Business & Finance Τρίτη 19/04/2022, 20:00
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Delivery Hero: Πράσινο φως για την εξαγορά των τεσσάρων εταιρειών από την Επ. Ανταγωνισμού

Delivery Hero: Πράσινο φως για την εξαγορά των τεσσάρων εταιρειών από την Επ. Ανταγωνισμού

Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά των τεσσάρων εταιρειών του ομίλου Μούχαλη (ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε., INKAT SA, DELIVERY Ι.Κ.Ε. και E-TABLE Ι.Κ.Ε) από την Delivery Hero, γνωστή από την πλατφόρμα e-food. Η έγκριση ήρθε, καθώς η εταιρεία δεσμεύτηκε να συμμορφωθεί με τα διορθωτικά μέτρα, τα οποία ανέκυπταν από τις επιφυλάξεις για αντιμονοπωλιακή συμπεριφορά.

Συγκρεκριμένα, η Delivery Hero SE ανέλαβε την υποχρέωση να μην δεσμεύει τις υπηρεσίες του efood με τις υπηρεσίες διαδικτυακών κρατήσεων του e-table και να μην προχωρά σε ειδικές προσφορές για την συνδυαστική παροχή υπηρεσιών των δύο πλατφορμών. Επιπρόσθετα, δεσμεύτηκε να λάβει μέτρα ώστε να μην χρησιμοποιεί τα δεδεομένα των τελικών χρηστών της πλατφόρμας του efood και να μην εφαρμόζει στρατηγικές εξατομικευμένων προωθητικών υπηρεσιών για τις υπηρεσίες του e-table και αντιστρόφως.

Η τήρηση των Δεσμεύσεων θα ελέγχεται από ειδικά διορισμένο εντολοδόχο. Η Delivery Hero ανέλαβε να τηρήσει τις δεσμεύσεις για δύο χρόνια.

H ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 18 Απριλίου 2022 (Απόφαση 775/2022), αποφασίστηκε, ομόφωνα,  η έγκριση  της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, από την «DELIVERY HERO SE» που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί των εταιριών α) «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.», β) «INKAT SA», γ) «DELIVERY Ι.Κ.Ε.» και δ) «E-TABLE Ι.Κ.Ε», στη βάση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Delivery Hero SE έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, υπό τους εκεί αναλυτικά προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα) , σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 και 8 του ν. 3959/2011.

Η Delivery Hero SE αποτελεί τη μητρική εταιρία ομίλου στην Ελλάδα, θυγατρική της οποίας είναι η εταιρία «Online Delivery A.E.», η οποία λειτουργεί τη διαδικτυακή πλατφόρμα παραγγελιών «efood», μέσω της οποίας οι καταναλωτές συνδέονται με εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, καταστήματα ψιλικών και λοιπά τοπικά καταστήματα, καθώς και η εταιρεία «Delivery Hero Dmart Greece A.E.», η οποία λειτουργεί το διαδικτυακό κατάστημα ψιλικών «efood market». Αναφορικά με τις εξαγοραζόμενες: (α) η «Άλφα Διανομές Α.Ε.» δραστηριοποιείται στην αγορά της χονδρικής διανομής αγαθών σούπερ μάρκετ· (β) η Inkat SA στη χονδρική και, κυρίως, τη λιανική πώληση ειδών παντοπωλείου μέσω των καταστημάτων ψιλικών «kiosky’s»· (γ) η «Delivery.gr ΙΚΕ» λειτουργεί την πλατφόρμα «delivery.gr», η οποία παρέχει υπηρεσίες επιγραμμικής διαμεσολάβησης για παραγγελίες από εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, καταστήματα ψιλικών και λοιπά τοπικά καταστήματα· και (δ) η «Ε-table Κρατήσεις Εστιατορίων μέσω Διαδικτύου Μονοπρόσωπη IKE» παρέχει υπηρεσίες επιγραμμικής διαμεσολάβησης για την πραγματοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών κρατήσεων σε εστιατόρια, μέσω της υπηρεσίας «e-table».

Σύμφωνα με την Απόφαση, στην αγορά της επιγραμμικής διαμεσολάβησης για την διάθεση προϊόντων σούπερ μάρκετ μετά την εξαγορά η Delivery Hero, με τις εφαρμογές e-food.gr και delivery.gr θα κατέχει ισχυρό μερίδιο το οποίο δεν αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά στο μέλλον δεδομένου της αποκλειστικής συνεργασίας της με μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, ενόψει της διαπραγματευτικής δύναμης των λοιπών σούπερ μάρκετ, των οποίων οι διαδικτυακές πωλήσεις επιτυγχάνονται κατά βάση μέσω ιδιόκτητων ιστοτόπων, έναντι των επιγραμμικών πλατφορμών, εκτιμάται εν τέλει ότι η συγχωνευθείσα επιχείρηση δεν θα είναι σε θέση να μεταβάλει ουσιωδώς τις ανταγωνιστικές συνθήκες σε σύγκριση με την κρατούσα προ της συγκέντρωσης κατάσταση και άρα δεν θα είναι σε θέση να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στη συγκεκριμένη αγορά.

