Business & Finance Τρίτη 7/06/2022, 16:32
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΚ Τέρνα: Πρόταση στη ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου 0,12 ευρώ ανά μετοχή 

ΓΕΚ Τέρνα: Πρόταση στη ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου 0,12 ευρώ ανά μετοχή 

Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της ΓΕΚ Τέρνα, το θέμα πρόκειται να συζητηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022. 

Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε η εισηγμένη, μεταξύ άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 12.410.794,00 με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από  0,57 ευρώ σε 0,69 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 12.410.794 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,69 ευρώ σε 0,57 ευρώ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης 0,12 ευρώ ανά μετοχή στους Μετόχους.

Ειδικότερα τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2021, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
  2. Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
  3. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2021.
  4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2021.
  5. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021.
  6. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  7. Υποβολή αναφοράς των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
  8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,12 και ταυτόχρονη ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με αποτέλεσμα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 12.410.794,00 και την επιστροφή μετρητών στους Μετόχους. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.
  9. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος

moneyreview.gr

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News