ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Τράπεζα: Πουλά χαρτοφυλάκιο ακινήτων 100 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Πουλά χαρτοφυλάκιο ακινήτων 100 εκατ. ευρώ

Πακέτο ακινήτων ύψους 100 εκατ. ευρώ περίπου δρομολογεί προς πώληση η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ομίλου που αριθμεί πάνω από 4.000 ακίνητα. 

Σύμβουλος έχει οριστεί η Deloitte και στόχος είναι η διαδικασία να ανοίξει το γ’ τρίμηνο του έτους και να ολοκληρωθεί στις αρχές του επόμενου έτους. 

Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από οικιστικά και εμπορικά ακίνητα και με βάση όσα αναφέρονται στην ετήσια οικονομική έκθεση περιλαμβάνει την πλειοψηφία των 360 ακινήτων του ιστορικού χαρτοφυλακίου της τράπεζας αξίας 110 εκατ. ευρώ περίπου, τα οποία έχουν ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο REO με στόχο την αποεπένδυση.

Μετά την πλήρη αποεπένδυση από την Prodea, η αποτελεσματική διαχείριση των ακινήτων της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί βασικό πυλώνα του Προγράμματος Μετασχηματισμού με όχημα την Γενική Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας, που σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό, η οποία έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής της τράπεζας, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της, πέραν της παραδοσιακής διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και στους τομείς της ανάκτησης ωρίμανσης και διάθεσης ακινήτων.

Το 2021, όπως σημειώνεται στην έκθεση, αποτέλεσε ορόσημο σε ότι αφορά τις πωλήσεις ακινήτων παρά τους περιορισμούς λόγω πανδημίας και την υποχώρηση της επενδυτικής διάθεσης. Οι στόχοι για την διάθεση ακινήτων του REO χαρτοφυλακίου υπερκαλύφθηκαν επιτυγχάνοντας ιστορικό υψηλό ετήσιας επίδοσης. Συγκεκριμένα οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου την προηγούμενη χρονιά ανήλθαν σε 393 ακίνητα αξίας περίπου 124 εκατ. ευρώ, από τα οποία ακίνητα αξίας 52 εκατ. ευρώ περίπου διατέθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης της Τράπεζας μέσω ηλεκτρονικών διαγωνισμών ή με τη διαδικασία του «buy now». Παράλληλα οι ανακτήσεις ακινήτων μέσω δημόσιων πλειστηριασμών και συναινετικών λύσεων περιορίστηκαν σε 69 ακίνητα αξίας 14 εκατ. ευρώ περίπου.

Οι κύριοι άξονες της επίδοσης αυτής ήταν, όπως σημειώνει η τράπεζα, η υιοθέτηση της νέας στρατηγικής διαχείρισης και αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων μεθόδων προώθησης, όπως τα διαδικτυακά κανάλια, οι μεσίτες και το δίκτυο καταστημάτων, καθώς και η μετάβαση από το παραδοσιακό μοντέλο πλειοδοτικών δημόσιων διαγωνισμών σε ένα πιο ευέλικτο μοντέλο, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική αξιοποίηση χαρτοφυλακίων ακινήτων με γεωγραφική διασπορά. Στο πλαίσιο αυτό και για την προώθηση των REOs, καθώς και άλλων ακινήτων του Ομίλου, δημιουργήθηκε Μητρώο Μεσιτών με πανελλαδική κάλυψη και αναβαθμίστηκε η διαδικτυακή πύλη (realestateonline.gr) ενσωματώνοντας τον μηχανισμό ηλεκτρονικών διαγωνισμών με στόχο την διασφάλιση της διαφάνειας σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ευελιξίας στις συναλλαγές ακίνητης περιουσίας.

Τα ακίνητα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ανέρχονται σε 1.320 αξίας 190 εκατ. ευρώ και έως τα τέλη του α΄ εξαμήνου του έτους η πλατφόρμα θα εμπλουτιστεί με 600 ακίνητα αξίας περίπου 80 εκατ. ευρώ.

Κατά το 2021 η Διεύθυνση Περιουσίας εντατικοποίησε τις προσπάθειές της για την βελτιστοποίηση της χρήσης των ακινήτων από το δίκτυο και τις μονάδες διοίκησης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μετασχηματισμού, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του κόστους μέσω λήξης μισθώσεων και υπομισθώσεων κενών χώρων σε τρίτους. Συμπληρωματικά η Μονάδα προχώρησε σε συνεργασίες με εξειδικευμένους συμβούλους για την επίλυση μακροχρόνιων προβλημάτων δεσμεύσεων ακινήτων του ιστορικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, καθώς και των Εταιρειών Ειδικού Σκοπού του Ομίλου. Η Τράπεζα προχώρησε μετά από πολλά χρόνια σε πωλήσεις δέκα ακινήτων στην Κομοτηνή ιδιοκτησίας της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, θυγατρικής κατά 100% της ΕΤΕ. 

Κατά την προηγούμενη χρονιά η Γενική Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας ολοκλήρωσε 97.000 εκτιμήσεις συνολικής αγοραίας αξίας περί των 20,5 δισ. ευρώ και άλλους 37.000 ελέγχους εκτιμήσεων. Επίσης καταχωρήθηκε ως Ρυθμιζόμενης από το Royal Institution of Chartered Surveyors RICS, Μονάδα, που αποτελεί ένα αναγνωρισμένο σήμα για την πιστή εφαρμογή των επαγγελματικών και ηθικών προτύπων του RICS. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News