ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Χρ. Μεγάλου: Διπλασιασμός κερδοφορίας το 2025 – Μέρισμα από το 2024

Χρ. Μεγάλου: Διπλασιασμός κερδοφορίας το 2025 – Μέρισμα από το 2024

Τις βάσεις για το διπλασιασμό της κερδοφορίας στο 1,2 δισ. ευρώ το 2025 – πριν από προβλέψεις – και στόχο τη διανομή μερίσματος από το 2024, δηλαδή για την οικονομική χρήση του 2023 – θέτει το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της Τράπεζας Πειραιώς για την περίοδο 2022-2025, λεπτομέρειες του οποίου έδωσε η διοίκηση της Τράπεζας σε συνέντευξη τύπου. 

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χρήστος Μεγάλου οι παραδοχές του business plan οδηγούν την τράπεζα Πειραιώς σε διάφανη κερδοφορία και ο στόχος για τη διανομή μερίσματος σε ποσοστό έως και 20% των κερδών θα επιδιωχθεί από τη χρήση του 2023 με προοπτική να φτάσει το 35% το 2025.

Το νέο business plan βασίζεται στην πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 3%-4% κατά το τρέχον έτος και 3% ετησίως έως και το 2025, πληθωρισμό 7% φέτος και μέσο όρο 2% την τριετία 2023-2025 με βασική ώθηση από τον τομέα του τουρισμού που σε ότι αφορά το 2022 θα φέρει έσοδα 18-19 δισ. ευρώ.  Η ανεργία εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 13% το 2022 και στο 11% μέσο όρο τα τρία προσεχή χρόνια και οι παραδοχές για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι συντηρητικές σε ότι αφορά την προοπτική δημιουργίας κόκκινων δανείων.

Οι βασικοί πυλώνες του επιχειρησιακού σχεδίου είναι:

  • Η διεύρυνση και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, με έμφαση στα έσοδα από τη διαχείριση κεφαλαίων, τις προμήθειες και την αξιοποίηση ακινήτων.
  • Η δραστική μείωση του κόστους.
  • Η ενίσχυση του δανειακού χαρτοφυλακίου με νέες εκταμιεύσεις 27 δισ. ευρώ και καθαρή πιστωτική επέκταση 7 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2022-2025.

Συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων θα αυξηθεί στα 35 δισ. ευρώ στο τέλος της περιόδου, εστιάζοντας σε τομείς όπως η μεταποίηση, ο τουρισμός και η ενέργεια. Αντιθέτως, το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα περιοριστεί σε 1,2 δισ. ευρώ από 4,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021 και ο δείκτης NPEs θα μειωθεί από το 13%, στο 9% στο τέλος του 2025.

Νέος επιχειρηματικός πυλώνας για αμοιβαία και private banking 

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των πηγών εσόδων προβλέπεται η συγκρότηση ενός νέου επιχειρηματικού πυλώνα που θα περιλαμβάνει τους τομείς διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματιστηριακών συναλλαγών και private banking με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια 6 δισ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να διπλασιαστούν έως το 2025. Προς την κατεύθυνση αυτή θα συμβάλει η εξαγορά της εταιρείας Iolcus Investment με υπό διαχείριση κεφάλαια 1 δισ. ευρώ.

Οπως ανακοινώθηκε, ο όμιλος φιλοδοξεί να μετασχηματίσει τον τομέα διαχείρισης ακινήτων, εστιάζοντας στην εξυγίανση του ισολογισμού του από χαμηλής απόδοσης περιουσιακά στοιχεία, στη μείωση του κόστους και στην ανάπτυξη σε τομείς με ανοδικές προοπτικές. Το νέο σχέδιο διαχείρισης ακινήτων θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ακινήτων μεσοπρόθεσμα κατά 1 δισ. ευρώ από 3,2 δισ. ευρώ σήμερα, αυξάνοντας παράλληλα τα έσοδα από μισθώματα στα 60 εκατ. ευρώ το 2025 από 34 εκατ. ευρώ το 2021.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει να αυξήσει την απόδοση επί των ενσώματων κεφαλαίων στο 6% περίπου για το 2022 με στόχο να φτάσει το 12% το 2025. «Η επιτυχής υλοποίηση του σχεδιασμού μας», όπως σημείωσε η διοίκηση, «θα επιτρέψει δυνητικά τη διανομή μερίσματος στους μετόχους από το 2024 σε συνάρτηση με τις συνθήκες και τις εποπτικές απαιτήσεις».

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Τρ. Πειραιώς: Δάνεια 27 δισ. ευρώ και διπλάσια κέρδη έως το 2025 προβλέπει το business plan

Σύμπραξη Πειραιώς – Natech για την δημιουργία ψηφιακής τράπεζας

Τρ. Πειραιώς: Εξαγόρασε την lolcus Investments αντί 10 εκατ. ευρώ

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News