ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νέα δίκτυα και έξυπνοι μετρητές στην μάχη κατά της διαρροής νερού

Στο ταμείο Ανάκαμψης το έργο προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ

Νέα δίκτυα και έξυπνοι μετρητές στην μάχη κατά της διαρροής νερού

Την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης του έργου της υποβολής προτάσεων για νέες υποδομές παροχής νερού, τηλεμετρίας και έργων τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα επικύρωσε με απόφασή του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης.

Το έργο, που κρίθηκε απαραίτητο επειδή, μεταξύ άλλων, η Ελλάδα διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες καταναλώσεις νερού ανά κάτοικο μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επιτρέψει την χρηματοδότηση έργων που αποσκοπούν στην μείωση των διαρροών ύδατος.

Είναι προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, με την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ και τις Δημοτικές επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης να εικάζεται ότι θα προχωρήσουν στην υποβολή προτάσεων.   

Τι προβλέπεται

Η δράση, που διαθέτει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025, έχει τρία υποέργα.

Το πρώτο αφορά την υλοποίηση υποδομών νερού. Στόχος είναι η βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας του πόσιμου νερού και της μείωσης τουλάχιστον κατά 20% των διαρροών και των κινδύνων για τη δημόσια υγεία που σχετίζονται με τις υποδομές ύδρευσης, περιλαμβάνοντας:

– Την κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης – ενίσχυσης υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού από νέες ή υφιστάμενες υδροληψίες στο κεντρικό φρεάτιο ή τη δεξαμενή υδροδότησης του οικισμού

– Την αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού μέσω αντικατάστασης παλαιωμένων αγωγών, διασύνδεσης αγωγών, ενίσχυσης διατομών, δημιουργίας ζωνών και επαρκών βρόγχων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου ύδατος, των υδραυλικών χαρακτηριστικών λειτουργίας των δικτύων και την καλύτερη λειτουργικότητα και ευελιξία του δικτύου σε περιπτώσεις βλάβης ή απομόνωσης τμημάτων για συντήρηση ή ακόμα για την περίπτωση απομόνωσης της κεντρικής δεξαμενής η/και του κεντρικού φρεατίου

– Την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού με τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (διυλιστήρια, διατάξεις αποσκλήρυνσης– αποσιδήρωσης – απονιτροποίησης νερού κ.ά.).

– Την κατασκευή υποδομών αποθήκευσης (λιμνοδεξαμενές, φράγματα, δεξαμενές κ.λπ.) και διανομής πόσιμου νερού ή αναβάθμιση υφιστάμενων.

– Την καθοδική προστασία εξωτερικών αγωγών μεταφοράς νερού, αυτοματοποιημένη λειτουργία παρακολούθησης και μέτρησης θολότητας σε εξωτερικούς αγωγούς μεταφοράς νερού από σημείο υδροληψίας σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίου νερού.

– Την δημιουργία νέων ή αναβάθμιση (π.χ. αποσκλήρυνση, αποσιδήρωση, απονιτροποίηση) υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων.

– Τα αναγκαία έργα υδροληψίας και τα απαραίτητα αντλιοστάσια για την μεταφορά του νερού από τις θέσεις υδροληψίας.

Το δεύτερο προβλέπει έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης. Για το σκοπό αυτό προβλέπει  η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος/ τηλεχειρισμός) σε νέα ή/και υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού.

Το τρίτο υποέργο σχετίζεται με την προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού. Στόχος είναι η ανιχνεύση απωλειών στο νοικοκυριό και η μείωση του χρόνου και της συχνότητας μέτρησης με απώτερο σκοπό η βέλτιστη λειτουργία του δικτύου μέσω ψηφιακών μετρητών νερού.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News