Business & Finance Τετάρτη 13/04/2022, 14:25
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Interamerican: Λειτουργικά κέρδη 28,6 εκατ. ευρώ το 2021 – Νέες επενδύσεις και αύξηση των ασφαλίστρων

Interamerican: Λειτουργικά κέρδη 28,6 εκατ. ευρώ το 2021 – Νέες επενδύσεις και αύξηση των ασφαλίστρων

Σημαντική αύξηση των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 6,3% παρουσίασε ο Όμιλος Interamerican το 2021, φθάνοντας στο ύψος των 395,5 εκατ. ευρώ από 372,0 εκ. ευρώ το 2020. Εξαιρουμένων των unit linked προϊόντων, η εταιρία είχε αύξηση 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο 2,1% της αγοράς, εμφανίζοντας 2,4 φορές μεγαλύτερη ανάπτυξη από τον μέσο όρο της αγοράς στα αμιγώς ασφαλιστικά προϊόντα. Κύριος μοχλός ανάπτυξης του Ομίλου αποτέλεσαν οι Γενικές Ασφαλίσεις οι οποίες συμμετείχαν στην αύξηση των ασφαλίστρων κατά 66%, ενώ το υπόλοιπο προήλθε από τους κλάδους Υγείας και Ζωής.

Βάσει των αποτελεσμάτων του 2021, ο Όμιλος Interamerican πρωταγωνίστησε σε σημαντικούς ασφαλιστικούς κλάδους κατέχοντας υψηλά μερίδια αγοράς στην Υγεία 20,3% (κλάδος 2 ζημιών), στις Ασφαλίσεις Ζημιών 12,8% συνολικά, στις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου 12,3% (κλάδοι 3 και 10 ζημιών) και στο χώρο της Βοηθείας 18,3% (κλάδος 18).

Το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων που καταβλήθηκε σε 400.998 περιπτώσεις πελατών μας το 2021 έφθασε το ύψος των 226,9 εκατ. ευρώ. Ο μεγαλύτερος όγκος αποζημιώσεων αφορούσε στον κλάδο Ζημιών με 79,9 εκατ. ευρώ (35%), ενώ το μεγαλύτερο πλήθος αποζημιώσεων αφορούσε στον κλάδο Υγείας (212.762 περιπτώσεις).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Interamerican κατέβαλε ένα σημαντικό ύψος αποζημιώσεων οι οποίες αφορούσαν σε φυσικές καταστροφές. Ενδεικτικά, το ύψος των αποζημιώσεων για τις πυρκαγιές σε Β. Εύβοια και Αττική ανήλθε στα 4 εκατ. ευρώ.

Επίσης, ο Όμιλος παρουσίασε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα Φερεγγυότητας κατά Solvency II, τα οποία κινήθηκαν από 58% έως 139% πάνω από το απαιτούμενο επίπεδο, φθάνοντας στην Εταιρία Ζημιών το 239%.

Αναλυτικά μεταξύ των πιο σημαντικών αποτελεσμάτων το 2021 συγκαταλέγονται:

  • Υψηλή λειτουργική κερδοφορία 28,6 εκατ. ευρώ, η υψηλότερη των τελευταίων ετών 
  • Σημαντική αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά 6,3% και διαμόρφωση στα 395,5 εκατ. ευρώ.
  • Αποζημιώσεις ύψους 226,9 εκατ. ευρώ στο σύνολο των προϊοντικών γραμμών
  • Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά Φερεγγυότητας που φθάνουν το 239% στην εταιρία Ζημιών
  • Σε κορυφαία επίπεδα οι δείκτες ικανοποίησης πελατών (έως 92%) και σύστασης ΝPS (71)
  • Στα 178,1 εκατ. ευρώ το σύνολο του κοινωνικού προϊόντος
  • Ολοκλήρωση οργανωσιακού μετασχηματισμού και υιοθέτηση ενός από τα πλέον σύγχρονα μοντέλα εργασίας 
  • Επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και τις υποδομές του Ομίλου που συνεχίζονται και το 2022

