Business & Finance Παρασκευή 15/04/2022, 08:04
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Δέσμευση των μετόχων για τη νέα αύξηση κεφαλαίου

Attica Bank: Δέσμευση των μετόχων για τη νέα αύξηση κεφαλαίου

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank δεσμεύονται ότι θα καλύψουν οι τρεις βασικοί μέτοχοι της Τράπεζας – ΤΧΣ, ΤΜΕΔΕ και το επενδυτικό κεφάλαιο Ellington – με επιστολή τους προς την ΤτΕ. Η επιστολή έρχεται σε συνέχεια της συνάντησης που είχε την προηγούμενη εβδομάδα η διοίκηση της Attica Bank με τον Γενικό Διευθυντή Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης της ΤτΕ Σπύρο Παντελιά, κατά την οποία η εποπτική αρχή έθεσε τις ανησυχίες για την καθυστέρηση στην υλοποίηση του κεφαλαιακού πλάνου της Τράπεζας, με βάση όσα έχουν συμφωνηθεί.

Το κεφαλαιακό πλάνο της Attica Bank προβλέπει ότι η Τράπεζα θα πρέπει να προχωρήσει σε δεύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου αφενός να υποστηρίξει την απορρόφηση της ζημιάς που θα προκύψει από την τιτλοποίηση των 3 δισ. ευρώ που έχει προγραμματίσει στο πλαίσιο της εξυγίανσης του ισολογισμού της και αφετέρου να επιτύχει την ιδιωτικοποίησή της. Στην επιστολή τους προς την ΤτΕ οι τρεις βασικοί μέτοχοι, δεσμεύονται ότι θα βάλουν τα απαιτούμενα κεφάλαια στο πλαίσιο της ΑΜΚ, το ύψος των οποίων αν και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί με πλήρη ακρίβεια, θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ 300 – 350 εκατ. ευρώ. Τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε μετόχου δεν προσδιορίζονται, αλλά στόχος είναι να οδηγούν σε αύξηση του σημερινού ποσοστού (9,99%) που ελέγχει το επενδυτικό κεφάλαιο Ellington.

Υπενθυμίζεται ότι το πλάνο που έχει ανακοινώσει η Attica Bank προβλέπει ότι ΤΧΣ, ΤΜΕΔΕ και Ellington «δεσμεύονται να προβούν σε δεύτερη επένδυση στην Τράπεζα το αργότερο εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του 2021, κατά τρόπο ώστε το ΤΜΕΔΕ και η Ellington να κατέχουν τελικά ποσοστό περίπου 68% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας». Με βάση το κεφαλαιακό πλάνο η δεύτερη επένδυση για την οποία έχουν δεσμευθεί οι μέτοχοι «συνίσταται σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε με δικαίωμα προτίμησης παλαιών μετόχων είτε χωρίς, και ενδεχομένως σε μια τρίτη εισφορά κεφαλαίου, που θα δομηθεί είτε ως τρίτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε ως έκδοση από την Τράπεζα τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) ή οποιουδήποτε άλλου εναλλακτικού χρηματοοικονομικού μέσου, όπως μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, που θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών».

Η δέσμευση των τριών βασικών μετόχων είχε αναληφθεί τον περασμένο Δεκέμβριο μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 240 εκατ. ευρώ, η οποία καλύφθηκε σε ποσοστό σε ποσοστό 63,1% από το ΤΧΣ, κατά 14,7% από το ΤΜΕΔΕ και κατά 10,3% από τον ΕΦΚΑ. H AMK του Δεκεμβρίου είχε οδηγήσει στην αποκατάσταση των κεφαλαιακών δεικτών της Attica Bank που είχαν υποχωρήσει μετά τις ζημιές που είχε παρουσιάσει η Τράπεζα και αποτέλεσαν και την αιτία για την ενεργοποίηση του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία (DTC). Το ύψος του αναβαλλόμενου φόρου που μετετράπη σε τίτλους και για το οποίο η Τράπεζα εξέδωσε warrants είχε διαμορφωθεί σε 151,8 εκατ. ευρώ και καλύφθηκε από το δημόσιο. 

Το ζημιογόνο αποτέλεσμα που αναμένεται ότι θα καταγραφεί και για την προηγούμενη οικονομική χρήση θα ενεργοποιήσει εκ νέου τον νόμο για την αναβαλλόμενη φορολογία, οδηγώντας την Τράπεζα στην έκδοση warrants, εκτιμώμενης αξίας 100 – 120 εκατ. ευρώ, όσο είναι δηλαδή και το ύψος της αναβαλλόμενης φορολογίας που έχει στα εποπτικά της κεφάλαια. Να διευκρινιστεί ότι η έκδοση των warrants δεν οδηγηθεί σε αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας, βελτιώνει ωστόσο την ποιότητά τους, καθώς μετατρέπει τον αναβαλλόμενο φόρο σε «πραγματικό» κεφάλαιο.

Η ουσιαστική κεφαλαιακή ενίσχυση συνδέεται με την  ΑΜΚ που θα καλύψει το κόστος της τιτλοποίησης των 3 δισ. ευρώ που προγραμματίζει η Attica Bank και η οποία θα ενταχθεί στον Ηρακλή. Η Τράπεζα θα τιτλοποιήσει τρία χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων (Omega, Astir 1 και 2) και η εκκρεμότητα έχει να κάνει με τον προσδιορισμό της πιστοληπτικής διαβάθμισης των τίτλων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes), για το οποίο θα λάβει την κρατική εγγύηση, των τίτλων μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes), που θα διανεμηθεί κατά 51% σε ιδιώτες επενδυτές και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes), που θα αποτυπώνει και τη ζημιά του χαρτοφυλακίου.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News