ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Οι ζημιές οδηγούν σε ενεργοποίηση DTC και αύξηση του ποσοστού του ΤΧΣ

Attica Bank: Οι ζημιές οδηγούν σε ενεργοποίηση DTC και αύξηση του ποσοστού του ΤΧΣ

Σε περαιτέρω αύξηση του ποσοστού που διαθέτει το ΤΧΣ στην Attica Bank οδηγεί η ζημιά του 2021 που ανακοινώθηκε χθες από την Τράπεζα και η οποία έχει σαν συνέπεια την ενεργοποίηση του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία (DTC). Το ύψος της ζημιάς ανέρχεται σε 105 εκατ. ευρώ και το αποτέλεσμα ενσωματώνει το αρνητικό λειτουργικό αποτέλεσμα των 25,1 εκατ. ευρώ καθώς και πρόσθετη ζημιά ύψους 55,4 εκατ. ευρώ από τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μέσω τιτλοποίησης.

Η εξέλιξη αυτή όπως έχει γράψει το Moneyreview, κάνει trigger το νόμο για το DTC, υποχρεώνοντας την Τράπεζα να προχωρήσει στην έκδοση τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants), τα οποία θα καλυφθούν από το δημόσιο και στην συνέχεια – ελλείψει ενδιαφέροντος από ιδιώτες στους οποίους θα διατεθούν – θα μεταβιβαστούν στο ΤΧΣ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ύψος του αναβαλλόμενου φόρου που θα ενεργοποιηθεί δεν θα ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ και το πρόσθετο ποσοστό που θα αποκτήσει το ΤΧΣ θα κυμανθεί κοντά στο 5%, ανεβάζοντας το ποσοστό που διαθέτει στην Attica Bank κοντά στο 68%.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη διαδικασία είχε γίνει και το 2021, οδηγώντας ουσιαστικά στην «είσοδο» του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank σε ποσοστό 68,2%, το οποίο στη συνέχεια μειώθηκε στο 63,1% στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. 

Στα μέτρα κεφαλαιακής ενίσχυσης που ανακοίνωσε χθες η Attica Bank περιλαμβάνεται και η πώληση της δραστηριότητας αποδοχής καρτών. Αν και η σχετική δραστηριότητα είναι μικρή, το εκτιμώμενο όφελος υπολογίζεται έως και 20 εκατ. ευρώ και η εκτιμώμενη θετική επίδραση στον δείκτη CET1 υπολογίζεται στις 80 μονάδες βάσης, ενώ σε άλλες 30 μονάδες βάσης σε όρους CET1, υπολογίζεται η θετική επίπτωση από την ενεργή αξιοποίηση των επενδυτικών ακινήτων της Τράπεζας. Ετήσια εξοικονόμηση ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, θα αποφέρει επίσης το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου προσωπικού που υλοποίησε η Τράπεζα το 2022, στον οποίο συμμετείχαν 104 άτομα.

Η ενεργοποίηση του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία και η περαιτέρω αύξηση του ποσοστού που διαθέτει το ΤΧΣ στην Attica Bank, θα αποτελέσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό μια μεταβατική φάση, έως ότου «αποκαλυφθεί» το πραγματικό ύψος της ζημιάς και το κεφαλαιακό άνοιγμα από την νέα τιτλοποίηση των 3 δισ. ευρώ που σχεδιάζει η Τράπεζα. Το τελικό ύψος της ζημιάς θα κρίνει και την απαιτούμενη νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου στην οποία θα πρέπει να προχωρήσει η Attica Bank προκειμένου να καλύψει το κεφαλαιακό άνοιγμα που θα προκύψει καθώς απαιτούμενα κεφάλαια που θα υποστηρίζουν την ιδιωτικοποίησή της και την ανάπτυξή της.

Χθες πάντως και με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι τρεις βασικοί μέτοχοι – ΤΜΕΔΕ, Rinoa Ltd – Ellington Solutions και ΤΧΣ – της Attica Bank, δημοσιοποίησαν την πρόθεσή τους «να προβούν σε δεύτερη επένδυση στην Τράπεζα, συνολικού ύψους έως 365 εκατ. ευρώ, μέσω δεύτερης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον απαιτηθεί, σε τρίτη εισφορά κεφαλαίου ή/και σε πρόσθετες εναλλακτικές δράσεις», όπως είχε αποκαλύψει σε σχετικό δημοσίευμα το Moneyreview. Σήμερα και μετά την πρώτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που υλοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, το ΤΧΣ ελέγχει το 63,1% της Τράπεζας, το ΤΜΕΔΕ το 14,7% και το επενδυτικό κεφάλαιο Ellington το 9,99% και στόχος της νέας ΑΜΚ με βάσει τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι μέτοχοι, είναι το ΤΜΕΔΕ και η Ellington να κατέχουν τελικά ποσοστό περίπου 68% του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank.

Με βάση τα ετήσια αποτελέσματα του 2021 που ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα η ζημιά των 105 εκατ. ευρώ αποτελεί μέρος μόνο της συνολικής ζημιάς που αναμένεται να καταγράψει η Τράπεζα στο πλαίσιο της πολιτικής εξυγίανσης που έχει δρομολογηθεί μέσω της τιτλοποίησης δανείων ύψους 3 δισ. ευρώ και το ακριβές ύψος της αναμένεται να προσδιοριστεί στο προσεχές δίμηνο. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στο 33,6%, ενώ ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CET1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 8,3% και ο συνολικός δείκτης (CAD) στο 11,84%. 

Η σχεδιαζόμενη τιτλοποίηση – περιλαμβάνει τρία χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων με τις επωνυμίες Omega, Astir 1 και 2 – θα ενταχθεί στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων Ηρακλή και προϋποθέτει την αξιολόγησή τους προκειμένου να προσδιοριστούν οι τίτλοι υψηλής (senior) ενδιάμεσης (mezzanine) και χαμηλής (junior) εξοφλητικής προτεραιότητας. Όπως αναφέρεται στην χθεσινή ανακοίνωση  «λόγω του γεγονότος ότι όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την τιτλοποίηση βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, στην παρούσα φάση η Διοίκηση της Τράπεζας δεν μπορεί να προβεί σε αξιόπιστη εκτίμηση του ύψους της αξίας των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής σειράς των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2, και κατ’ επέκταση στην αξιόπιστη επιμέτρηση του ύψους των επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης, που μπορεί να προκύψουν εφόσον η Τράπεζα συνεχίσει με αυτήν την στρατηγική διαχείρισης των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2, για τη λήψη της ελάχιστης απαιτούμενης πιστοληπτικής διαβάθμισης ΒΒ-». 

Διαβάστε επίσης: 

Attica Bank: Λειτουργικές ζημιές 25,1 εκατ. ευρώ και πιστωτική επέκταση 12% το 2021

Attica Bank: Δέσμευση των μετόχων για τη νέα αύξηση κεφαλαίου

Τράπεζες: Τι αλλάζει στο ΤΧΣ – Αποεπένδυση έως το 2025

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News