Μοντέλο διανομής

Στρατηγική της εταιρείας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μέσω ενός πολυκαναλικού μοντέλου διανομής, αξιοποιώντας το δίκτυο των 1.871 διαμεσολαβητών αλλά και την υψηλή θέση του Ομίλου στην απευθείας ψηφιακή ασφάλιση μέσω της Anytime. Ειδικότερα, το εταιρικό δίκτυο Agency συμμετείχε στην παραγωγή το 2021 με ποσοστό 33,3%, το δίκτυο Πρακτόρων και Μεσιτών με 31,1%, η Anytime με 23,1% και τα λοιπά δίκτυα π.χ. bankassurance, Ομαδικά, κ.λπ. με 12,5%. H Anytime συνέχισε την ανάπτυξή της το 2021 με τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να φθάνουν τα 83,3 εκ (86,5% αυτοκίνητο και 13.5% κατοικία), ενώ στην Κύπρο το μερίδιο αγοράς της Anytime, στην ασφάλιση Αυτοκινήτου, διαμορφώθηκε στο 4%.

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα οι δείκτες Iκανοποίησης και Σύστασης (NPS – Net Promoter Score)

Ο δείκτης σύστασης των πελατών της Interamerican (NPS) διαμορφώθηκε στο 71 για τα προϊόντα και 59 στις υπηρεσίες, γεγονός το οποίο αποτελεί την καλύτερη επίδοση για την εταιρία όλων των ετών. Σημειώνεται ότι σε διεθνές επίπεδο ο δείκτης κυμαίνεται μεταξύ 27 και 41. Αντίστοιχα οι δείκτες ικανοποίησης και για τα δύο brands (Interamerican, Anytime) έφθασαν έως και το 92%. Επιπλέον αύξηση παρουσίασαν οι αντίστοιχοι δείκτες σε όλα τα δίκτυα διαμεσολαβητών και διαμορφώθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 8 ετών. 

Έμφαση στο σύγχρονο μοντέλο εργασίας και στην ψηφιοποίηση

Το 2021 ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο οργανωσιακός μετασχηματισμός της Interamerican, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. Υιοθετήθηκε ένα σύγχρονο μοντέλο εργασίας το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των ανθρώπων, καθώς και στον ομαδικό τρόπο εργασίας, με λιγότερες ιεραρχικές βαθμίδες. Παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα στους εργαζομένους να εργαστούν εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία.

Επίσης, συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς η ψηφιοποίηση της εταιρείας, με καινοτόμες mobile εφαρμογές και ψηφιακές πλατφόρμες κυρίως στο χώρο της υγείας και του αυτοκινήτου παρέχοντας νέες υπηρεσίες και δυνατότητες στους ασφαλισμένους. 

Ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Interamerican παρουσίασε τα αποτελέσματα της εταιρίας για το 2021 σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου, τα οποία έχουν πλήρως ανακαινισθεί και ευθυγραμμιστεί με το νέο σύγχρονο τρόπο εργασίας που έχει υιοθετηθεί. Ειδικότερα δήλωσε «Το 2021 ήταν, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε, μια από τις καλύτερες χρονιές των τελευταίων ετών για την Interamerican σε κάθε επίπεδο. Νιώθω περήφανος όχι μόνο για τα εξαιρετικά αποτελέσματα αλλά και για τη νέα Interamerican που κτίζουμε, προσφέροντας αξία στους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας, τους εργαζομένους μας και την κοινωνία. Το 2022 συνεχίζουμε με σημαντικές επενδύσεις, δίνοντας έμφαση στους τομείς της ψηφιοποίησης και ενίσχυσης των υποδομών μας, στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων για τους πελάτες μας, καθώς και στη στρατηγική ένταξη της βιωσιμότητας σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς μας».

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News