ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδιαφέρον για εξαγορά ποσοστού της Aegean Baltic Bank

Ενδιαφέρον για εξαγορά ποσοστού της Aegean Baltic Bank

Επενδυτικό ενδιαφέρον για είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιό της από περισσότερα του ενός σχήματα έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα η ελληνική τράπεζα Aegean Baltic Bank (ABBank).  

Το ενδιαφέρον προέρχεται τόσο από θεσμικούς επενδυτές όσο και από family offices, που έχουν απευθυνθεί στην διοίκηση και τους μετόχους της ABBank μέσω επίσημων επιστολών εκδήλωσης ενδιαφέροντος (LOI- Letter of Intent). Έτσι κρίθηκε σκόπιμο από την τράπεζα να δοθεί εντολή διερεύνησης και αξιολόγησης του ενδιαφέροντος και ενδεχόμενων ευκαιριών που ανακύπτουν από αυτό σε επενδυτική τράπεζα-σύμβουλο. Το εν λόγο mandate αναμένεται να επισημοποιηθεί άμεσα προκειμένου κατόπιν να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Η τράπεζα έκλεισε το 2021 με απόδοση ιδίων κεφαλαίων πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ ανάλογα ανταγωνιστικές είναι σύμφωνα με πληροφορίες και οι επιδόσεις της κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Το ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για την τράπεζα αποδίδεται  στις «διαχρονικές, διατηρήσιμες και, κυρίως, οργανικές επιδόσεις», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά κύκλοι της αγοράς.

H τράπεζα είναι γνωστή για την εξειδίκευσή της στα ναυτιλιακά δάνεια, αγορά που εμφανίζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Και αυτό διότι καθώς παραδοσιακοί ευρωπαίοι τραπεζικοί δανειστές, όπως από την Βρετανία και την Γερμανία έχουν μειώσει δραστικά την έκθεσή τους τα τελευταία χρόνια στη ναυτιλία, ενώ τελευταία ο κλάδος (ναυλαγορά και αξίες πλοίων ομοίως) παρουσιάζει ανοδικές τάσεις, εξηγεί η Petrofin Bank Research.

Να σημειωθεί πως ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της ABBank διαμορφώθηκε στα τέλη της προηγούμενης χρήσης μόλις στο 1,9% του συνόλου του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ο δείκτης προβλέψεων δαμορφώθηκε στο 50%, ενώ περαιτέρω βελτίωση αναμένεται κατά το πρώτο εξάμηνο φέτος. Ο δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων CET-1, λαμβάνοντας υπόψη τα καθαρά κέρδη χρήσης 2021 και του πρώτου τριμήνου του 2022 διαμορφώνεται στο 15,9%, με πλήρη απορρόφηση της επίπτωσης του ΔΠΧΑ-9 και χωρίς τα εποπτικά κεφάλαιά της να περιλαμβάνουν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον ο τραπεζικός κλάδος εν γένει ευνοείται από το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων που διαμορφώνεται διεθνώς καθώς ενισχύει το καθαρό εισόδημα από τόκους (NII) ενώ ο πληθωρισμός δεν έχει σημαντική επίδραση στο χαρτοφυλάκιο της ABBank.

Η ABBank, που κατά τις προηγούμενες δεκαετίες διακρίθηκε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις, έχει πλέον στραφεί και στη στεριά διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της με χορηγήσεις τόσο σε ΑΠΕ όσο και προς την αγορά εμπορικών ακινήτων και τεχνολογίας αλλά και άλλων κλάδων όπως και σε εξαγωγικές επιχειρήσεις. Το χαρτοφυλάκιο δανείων της αποτελείται σήμερα κατά 87% περίπου από ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις και κατά 13% από μη ναυτιλιακές, και το business plan προβλέπει περαιτέρω διεύρυνση των χορηγήσεων σε επιχειρηματικούς τομείς που εμφανίζουν ανάπτυξη με στόχο το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας να αυξηθεί μεσοπρόθεσμα έως και 30%, παράλληλα με την ευρύτερη μεγέθυνση του ισολογισμού της.

Διαβάστε επίσης: 

ABBank: Διπλασιασμός κερδοφορίας το α΄ τρίμηνο του 2022

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News