ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ένωση Τραπεζών: Υποψήφια για τη θέση του γενικού διευθυντή η Χαρά Απαλαγάκη

Ένωση Τραπεζών: Υποψήφια για τη θέση του γενικού διευθυντή η Χαρά Απαλαγάκη

Τη θέση του γενικού διευθυντή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, που θεσπίζεται μέσα από το νέο καταστατικό που θα εγκριθεί από τα μέλη της στην Γενική Συνέλευση του Ιουνίου, διεκδικεί σύμφωνα με πληροφορίες η σημερινή γενική γραμματέας και καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χαρά Απαλαγάκη. 

H Χαρά Απαλαγάκη κατέχει τη θέση του γενικού γραμματέα από το 2017 και σύμφωνα με πληροφορίες διεκδικεί την επανεκλογή της υποβάλλοντας υποψηφιότητα για το νέο ρόλο στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης για την κάλυψη της θέσης που έχει προκηρύξει η Ένωση και η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 15 Μαΐου.  

Η κ. Απαλαγάκη είναι καθηγήτρια πλήρους απασχόλησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 2004, και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1984. Κατά το διάστημα 2001 – 2017, είχε ενταχθεί στο δυναμικό της Τράπεζας Πειραιώς, όπου κατείχε τις θέσεις του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου, Επικεφαλής των Νομικών Υπηρεσιών, Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ενδιάμεση Πρόεδρος. Οι σπουδές της στη Νομική (Αστικό, Εμπορικό, Τραπεζικό, Ευρωπαϊκό Χρηματοοικονομικό και Ποινικό Δίκαιο) πραγματοποιήθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου και της απονεμήθηκε Διδακτορικό στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο. Έχει, επίσης, αποκτήσει εκτεταμένη εμπειρία και για περίοδο τριών ετών ανέπτυξε ερευνητική δραστηριότητα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ανόβερου (Γερμανία) συνεχίζοντας μέχρι και σήμερα τη συνεργασία τους, όπως και με άλλες Ευρωπαϊκές Νομικές Σχολές (Προγράμματα Διδασκαλίας Erasmus). Η Χαρά Απαλαγάκη ειδικεύεται στην εφαρμογή του νόμου (και σε διαδικασίες αφερεγγυότητας / ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων) και έχει επίσης εκτεταμένη εμπειρία σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές, καθώς έχει διοριστεί Μέλος σε διάφορες Επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τροποποιήσεις νόμου σε αστικές δικονομίες και στο τραπεζικό δίκαιο. 

Οι υποψήφιοι, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση θα πρέπει να διαθέτουν  ισχυρά ακαδημαϊκά προσόντα, εκτεταμένη εμπειρία σε ανώτερες θέσεις ευθύνης στον χρηματοοικονομικό τομέα, πολύ καλή γνώση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού κλάδου και πολύ καλή κατανόηση του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου.

Ο γενικός διευθυντής θα υποκαταστήσει το ρόλο του γενικού γραμματέα και σύμφωνα με την προκήρυξη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του θα:

• Έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ολοκλήρωση της στρατηγικής της Ένωσης υπό την καθοδήγηση του ΔΣ.

• Διευθύνει τις υπηρεσίες της Ένωσης, διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των Συντονιστικών Επιτροπών, προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου ενημερώνει για τις τρέχουσες εξελίξεις και εισηγείται απαραίτητες πρωτοβουλίες και ενέργειες.

• Διασφαλίζει τη συνολική παροχή και εγκυρότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η Ένωση στα μέλη της και τους άλλους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς εταίρους και επιβλέπει την συλλογή και αξιόπιστη επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων που άπτονται του κλάδου και της οικονομίας.

• Σε συντονισμό με το Διοικητικό Συμβούλιο, προωθεί την εφαρμογή του εν εξελίξει στρατηγικού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού της Ένωσης.

• Φροντίζει να προβάλλει και να μεγιστοποιεί την απήχηση της προσφοράς του τραπεζικού κλάδου στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο και στην επίτευξη των προτεραιοτήτων και των στόχων μετασχηματισμού και αειφόρου βιωσιμότητας της εθνικής οικονομίας.

• Προασπίζει τον κοινωνικό ρόλο της Ένωσης και υλοποιεί τα σχέδια χρηματοοικονομικού εγγραματισμού και εκπαίδευσης.

• Διασφαλίζει την οικονομική ευρωστία της Ένωσης και τη συνέχιση της ιστορικά λιτής και πειθαρχημένης οικονομικής διαχείρισης.

• Λειτουργεί ως εμπνευσμένος, άμεσα προσβάσιμος και υποστηρικτικός ηγέτης του προσωπικού, προωθώντας μια οργανωτική κουλτούρα που προσελκύει, διατηρεί και παρακινεί μια διαφοροποιημένη, χωρίς διακρίσεις ταλαντούχα ομάδα.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News