Εκτιμάται ωστόσο ότι προκύπτουν ενδεχόμενες συσπειρωτικές επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς από το συνδυασμό των σημαντικών δραστηριοτήτων της νέας οντότητας στην αγορά επιγραμμικής διαμεσολάβησης για την πραγματοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών κρατήσεων σε εστιατόρια μέσω της πλατφόρμας e-table και στην αγορά επιγραμμικής διαμεσολάβησης για την πώληση έτοιμου φαγητού μέσω της πλατφόρμας e-food. 

Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι η συγχωνευθείσα επιχείρηση θα έχει τόσο την ικανότητα όσο και το κίνητρο να εφαρμόσει πολιτική δεσμευμένων ή ομαδικών πωλήσεων, προσφέροντας τις υπηρεσίες επιγραμμικής διαμεσολάβησης για την πώληση έτοιμου φαγητού για τις οποίες ήδη κατέχει ισχυρή θέση στην αγορά, από κοινού με τις υπηρεσίες διαδικτυακών κρατήσεων σε εστιατόρια, με αποτέλεσμα τη μείωση της ικανότητας ή των κινήτρων των ανταγωνιστών της στην αγορά υπηρεσιών διαδικτυακών κρατήσεων σε εστιατόρια να ασκήσουν αποτελεσματικό ανταγωνισμό, αλλά και ενδεχομένως την ενίσχυση της ισχύος της στις προαναφερόμενες αγορές μέσω της χρήσης των δεδομένων των χρηστών της e-table

Για την αποκατάσταση των άνω ανησυχιών, της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Delivery Hero ανέλαβε τις ακόλουθες δεσμεύσεις. 

Η Delivery Hero (ιδίως μέσω του efood) ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην δεσμεύει (tying) τις υπηρεσίες επιγραμμικής διαμεσολάβησης για πώληση έτοιμου φαγητού με τις υπηρεσίες διαδικτυακών κρατήσεων σε εστιατόρια, όταν απευθύνεται σε επαγγελματίες πελάτες/εστιατόρια, στην ελληνική επικράτεια. Οι τελευταίοι θα είναι ελεύθεροι να αγοράζουν καθεμία από τις υπηρεσίες ξεχωριστά. Επίσης, η εταιρεία ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην παρέχει σε επιχειρηματίες πελάτες/εστιατόρια ειδικές εκπτώσεις ή/και να μην χρεώνει μειωμένες προμήθειες/αμοιβές στην ελληνική επικράτεια, όταν οι εν λόγω πελάτες/εστιατόρια αγοράζουν τόσο υπηρεσίες επιγραμμικής διαμεσολάβησης για πώληση έτοιμου φαγητού (ιδίως από την πλατφόρμα efood) όσο και υπηρεσίες διαδικτυακών κρατήσεων σε εστιατόρια (είτε μέσω της πλατφόρμας efood, σε περίπτωση που το e-table εμφανίζεται σε αυτή, είτε απευθείας από το e-table).

Επιπρόσθετα η Delivery Hero δεσμεύεται να λάβει μέτρα ώστε να μην χρησιμοποιεί τα δεδομένα των τελικών χρηστών της πλατφόρμας του efood ώστε να εφαρμόζει στρατηγικές εξατομικευμένων προωθητικών υπηρεσιών για τις υπηρεσίες του e-table και αντιστρόφως, παρά μόνο εάν έχει προηγουμένως λάβει έγκριση από τους τελικούς χρήστες για τη λήψη εξατομικευμένων επικοινωνιών διαφήμισης και μάρκετινγκ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η τήρηση των Δεσμεύσεων θα ελέγχεται από ειδικά διορισμένο Εντολοδόχο. Η Delivery Hero αναλαμβάνει τις Δεσμεύσεις για δύο (2) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Κατά τη λήξη του 2ου έτους ισχύος των δεσμεύσεων, θα εξεταστεί με βάση ποσοτικά στοιχεία που θα υποβληθούν στον Εντολοδόχο η επέκταση των Δεσμεύσεων για ένα (1) ακόμη έτος. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού την επανεξέταση των διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση που οι συνθήκες της αγοράς μεταβληθούν σημαντικά και σε μόνιμη βάση.

Διευκρινίζεται ότι για τους σκοπούς των Δεσμεύσεων, ως ολοκλήρωση της συναλλαγής ορίζεται η μέσω μεταβίβασης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου (άμεσα ή έμμεσα) από την Delivery Hero SE επί των εταιρείας E-table Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Τέλος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω δεσμεύσεις, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δύναται να επιβάλει τα προβλεπόμενα στο νόμο πρόστιμα.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Delivery Hero: Πώς «κυκλώνει» την ελληνική αγορά και τι κοιτάζει η Επ. Ανταγωνισμού

Μπλόκο Επ. Ανταγωνισμού στην Delivery Hero: Πώς θα πάρει το «ναι»;

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News