ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Σε αναζήτηση CEO και λύσης για την τιτλοποίηση των 2,7 δισ. ευρώ

Attica Bank: Σε αναζήτηση CEO και λύσης για την τιτλοποίηση των 2,7 δισ. ευρώ

Την αναζήτηση νέου διευθύνοντος συμβούλου έχει ξεκινήσει η Attica Bank, αναθέτοντας στην Egon Zehnder να «τρέξει» την διαδικασία. Η επιλογή του νέου διευθύνοντος συμβούλου, που θα αντικαταστήσει τον σημερινό CEO κ. Μιχάλη Ανδρεάδη, ο οποίος αποτελεί την μεταβατική λύση στο πλαίσιο της συμφωνίας ΤΧΣ-ΤΜΕΔΕ και Ellingtton, αναμένεται περί τα τέλη του χρόνου. Έως τότε θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει το μέλλον της τράπεζας σε ό,τι αφορά την εξυγίανση του ισολογισμού από τα κόκκινα δάνεια του παρελθόντος καθώς και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που θα αποκαταστήσει την κεφαλαιακή της επάρκεια, μετά την ζημιά που θα επιφέρει η εξυγίανση. 

Η διοίκηση έχει αναθέσει στον οίκο αξιολόγησης DBRS το pre-rating για τα προς τιτλοποίηση χαρτοφυλάκια, με στόχο να προκρίνει την τελική λύση για την εξυγίανση της τράπεζας. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αναμένεται εντός του Ιουλίου και θα δίνει ένα ασφαλές συμπέρασμα για τον κόστος της τιτλοποίησης που προγραμματίζει η τράπεζα μέσω του μηχανισμού κρατικών εγγυήσεων Ηρακλή και βάση αυτού και το τελικό ύψος της απαιτούμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που θα χρειαστεί η Attica Bank. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπολογίζεται στα 350 εκατ. ευρώ, αλλά δεν αποκλείεται τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν αφενός για την εξυγίανση της Attica και αφετέρου για την ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της να είναι μεγαλύτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η λύση του Ηρακλή αν και έχει κερδίσει έδαφος στις συζητήσεις που έχουν προηγηθεί, μπαίνει ξανά στο μικροσκόπιο από τους μετόχους. Δεύτερες σκέψεις σε σχέση με το εάν τα κόκκινα ύψους 2,7 δισ. ευρώ περίπου θα τιτλοποιηθούν μέσω του Ηρακλή, δημιουργεί η άνοδος των ελληνικών ασφαλίστρων κινδύνου (CDs – Credit Default Swaps), που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες και η οποία συμπαρασύρει σε άνοδο την προμήθεια που πρέπει να πληρώνει η τράπεζα για να λάβει την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Η παράμετρος αυτή θα εκτιμηθεί από την διοίκηση και τους μετόχους της Attica Bank προκειμένου,  όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα εξυγιανθεί η τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι η εγγύηση που πληρώνουν οι τράπεζες στο δημόσιο προκειμένου να λάβουν την εγγύηση του Ηρακλή, υπολογίζεται με βάση την τιμή των CDS, τα οποία εμφανίζουν ανοδικές τάσεις σε σχέση με έναν χρόνο πριν, όταν υλοποιήθηκαν οι περισσότερες τιτλοποιήσεις από τις συστημικές τράπεζες. Η τιμή τους βρίσκεται πάνω από τις 165 μονάδες βάσης, όταν πριν από ένα χρόνο ήταν κάτω από τις 100 μονάδες, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό ως προς το κόστος που θα πρέπει να πληρώσει η Attica Bank προκειμένου να ενταχθεί στον Ηρακλή, ο οποίος μάλιστα λήγει τον προσεχή Οκτώβριο και άρα ο χρόνος μετρά αντίστροφα. 

Ο σχεδιασμός της Attica Bank προβλέπει την τιτλοποίηση τεσσάρων χαρτοφυλακίων, δηλαδή του Omega ύψους 1,3 δισ. ευρώ, του Astir I και ΙΙ, αξίας 320 και 370 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, καθώς και την τιτλοποίηση ενός ακόμη χαρτοφυλακίου, του Metexelixis, το οποίο είναι αξίας 670 εκατ. ευρώ και έχει τιτλοποιηθεί το 2018 με επενδυτή την Pimco. Η διοίκηση της Attica Bank επιδιώκει την επαναδιαπραγμάτευση της τιτλοποίησης με την Pimco για την αλλαγή της σύμβασης με τον επενδυτή, με στόχο να ενταχθεί στον Ηρακλή, εφόσον επιλεγεί αυτή η λύση.

Η προσφυγή στον Ηρακλή εξασφαλίζει στην Attica ότι τα προς τιτλοποίηση χαρτοφυλάκια θα αποαναγνωριστούν από τον ισολογισμό της, καταβάλλοντας το κόστος της εγγύησης. Εναλλακτική επιλογή για την τράπεζα συνιστά η μη τιτλοποίησή τους και η αναγνώριση στον ισολογισμό της ζημιάς με την μορφή πρόβλεψης. Η κάθε μία από αυτές τις λύσεις συνεπάγεται κεφαλαιακό κόστος, βάσει του οποίου θα υπολογιστεί και η απαιτούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News