 2022

Στροφή της Alpha Bank σε τροχιά βιώσιμης και υψηλής κερδοφορίας με έμφαση στην αυξημένη τραπεζική δραστηριότητα, την βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, ως αποτέλεσμα της μείωσης των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, είναι οι βασικοί πυλώνες του επιχειρησιακού σχεδίου της τράπεζας που υλοποιείται με συνέπεια παρά τις συνθήκες υψηλού πληθωρισμού και γεωπολιτικών εντάσεων, που βιώνει η παγκόσμια οικονομία.

Αυτό επεσήμανε ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, μιλώντας στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, σημειώνοντας ότι «ενώ το 2018 η απόδοση ιδίων κεφαλαίων υπήρξε μηδενική, το 2022 στοχεύουμε πλέον σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 6%, ως ένα πρώτο βήμα για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων μας». Ο κ. Ψάλτης επανέλαβε την πρόθεση της διοίκησης να υλοποιήσει την δέσμευσή της για τη διανομή μερίσματος στους μετόχους για την οικονομική χρήση του 2023. Στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής προτείνεται και ο συμψηφισμός ζημιών παρελθουσών χρήσεων ύψους  6,2 δισ. ευρώ, κίνηση που «διευκολύνει την μελλοντική διανομή μερίσματος σύμφωνα με το στρατηγικό της σχέδιο της τράπεζας».  

Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε ότι «ο κίνδυνος της ύφεσης πλανάται και πάλι πάνω από την Ευρώπη, ενώ οι μεταβολές του ενεργειακού κόστους είναι βέβαιο πως θα επιβαρύνουν περαιτέρω το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας αρκετών οικονομιών».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία πως στο υπό διαμόρφωση περιβάλλον θα βρεθούν σε καθεστώς πίεσης πρωτίστως οι χώρες με σχετικά χαμηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση», όπως η Ελλάδα σημείωσε ο CEO της Alpha Bank, επισημαίνοντας το γεγονός ότι δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας «δυσχεραίνει την κατάσταση». Ωστόσο, όπως ανέφερε υπάρχουν δύο ισχυροί παράγοντες στη χώρα μας, ώστε ο υψηλός πληθωρισμός να συνδυαστεί με ικανοποιητική οικονομική μεγέθυνση. Ο πρώτος έχει να κάνει με την «θεαματική ανάκαμψη του τουρισμού που μπορεί να αποκαταστήσει την ισορροπία του εξωτερικού τομέα της οικονομίας από την άνοδο των τιμών των εισαγόμενων πρώτων υλών, και ο δεύτερος με την η επενδυτική ένεση που χρηματοδοτείται ενεργά από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Alpha Bank Βασίλης Ράπανος επεσήμανε στην ομιλία του ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος επιστροφής – μετά από δεκαετίες – στη δίνη του στασιμοπληθωρισμού», καθώς «η νέα γεωπολιτική κρίση, που προκλήθηκε από τη Ρωσική εισβολή, ανέτρεψε σε μεγάλο βαθμό τις ελπίδες και τα σχέδια για μια εύρωστη και διατηρήσιμη οικονομική ανάκαμψη».

Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον και παρά την τριπλή πρόκληση της πανδημίας, που επιμένει, του πληθωρισμού στις τιμές ενέργειας και πρώτων υλών και του πολέμου στην Ουκρανία, «η δυναμική επέκτασης του χαρτοφυλακίου δανείων αναμένεται να διατηρηθεί και τα επόμενα τρίμηνα, καθώς η Τράπεζα έχει ήδη διασφαλίσει ένα ισχυρό πρόγραμμα πιστώσεων προς επιχειρήσεις», επεσήμανε ο κ. Ψάλτης. Αναμένουμε την ετήσια καθαρή πιστωτική επέκταση σε επίπεδο Ομίλου να υπερδιπλασιαστεί το 2022 σε σύγκριση με το 2021, και το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου να αυξηθεί κατά περίπου 9%, με την επιχειρηματική τραπεζική στην Ελλάδα να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 90% της αύξησης.

Ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στα «αποφασιστικά βήματα» που υλοποίησε η διοίκηση για την εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας από τα κόκκινα δάνεια, επιτυγχάνοντας μέσα σε τρεισήμισι έτη την μείωση των NPEs από 25,7 δισ. σε 3,2 δισ. ευρώ και την αποκλιμάκωση του ποσοστού τους επί των δανείων από τα επίπεδα του 49% στις αρχές του 2019 σε μονοψήφιο ποσοστό στις 30 Ιουνίου 2022.

To 2021, ολοκληρώθηκαν τέσσερις συναλλαγές τιτλοποίησης και πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 16 δισ. ευρώ, ενώ δρομολογήθηκαν πέντε επιπλέον συναλλαγές για το 2022, συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ

«Αυτές οι συναλλαγές, με πλέον εμβληματική το Galaxy, υπήρξαν καταλυτικές, ώστε να επιτύχουμε το στόχο μας για μονοψήφιο δείκτη NPEs ήδη στο δεύτερο τρίμηνο του 2022, ταχύτερα δηλαδή κατά έξι μήνες από ό,τι είχαμε σχεδιάσει», σημείωσε ο κ. Ψάλτης 

Το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων, εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από τις τιτλοποιήσεις συνολικής αξίας 5,5 δισ. ευρώ, αυξήθηκε κατά 1,3 δισ. ευρώ ήτοι 5%, σε σχέση με τα τέλη του 2020. Συνολικά, ωστόσο τα δάνειά μειώθηκαν κατά 2,5 δισ., ευρώ ανερχόμενα σε 36,9 δισ. ευρώ κυρίως λόγω των συναλλαγών τιτλοποίησης και πώλησης NPEs.

Tα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, εξαιρουμένων των µη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων, ανήλθαν σε 330 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 5% και τους στόχους κερδοφορίας που είχε θέσει η διοίκηση.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης εγκρίνεται η δωρεάν διανομή σε όλους τους μετόχους των ομολογιών τιτλοποίησης μειωμένης εξασφάλισης, οι οποίες δεν έχουν μεταβιβασθεί ήδη από την Τράπεζα στην Davidson Kempner στο πλαίσιο των συναλλαγών Galaxy και Cosmos, «δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους μετόχους να λάβουν τυχόν υπεραξία από την απόδοση των ομολογιών αυτών στο μέλλον», σημείωσε ο κ. Ψάλτης.

Έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας, με βάση τα διεθνή πρότυπα βέλτιστων πρακτικών». Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ράπανος «οι πυλώνες εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας έχουν ενισχυθεί σημαντικά και σε διάφορα επίπεδα, καθώς, μεταξύ άλλων, η Τράπεζα διαθέτει «ένα από τα πιο ανεξάρτητα και διαφοροποιημένα διοικητικά συμβούλια στην Ελλάδα, με την αναλογία των ανεξάρτητων μελών να βρίσκεται στο 61% και μόνο 2 από τα μέλη να είναι εκτελεστικά». Υψηλή είναι επίσης η εκπροσώπηση των γυναικών στο Δ.Σ., η οποία ενισχύεται από το 23% σε πάνω από 30% μετά την ένταξη στο διοικητικό συμβούλιο της κ. Άσπας Παλημέρη.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News