Business & Finance Τετάρτη 25/05/2022, 10:38
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Safe Bulkers: Πώς διατέθηκαν τα κεφάλαια από το όμολογο ύψους 100 εκατ. ευρώ

Safe Bulkers: Πώς διατέθηκαν τα κεφάλαια από το όμολογο ύψους 100 εκατ. ευρώ

Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί πού διατέθηκαν τα 100 εκατ. ευρώ που άντλησε από το ομολογιακό δάνειο η έκδοση του οποίου έγινε τον περασμένο Ιανουάριο, εξέδωσε η Safe Bulkers. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία χρησιμοποίησε τα αντληθέντα κεφάλαια για την αγορά τεσσάρων πλοίων. 

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την υπ’ αριθμόν 25/17.07.2008 & 6.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ’ αριθμόν 8/754/14.04.2016 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ 100.000.000 διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία Ευρώ 1.000 εκάστη και ετήσιο επιτόκιο 2,95%, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 19.1.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της “SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC» (εφ’ εξής η Εταιρεία) και με την από 19.1.2022 και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «SAFE BULKERS INC.” (εφ’ εξής η Εγγυήτρια) και από την υπ’ αριθμόν 944/31.1.2022 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους Ευρώ 100.000.000. Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε Ευρώ 2.590.000 και μείωσαν αντίστοιχα τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως και η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 11.2.2022. Επιπρόσθετα, οι εκδοθείσες 100.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 14.2.2022.
Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις από 17.02.2022, 11.04.2022, 19.04.2022, 27.04.2022 και 16.05.2022 αποφάσεις του ΔΣ της Εταιρείας, τα αντληθέντα κεφάλαια ποσού ύψους Ευρώ 100.000.000, μείον ποσό ύψους Ευρώ 2.590.000, το οποίο αφορά δαπάνες έκδοσης, διατέθηκαν στο σύνολό τους μέχρι την 16.05.2022 ως εξής:

Safe Bulkers: Πώς διατέθηκαν τα κεφάλαια από το όμολογο ύψους 100 εκατ. ευρώ-1

Η διάθεση των κεφαλαίων από την Εταιρεία μέχρι την 16.05.2022 ανά κατηγορία επένδυσης με Α/Α: 1-5 του παραπάνω πίνακα αφορά την ταμειακή εκταμίευση και όχι τη λογιστικοποίηση του εξόδου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 25 της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 1 του πίνακα σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον όρο 2.1 του Κοινού Ομολογιακού Δανείου η Εταιρεία την 11.4.2022 προέβη σε διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων συνολικού ύψους €29,70 εκατ. για την ολοκλήρωση της αγοράς του πλοίου Troodos Air με την καταβολή του υπολειπόμενου τιμήματος, κατόπιν αφαίρεσης της καταβληθείσας προκαταβολής σύμφωνα με την από 18.2.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας. Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της αγοράς του πλοίου Troodos Air, η Εταιρεία κατέβαλε σε Ευρώ το υπολειπόμενο ποσό ύψους €29,70 εκατ. δυνάμει του Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ της εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικής της Εταιρείας «Kastrolem Shipping Corporation» και της εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικής της Εγγυήτριας «Shikokuexi Shipping Inc.». Η προκαταβολή καθώς και το υπολειπόμενο τίμημα διατέθηκαν μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Εταιρείας «Kastrolem Shipping Corporation» που απέκτησε το πλοίο Troodos Air.

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 2 του πίνακα αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον όρο 2.1 του Κοινού Ομολογιακού Δανείου η Εταιρεία την 19.04.2022 προέβη σε διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων συνολικού ύψους €22,51 εκατ. για την ολοκλήρωσης της αγοράς του πλοίου Venus Harmοny με την καταβολή του υπολειπόμενου τιμήματος, κατόπιν αφαίρεσης της καταβληθείσας προκαταβολής σύμφωνα με την από 18.02.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας. Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της αγοράς του πλοίου Venus Harmony, η Εταιρεία κατέβαλε σε Ευρώ το υπολειπόμενο ποσό ύψους €22,51 εκατ. δυνάμει του Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ της εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικής της Εταιρείας «Vaslem Shipping Corporation», και της εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικής της Εγγυήτριας «Armonikos Shipping Corporation». Η προκαταβολή καθώς και το υπολειπόμενο τίμημα διατέθηκαν μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Εταιρείας «Vaslem Shipping Corporation» που απέκτησε το πλοίο Venus Harmony.

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 3 του πίνακα αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον όρο 2.1 του Κοινού Ομολογιακού Δανείου η Εταιρεία την 27.04.2022 προέβη σε διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων συνολικού ύψους €21,41 εκατ. για την ολοκλήρωση της αγοράς του πλοίου Koulitsa 2 με την καταβολή του υπολειπόμενου τιμήματος, κατόπιν αφαίρεσης της καταβληθείσας προκαταβολής σύμφωνα με την από 18.02.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας. Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της αγοράς του πλοίου Koulitsa 2, η Εταιρεία κατέβαλε σε Ευρώ το υπολειπόμενο ποσό ύψους €21,41 εκατ. δυνάμει του Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ της εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικής της Εταιρείας «Stalem Shipping Corporation», και της εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικής της Εγγυήτριας «Kyotofriendo Two Shipping Corporation». Η προκαταβολή καθώς και το υπολειπόμενο τίμημα διατέθηκαν μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Εταιρείας «Stalem Shipping Corporation» που απέκτησε το πλοίο Koulitsa 2.

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 4 του πίνακα επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον όρο 2.1 του Κοινού Ομολογιακού Δανείου η Εταιρεία την 16.05.2022 προέβη σε διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων συνολικού ύψους €14,05 εκατ. για την ολοκλήρωση της αγοράς του πλοίου Paraskevi 2 με τη μερική καταβολή του τιμήματος, κατόπιν αφαίρεσης της καταβληθείσας προκαταβολής σύμφωνα με την από 18.02.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας. Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της αγοράς του πλοίου Paraskevi 2, η Εταιρεία κατέβαλε σε Ευρώ το υπολειπόμενο προς διάθεση καθαρό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ύψους €14,05 εκατ. δυνάμει του Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ της εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικής της Εταιρείας «Napalem Shipping Corporation» και της εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικής της Εγγυήτριας «Kyotofriendo One Shipping Corporation». Η προκαταβολή καθώς και το υπολειπόμενο τίμημα διατέθηκαν μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Εταιρείας «Napalem Shipping Corporation» που απέκτησε το πλοίο Paraskevi 2.
Ως προς την επένδυση με Α/Α: 5 του πίνακα αναφέρεται ότι η Εταιρεία δεν προχώρησε σε διάθεση, καθώς κατόπιν των διαθέσεων στις επενδύσεις Α/Α 1, Α/Α 2, Α/Α 3 και Α/Α 4 του πίνακα δεν υπολείπονται καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της Εταιρείας, σύμφωνα με τον όρο2.1 του Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

Η Εταιρεία ολοκλήρωσε τη διάθεσή των αντληθέντων κεφαλαίων την 16.5.2022 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η τοποθέτησή τους είναι οριστική».

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News