ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δάνεια 123,4 δισ. ευρώ έχουν αναλάβει οι Εταιρείες Διαχείρισης

Δάνεια 123,4 δισ. ευρώ έχουν αναλάβει οι Εταιρείες Διαχείρισης

Στο δυσθεώρητο ύψος των 123,4 δισ. εκατ. ανέρχεται το ιδιωτικό χρέος που διαχειρίζονται οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ). Το ποσό αυτό αφορά τα δάνεια αλλά και τους μη λογιστικοποιημένους τόκους και περιλαμβάνει οφειλές ύψους 85,6 δισ. ευρώ που έχουν πουληθεί ή τιτλοποιηθεί και τα οποία έχουν φύγει από τους ισολογισμούς των τραπεζών και άλλα 37,8 δισ. ευρώ που είναι τα δάνεια που ανήκουν ακόμη στις τράπεζες, αλλά η διαχείρισή τους γίνεται πλέον εξωτερικά από τους λεγόμενους servicers, δηλαδή τις Εταιρείες Διαχείρισης.

Από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση για την Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα η ΤτΕ, επιβεβαιώνεται ότι το ιδιωτικό χρέος έφυγε από τους ισολογισμούς των τραπεζών,  αλλά συνεχίζει να βαραίνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Έτσι ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων  προς το σύνολο των δανείων στο τραπεζικό σύστημα διαμορφώθηκε σε 12,8% (έναντι 30,1% στο τέλος του 2020) και το συνολικό στοκ διαμορφώθηκε σε 18,4 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 61% ή 28,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2020, που το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 47,2 δισ. ευρώ. Συνολικά, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με το υψηλότερο σημείο τους, που καταγράφηκε το Μάρτιο του 2016, έφθασε το 82,8% ή τα 88,8 δισ. ευρώ, αλλά το χρέος αυτό άλλαξε χέρια και μεταφέρθηκε σε funds, ενώ η διαχείρισή τους στις εξειδικευμένες εταιρείες. 

Πρόκειται για 23 Εταιρείες που έχουν αδειοδοτηθεί μετά το 2015, από τις οποίες οι μεγαλύτερες τρεις, δηλαδή η Cepal, η doValue και η Intrum ελέγχουν το 79% της αγοράς των κόκκινων δανείων, ενώ οι άλλες 20 Εταιρείες έχουν μερίδιο αγοράς μόλις 21%.

Από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση προκύπτει ότι σε ποσοστό 85% τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers είναι μη εξυπηρετούμενα ενώ σε ποσοστό 16% είναι εξυπηρετούμενα. Το μεγαλύτερο μέρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν αναλάβει είναι οφειλές επιχειρήσεων (ποσοστό 51%) και ακολουθούν οι οφειλές από καταναλωτικά δάνεια (ποσοστό 26%) και οι οφειλές από στεγαστικά δάνεια (ποσοστό 23%). Από τα υπό διαχείριση μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η πλειοψηφία είναι καταγγελμένες οφειλές (81%), ενώ ποσοστό 12% αφορά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και ποσοστό 7% οφειλές που θεωρούνται αβέβαιης είσπραξης (unlikely to pay). 

Οι τιτλοποιήσεις έχουν αποτελέσει μέχρι σήμερα σημαντικό εργαλείο για την μείωση των κόκκινων δανείων που είχαν στα χαρτοφυλάκιά τους οι τέσσερις συστημικές τράπεζες και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ΤτΕ, δάνεια 49,5 δισ. ευρώ έχουν τιτλοποιηθεί με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου στο πλαίσιο του Ηρακλή. Η κρατική εγγύηση καλύπτει το 37,7% των τιτλοποιήσεων, ανέρχεται δηλαδή στα 18,7 δισ. ευρώ και έπεται συνέχεια μέσω νέων προγραμματισμένων τιτλοποιήσεων που σχεδιάζονται για το τρέχον έτος, προκειμένου όλες οι τράπεζες να πετύχουν δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό.

Σε ότι αφορά την σύνθεση των τιτλοποιήσεων, κυριαρχούν τα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια με ποσοστά 41,8% και 45,3% αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι σε ποσοστό 80,2% τα τιτλοποιηθέντα δάνεια έχουν εξασφαλίσεις σε ακίνητα και ποσοστό 60,8% των εξασφαλίσεων αυτών είναι α’ προσημείωση και ως προς το είδος των εξασφαλίσεων, ποσοστό 61,7% αφορά οικιστικά ακίνητα και ένα άλλο ποσοστό της τάξης του 17,3% αντιπροσωπεύουν επιχειρηματικά ακίνητα και λοιπά ακίνητα. 

Με βάση τα επιχειρησιακά πλάνα που έχουν υποβάλει οι Εταιρείες Διαχείρισης, προβλέπεται ότι από τα δάνεια που έχουν τιτλοποιηθεί θα εισπραχθεί κατά μέσο όρο το 72,7% των αρχικών οφειλών. Από αυτό το 58,6% θα προέλθει από τις ρυθμίσεις, ενώ ένα επίσης σημαντικό ποσοστό της τάξης του 35,6% θα προέλθει από τις ρευστοποιήσεις, δηλαδή τους πλειστηριασμούς ακινήτων, που αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο για την επιτυχία των στόχων από εισπράξεις που προβλέπουν τα επιχειρησιακά πλάνα των servicers.

Διαβάστε επίσης: 

Αύξηση επιτοκίων: Επιπλέον τόκοι 1 δισ. έως το 2023 για δανειολήπτες

Οι προκλήσεις για τις τράπεζες: Χαμηλή κερδοφορία και υψηλή εξάρτηση από το κράτος

Τράπεζες: Ανεβάζει ταχύτητα ο δανεισμός επιχειρήσεων

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News