ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Σε ξένους επενδυτές το 52% των senior preferred ομολόγων

Eurobank: Σε ξένους επενδυτές το 52% των senior preferred ομολόγων

Την επιτυχή έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε η Eurobank.

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 9 Μαρτίου 2025 με δυνατότητα ανάκλησης στις 9 Μαρτίου 2024 (2.75NC1.75) και ετήσιο τοκομερίδιο 4,375%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 9 Ιουνίου 2022. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου στην αγορά Euro MTF.

Σημειώθηκε συμμετοχή τόσο από ξένους όσο και από εγχώριους επενδυτές, με τους ξένους επενδυτές να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 52% της συνολικής ζήτησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα διατεθούν για γενικούς σκοπούς χρηματοδότησης της Eurobank και η συναλλαγή είναι ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της Τράπεζας για την κάλυψη των υποχρεώσεων της όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL).

Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Deutsche Bank, Morgan Stanley και Nomura.

Όπως είχε ανακοινώσει η διοίκηση της Eurobank κατά την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου, η Τράπεζα έχει καλύψει τον στόχο για τα κεφάλαια MREL με βάση τα στοιχεία για τον Ιανουάριο του 2022. Συγκεκριμένα ο στόχος του MREL είχε τεθεί στο 17,8% του σταθμισμένου ενεργητικού (risk weighted assets) και στο 20,5% για τις αρχές του 2023, ενώ για τα τέλη του 2025 ο στόχος αυξάνεται στο 27% – με βάση τα σημερινά δεδομένα για την εξέλιξη του ενεργητικού της Τράπεζας – γεγονός που μεταφράζεται σε 4 δισ. ευρώ περίπου συνολικές εκδόσεις όλων των κατηγοριών (senior preferred, Tier II και AT1) έως τα τέλη της περιόδου.

Η απόφαση της Eurobank να προχωρήσει στην χθεσινή έκδοση των 500 εκατ. ευρώ αποτελεί μια συνδυασμένη στρατηγική, που εξυπηρετεί τον συνολικότερο στόχο κάλυψης των υποχρεώσεων MREL αλλά και συγκράτησης του κόστους στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα με βάση την εξέλιξη του κόστους των Tier II ομολόγων που έχει εκτοξευθεί πάνω από το 8%. Έτσι η χθεσινή έκδοση επιτρέπει στην Τράπεζα να τηρήσει τις υποχρεώσεις της για τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τον εάν επέλεγε να προσφύγει στις αγορές για να αντικαταστήσει το ομόλογο Tier II που έχει εκδώσει το 2018. Πρόκειται για το ομόλογο ύψους 950 εκατ. ευρώ που είχε καλυφθεί από το ελληνικό δημόσιο με επιτόκιο 6,4% και με δυνατότητα ανάκλησης το 2023, το οποίο σήμερα είναι φθηνότερο σε σχέση με τα ισχύοντα στην αγορά.

Στην πρόσφατη ενημέρωση των αναλυτών η διοίκηση της Eurobank είχε προαναγγείλει ότι εφόσον η κατάσταση δεν ομαλοποιηθεί θα συνεκτιμήσει το ενδεχόμενο μη ανάκλησής του, σταθμίζοντας την απώλεια κεφαλαίου που θα έχει η απομείωσή του κατά 20% ανά έτος από τα εποπτικά κεφάλαια μετά την 5ετία. Να σημειωθεί ότι ο SRB για τα Tier II ομόλογα ορίζει ότι μετά την 5ετία απομειώνεται η αξία τους που υπολογίζεται στα εποπτικά κεφάλαια κατά 20% κάθε χρόνο και επομένως όσο πλησιάζουν στην ωρίμανσή τους μειώνεται και η συνεισφορά τους στην κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας. Έτσι η Τράπεζα προσανατολίζεται στην μη ανάκληση του ομολόγου των 950 εκατ. ευρώ, διακρατώντας τον τίτλο και στην έκδοση μέρους αυτού, ίσου με το ποσό της ετήσιας απομείωσης.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Eurobank: Άντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,5%

Eurobank: Βγαίνει στις αγορές με 3ετές senior preferred ομόλογο

Eurobank: Στα 305 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News