ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΟΝ: Aκόμη μεγαλύτερες πωλήσεις και κέρδη το 2021

ΙΟΝ: Aκόμη μεγαλύτερες πωλήσεις και κέρδη το 2021

Με αυξημένες πωλήσεις, αλλά και ενισχυμένα κέρδη έκλεισε το 2021 για την σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ, το 45% της οποίας περνά στον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, ενώ σε λίγο καιρό αναμένεται να περάσει στον γνωστό επιχειρηματία επιπλέον ποσοστό, φτάνοντας κοντά στο 70%.

Σύμφωνα με την οικονομική της έκθεση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε το 2021 σε 121,69 εκατ. ευρώ έναντι 118,90 εκατ. ευρώ το 2020, ενισχυμένος κατά 2,34%. Τα μικτά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 47,93 εκατ. ευρώ έναντι 47,10 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 12,91%, στα 13,20 εκατ. ευρώ έναντι 11,69 εκατ. ευρώ το 2020. Το γενικό σύνολο του ενεργητικού του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 153,29 εκατ. ευρώ, έναντι 145,66 εκατ. ευρώ το 2020.

Οι πωλήσεις της μητρικής διαμορφώθηκαν το 2021 σε 116,69 εκατ. ευρώ από 113,80 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 2,54%. Αξιοσημείωτη ήταν η ενίσχυση των πωλήσεων εκτός Ελλάδας οι οποίες αυξήθηκαν κατά 24,81% το 2021 σε σύγκριση με το 2020 φτάνοντας τα 13,73 εκατ. ευρώ από 11 εκατ. ευρώ το 2020. Την μεγαλύτερη κίνηση είχαν η Βουλγαρία, η Αίγυπτος, η Κύπρος, η Αλβανία, οι ΗΠΑ, η Λιβύη και η Ρωσία. Οι πωλήσεις  στην Βουλγαρία με προϊόντα NUCREMA καθώς και οι εξαγωγές στην Ρωσία, καλύπτονται από την θυγατρική μονάδα στη Σόφια. Το 41% του συνόλου των εξαγωγών ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπόλοιπο σε Τρίτες χώρες. Αντιθέτως στην εγχώρια αγορά η αύξηση των πωλήσεων ήταν οριακή, μόλις κατά 0,02%, στα 102,96 εκατ. ευρώ το 2021 από 102,80 εκατ. ευρώ το 2020.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν το 2021 στο ποσό των 46,24 εκατ. ευρώ έναντι 45,41 εκατ. ευρώ το 2020, αυξημένα κατά 0,18%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν κατά τη χρήση 2021 σε 14,81 εκατ. ευρώ έναντι 14,70 εκατ. ευρώ το 2020, αυξημένα κατά 0,07%.

Τα κέρδη προ φόρων για τη χρήση 2021, ανήλθαν σε 9,64 εκατ. ευρώ έναντι 9,23 εκατ.  ευρώ το  2020 συνεχίζοντας την υψηλή κερδοφορία των τελευταίων ετών.

Το σύνολο των υποχρεώσεων σε επίπεδο ομίλου ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2021 65,82 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων βραχυπρόθεσμες τα 32,87 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο εταιρείας οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2021 σε 61,20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων βραχυπρόθεσμες τα 28,90 εκατ. ευρώ.

Μέσα στο 2021 η ΙΟΝ πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 4,82 εκατ. ευρώ συνεχίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμά της που ξεκίνησε το 2020, όταν κι έγιναν επενδύσεις ύψους 4,92 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για επενδύσεις που αφορούν κυρίως στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών της μονάδων και στην παραγωγή νέων προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο μέσα στο 2021 η εταιρεία λάνσαρε 11 νέα προϊόντα.

Στην εταιρεία εργάζονταν το 2021 674 άτομα από 683 το 2020.

Διαβάστε επίσης: 

ΙΟΝ: Η ιστορία 92 χρόνων και η επόμενη ημέρα μετά το deal του Σπ. Θεοδωρόπουλου

Το σχέδιο Θεοδωρόπουλου πίσω από το deal με την ΙΟΝ

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος αποκτά το 45% των μετοχών της ΙΟΝ

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News