ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Νέα συμφωνία μετόχων επιδιώκει το ΤΧΣ

Attica Bank: Νέα συμφωνία μετόχων επιδιώκει το ΤΧΣ

Εντός της εβδομάδας αναμένει το ΤΧΣ την έγγραφη δέσμευση του επενδυτικού κεφαλαίου Ellington και του ΤΜΕΔΕ, βάσει της οποίας οι ιδιώτες μέτοχοι καλούνται θα αποσαφηνίσουν τις προθέσεις τους ως προς το επιχειρησιακό και κεφαλαιακό πλάνο της τράπεζας, που απαιτεί όπως όλα δείχνουν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για την ανακεφαλαιοποίησή της. 

Η νέα δέσμευση των μετόχων που έχει ζητήσει το ΤΧΣ και η οποία αναμένεται ίσως και σήμερα, έρχεται σε συνέχεια των εκτιμήσεων ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση που θα χρειαστεί η Attica Bank υπερβαίνει αυτή που έχει συμφωνηθεί ήδη και η οποία προσδιορίζει το ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων στα 365 εκατ. ευρώ. 

Η κεφαλαιακή ενίσχυση των 365 εκατ. ευρώ συμφωνήθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου μετά την πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 240 εκατ. ευρώ που υλοποίησε η Attica Bank, στην οποία  Ellington και του ΤΜΕΔΕ, συμμετείχαν με 55 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο της αύξησης κάλυψε το ΤΧΣ. 

Όπως όλα δείχνουν η κεφαλαιακή ενίσχυση των 365 εκατ. ευρώ δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζημιά που θα προκύψει από την εξυγίανση της Attica Bank σε συνδυασμό με τα κεφάλαια που απαιτούνται για την ανάπτυξη της Τράπεζας με συνέπεια μια νέα συμφωνία μετόχων να τίθεται εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΤΧΣ, Ellington και ΤΜΕΔΕ, πριν στεγνώσει το μελάνι της συμφωνίας του Δεκεμβρίου. 

Στο πλαίσιο της συμφωνίας του Δεκεμβρίου Ellington και ΤΜΕΔΕ έχουν δεσμευθεί ότι θα επενδύσουν επιπλέον περί τα 125 εκατ. ευρώ, αλλά το ποσό αυτό εκτιμάται ότι αφενός υπολείπεται των πραγματικών αναγκών της Τράπεζας και αφετέρου δεν επαρκεί για να αντιστραφεί η μετοχική σχέση ΤΧΣ – ιδιωτών και η Τράπεζα να ιδιωτικοποιηθεί. 

Η πίεση που επιχειρεί να ασκήσει το ΤΧΣ στους ιδιώτες μετόχους της Attica Bank, γίνεται υπό το βάρος της προθεσμίας που έχει θέσει η ΤτΕ έτσι ώστε να αποσαφηνιστούν τα παραπάνω θέματα. Η προθεσμία τρέχει αντίστροφα, καθώς έχει ήδη δοθεί μια παράταση και η νέα ημερομηνία έχει οριστεί για τα τέλη Ιουλίου.

Η «νέα συμφωνία» των μετόχων επιδιώκεται επί τη βάση των εκτιμήσεων που ανεβάζουν τις κεφαλαιακές ανάγκες της Attica Bank κοντά στα 600 εκατ. ευρώ με βάση το δυσμενές σενάριο για το τελικό ύψος των ζημιών που θα προκύψουν από τις τιτλοποιήσεις που προγραμματίζει η Τράπεζα συνολικού ύψους 2,6 δισ. ευρώ. Το ενδιάμεσο σενάριο κάνει λόγο για κεφαλαιακές ανάγκες 420 εκατ. ευρώ περίπου, υψηλότερα και πάλι από το αρχικό σχέδιο των 365 εκατ. ευρώ. Το τελικό ύψος της ζημιάς από τις τιτλοποιήσεις θα οριστικοποιηθεί μετά την αξιολόγηση που έχει αναλάβει να κάνει ο διεθνής οίκος DBRS στα υπό τιτλοποίηση χαρτοφυλάκια και η οποία αναμένεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και σε συνδυασμό με τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν για την ανάπτυξη της Τράπεζας, θα κρίνει και το ύψος της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 

Χθες πάντως η γενική συνέλευση των μετόχων της Attica Bank έδωσε το πράσινο φως στο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας να αποφασίσει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ ενέκρινε και την ενεργοποίηση του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία (DTC) και τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, που αντιστοιχεί στο 100% της φορολογικής απαίτησης, που έχει προσδιοριστεί στα 22,8 εκατ. ευρώ. Το ποσό προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την δωρεάν έκδοση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως (warrants) προς το Ελληνικό Δημόσιο. Η γενική συνέλευση ενέκρινε επίσης την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου  της Τράπεζας κατά το ποσό των 159,1 εκατ. ευρώ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,20 σε 0,07 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Μετά την απόφαση αυτή το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 85,7 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 1.224.229.445 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,07 ανά μετοχή). 

Στην τοποθέτησή του στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των μετόχων ο πρόεδρος της Attica Bank, Κωνσταντίνος Μακέδος στην ομιλία του τόνισε ότι η Attica Bank «γυρίζει σελίδα, επικεντρώνοντας πλέον τις προσπάθειές της στις πολιτικές ανάπτυξής της». Στο πλαίσιο της  προσπάθειας αυτής, οι πρωταρχικοί στόχοι, όπως προσδιορίστηκαν από την διοίκηση της Τράπεζας είναι: 

  • Να υλοποιήσει πλήρως το στρατηγικό της πλάνο και να καταστεί η πρώτη ελληνική τράπεζα που θα εξαλείψει ταυτόχρονα τόσο το ζήτημα του DTC, όσο και το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
  • Να αξιοποιήσει την τεχνολογία κάνοντας το ψηφιακό «άλμα» για την εξυπηρέτηση των πελατών της και τη διευκόλυνση της εσωτερικής της λειτουργίας.
  • Να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες μείωσης και εξορθολογισμού της βάσης κόστους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, Μιχάλης Ανδρεάδης, αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχει υλοποιήσει η διοίκηση τους τελευταίους 4 μήνες και επιβεβαίωσε την πρόθεση της Τράπεζας να εντάξει τις τιτλοποιήσει στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής». Για το θέμα αυτό «αναμένουμε στις επόμενες εβδομάδες, τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις διεθνούς οίκου αξιολόγησης αναφορικά με το δυνητικό ύψος των ομολόγων υψηλής σειράς εξόφλησης των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2, προκειμένου αυτά να ενταχθούν στο Πρόγραμμα παροχής κρατικής εγγύησης Ηρακλής 2», σημείωσε.  

Εκτός από τις πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους η Τράπεζα εξετάζει την πώληση μη κύριων (non-core) περιουσιακών στοιχείων όπως τις υπηρεσίες αποδοχής καρτών και λοιπών ιδιο-κατεχόμενων ακινήτων, προκειμένου να ενισχυθούν τα ίδια κεφάλαια και να μειωθεί το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News