ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο Δ.Σ στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Νέο Δ.Σ στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Στη σύσταση του νέου διοικητικού του συμβουλίου προχώρησε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε εφαρμογή του νόμου μέσω του οποίου άλλαξε η προηγούμενη διοικητική δομή με κατάργηση της 3μελούς Εκτελεστικής Επιτροπής και του 7μελούς Γενικού Συμβουλίου. 

Ως όργανο διοίκησης καθορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι πλέον 9μελές με την αποχώρηση του Paul Bodart, έως πρόσφατα μη εκτελεστικού μέλους. Από τα 9 μέλη του Δ.Σ., τα 6 είναι μη εκτελεστικά και 3 εκτελεστικά. Η θητεία των μελών του νέων μελών του Δ.Σ. είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη της διάρκεια του Ταμείου και αποτελείται από τους:

Aνδρέα Βερύκιο ως Πρόεδρο

Ηλία Ξηρουχάκη ως Διευθύνων Σύμβουλος

Marco Giovanni Mazzucchelli ως  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Christopher Gabriel Maetze-Engelhardt ως  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Κωνσταντίνο Τσατσαρώνη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Παναγιώτη Τριδήμα ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, μη εκτελεστικό μέλος

Βασίλειο Σπηλιωτόπουλο ως εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος, μη εκτελεστικό μέλος

Φώτη Κουρμούση ως εκτελεστικό μέλος

Νικόλαο Βαλαντάση ως εκτελεστικό μέλος

Το Δ.Σ. συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το μήνα και στις συνεδριάσεις του καλούνται να συμμετέχουν 1 εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 1 εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 1 εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ή οι αναπληρωτές τους ως Παρατηρητές και χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Υπενθυμίζεται ότι με τον νέο νόμο παρατείνεται η διάρκεια ζωής του Ταμείου έως το 2025 – από 2022 που ίσχυε μέχρι πρόσφατα –  ημερομηνία έως την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διάθεση μετοχών στις τράπεζες στις οποίες συμμετέχει, βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας και κανόνων.

Σήμερα το ΤΧΣ ελέγχει ποσοστό 40,3% στην Εθνική τράπεζα, 27% στην τράπεζα Πειραιώς, 9% στην Alpha Bank 1,4% στην Eurobank και 63,1% στην Attica Bank.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News