ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

DoValue: Αίτημα 6μηνης παράτασης για τις εισπράξεις του Ηρακλή

DoValue: Αίτημα 6μηνης παράτασης για τις εισπράξεις του Ηρακλή

Στις ετεροχρονισμένες επιπτώσεις της πανδημίας που επηρέασαν τις εισπράξεις από τα κόκκινα δάνεια, αλλά και στις σημερινές έκτακτες συνθήκες που δημιουργεί η γεωπολιτική κρίση συμπιέζοντας την ικανότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αποδίδεται η υστέρηση που εμφανίζουν οι ανακτήσεις των τιτλοποιήσεων που έχουν λάβει την εγγύηση του Ηρακλή.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο χαρτοφυλάκιο Cairo που τιτλοποίησε η Eurobank τον Ιούνιο του 2020 και το οποίο ήταν και η πρώτη τιτλοποίηση που εντάχθηκε στον Ηρακλή, οδηγώντας την εταιρεία διαχείρισης doValue να αιτηθεί 6μηνη παράταση για την επίτευξη των στόχων του business plan που έχει υποβάλλει στο υπουργείο Οικονομικών. Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου Cairo ανέρχεται στα 7 δισ. ευρώ και το δημόσιο έχει εγγυηθεί τα 2,4 δισ. ευρώ. 

Ο νόμος του Ηρακλή, όπως αναθεωρήθηκε το 2021 δίνει περιθώριο 24 μηνών για την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στα επιχειρησιακά σχέδια των servicers, με δυνατότητα επιμήκυνσης της περιόδου κατά 6 μήνες εφόσον συντρέχουν έκτακτες οικονομικές συνθήκες. Σύμφωνα με την Εταιρεία τα γενικευμένα μορατόριουμ δανείων και οι εκτεταμένες αναστολές δόσεων που ελήφθησαν προκειμένου να αναχαιτίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας σε συνδυασμό με το μέτρο αναστολής των πλειστηριασμών που θεσπίστηκε για πάνω από έναν χρόνο και ματαίωσε τα έσοδα από ρευστοποιήσεις που είχαν προϋπολογιστεί. Αποτέλεσμα ήταν η υστέρηση των προγραμματισμένων εισπράξεων, όπως αυτές είχαν προβλεφθεί στο business plan που είχε υποβάλει η Εταιρεία στο υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να λάβει την εγγύηση του Ηρακλή. Το αίτημα για παράταση που υπέβαλε η Εταιρεία στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ηρακλή, απαιτεί την σύμφωνη γνώμη του υπουργού Οικονομικών και σύμφωνα με το σκεπτικό της doValue τεκμηριώνεται λόγω των σημερινών συνθηκών εκτόξευσης του πληθωρισμού. 

Η διετής προθεσμία που έχει η Εταιρεία προκειμένου να επιτύχει τους στόχους των business plan λήγει σύμφωνα με πληροφορίες στις αρχές του 2023 και η παράταση εφόσον εγκριθεί θα δώσει νέο χρονικό περιθώριο στην doValue πριν ενεργοποιηθούν οι ρήτρες του Ηρακλή, που προβλέπουν μείωση της προμήθειας που εισπράττει η Εταιρεία. Οπως προβλέπει ο «Ηρακλής», εφόσον κατά την ημερομηνία καταβολής της αμοιβής του διαχειριστή οι εισπράξεις που έχει επιτύχει υπολείπονται κατά 20% αυτών που έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο των συμβάσεων που έχει υπογράψει με την τράπεζα και το Δημόσιο προκειμένου να δοθεί η κρατική εγγύηση, αναβάλλεται η καταβολή τουλάχιστον του 20% της αμοιβής που έχει συμφωνήσει.

Στην λογική της ενίσχυσης των εισπράξεων εντάσσονται και οι πρωτοβουλίες για την πώληση χαρτοφυλακίων στην δευτερογενή αγορά, που προωθούν τα επενδυτικά κεφάλαια που έχουν εμπλακεί στην αγορά των τιτλοποιημένων κόκκινων δανείων, μέσω των οποίων επιδιώκουν να εισπράξουν εμπροσθοβαρώς έσοδα από τις τιτλοποιήσεις.  Στο πλαίσιο αυτό προωθείται από την dovalue η πώληση του χαρτοφυλακίου Souk, ύψους 2,6 δισ. ευρώ, που αποτελεί τμήμα του Cairo, καθώς και η πώληση του χαρτοφυλακίου Virgo ύψους 1 δισ. ευρώ που αποτελεί τμήμα της τιτλοποίησης Frontier που μεταβίβασε η Εθνική τράπεζα. Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται τα έσοδα από τις εισπράξεις κόκκινων δανείων που έχουν προγραμματιστεί και αποτρέπεται η ενεργοποίηση της ρήτρας για τους επενδυτές. 

Άλλες παρόμοιες συναλλαγές είναι η πώληση από την Cepal ενός τμήματος ύψους 1 δισ. ευρώ από το χαρτοφυλάκιο Galaxy που τιτλοποίησε η Alpha Bank, καθώς και η πώληση του χαρτοφυλακίου Tethys ύψους 300 εκατ. ευρώ που προωθεί η Intrum και το οποίο περιλαμβάνει δάνεια από τις τιτλοποιήσεις Sunrise και Vega της τράπεζας Πειραιώς.  Να σημειωθεί ότι οι υπόλοιπες τιτλοποιήσεις  εντάχθηκαν στον Ηρακλή ενώ είχε ξεσπάσει ήδη η πανδημία και ως τούτου έχουν ενσωματώσει μετριοπαθέστερες εκτιμήσεις για τα έσοδα από ανακτήσεις, μετριάζοντας έτσι τον κίνδυνο ενεργοποίησης των ρητρών που προβλέπει ο νόμος για τους επενδυτές.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News