ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Elvalhalcor: Η γραμμή άμυνας στο ενεργειακό κόστος και τον πόλεμο

Elvalhalcor: Η γραμμή άμυνας στο ενεργειακό κόστος και τον πόλεμο

Συμπαγή γραμμή άμυνας έναντι του ενεργειακού κόστους διαθέτει η Elvalhalcor που παρότι αποτελεί μία πολυεθνική βιομηχανία αλουμινίου και χαλκού, οι πωλήσεις της σε Ρωσία και Ουκρανία είναι περιορισμένες. Ταυτόχρονα, με το ενεργειακό κόστος να απειλεί τη βιωσιμότητα των βιομηχανιών, τόσο η Elvalhalcor όσο και οι θυγατρικές της, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021, υιοθετούν στρατηγική αντιστάθμισης μέρους του κόστους ενέργειας για μακροχρόνια συμβόλαια πώλησης προϊόντων, ενώ η ζήτηση στα περισσότερα προϊόντα παραμένει ισχυρή. Ως εκ τούτου, είναι δυνατή η μετακύλιση του αυξημένου κόστους ενέργειας στις πωλήσεις.

Όσον αφορά την αύξηση των τιμών των μετάλλων, στους περισσότερους επιμέρους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία απορροφάται πλήρως από την αγορά (pass through), ενώ η εταιρεία και οι θυγατρικές της χρησιμοποιούν στρατηγική αντιστάθμισης των ταμειακών ροών για να αντιμετωπίσουν τις διακυμάνσεις μεταξύ αγορών και πωλήσεων.

Η πιθανή διατήρηση των τιμών των μετάλλων σε αυξημένα επίπεδα θα επηρεάσει το κεφάλαιο κίνησης, αλλά η εταιρεία διαθέτει επαρκείς γραμμές χρηματοδότησης, ώστε να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που δημιουργούν τα αυξημένα προγράμματα παραγωγής και πωλήσεων.

Οι επενδύσεις, εξάλλου, που έχει υλοποιήσει και η υψηλή παραγωγική δυναμικότητα λειτουργούν ως ανάχωμα στις μεταβολές του ενεργειακού κόστους και των τιμών μετάλλων.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο κλάδος αλουμινίου μετά και την ολοκλήρωση του επενδυτικού του πλάνου των 150 εκατ. ευρώ και ανταποκρινόμενος στην αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα αλουμινίου από τους πελάτες της, υλοποιεί επενδυτικό πλάνο που περιλαμβάνει ένα ψυχρό έλαστρο έξι ράουλων (6-high cold rolling mill) έλασης αλουμινίου. Όπως και την επέκταση της υφιστάμενης υποδομής των γραμμών βαφής και προλίπανσης στις εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα με μία πλήρως αυτοματοποιημένη νέα γραμμή βαφής. Αμφότερες οι επενδύσεις εντάσσονται στο αρχικό στάδιο ενός ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ που θα υλοποιηθεί σε βάθος διετίας για παραγωγικό εξοπλισμό καθώς και έργα υποδομής στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Αναφορικά με τα προϊόντα του κλάδου χαλκού, η ζήτηση για το 2022 αναμένεται να κυμανθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα, γεγονός που θα βοηθήσει στη γρήγορη απορρόφηση της παραγωγικής δυναμικότητας των προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων που παράγονται στην θυγατρική της Elvalhalcor στη Βουλγαρία Sofia Med, η οποία αναπτύσσεται ταχύτατα κερδίζοντας συνεχώς μερίδια αγοράς. Παράλληλα, ο τομέας σωλήνων χαλκού αναμένεται να παραμείνει κοντά στο επίπεδο της πλήρους απασχόλησης, δοκιμάζοντας συνεχώς τα όριά της παραγωγικής δυναμικότητας.

Ο πόλεμος

Σχολιάζοντας τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, η Elvalhalcor αναφέρει για το 2021 οι πωλήσεις αντιστοιχούσαν σε 0,9% του κύκλου εργασιών του στην αγορά της Ρωσίας και 0,6% στη αγορά της Ουκρανίας, ενώ σε επίπεδο εταιρείας οι πωλήσεις άγγιξαν το 1% στην αγορά της Ρωσίας και 0,6% στην αγορά της Ουκρανίας. Και οι δύο αγορές δεν είναι σημαντικές ως προς το μέγεθος, και οι ποσότητες είναι εύκολο να απορροφηθούν από άλλες αγορές στις οποίες υπάρχει ζήτηση για τα προϊόντα του ομίλου και της εταιρείας. H Elvalhalcor προμηθεύεται πρώτες ύλες από την αγορά της Ρωσίας, κυρίως πρωτόχυτο αλουμίνιο, αλλά ο συγκεκριμένος προμηθευτής αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό 5%-7% της αξίας των συνολικών αγορών και είναι δυνατό να αντικατασταθεί από άλλους χωρίς ιδιαίτερο αντίκτυπο στη εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας.

Όσον αφορά την, με έδρα την Ουκρανία, Etem Systems- ενοποιείται με την Elvalhalcor- δεν αποτελεί παρά εμπορική εταιρεία με σύνολο στοιχείων ενεργητικού 274 χιλιάδες ευρώ, κύκλο εργασιών της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη μετά φόρων 30 χιλιάδες ευρώ. Τα μεγέθη δηλαδή, της ΕΤΕΠ δεν είναι δυνατόν να επηρεάσουν τα μεγέθη της Elvalhalcor.

Διαβάστε επίσης: 

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Άλμα 22,9% στα EBITDA το 2021 – Ρεκόρ πωλήσεων

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Πού διατέθηκαν τα αντληθέντα κεφάλαια από το ΚΟΔ ύψους 250 εκατ. ευρώ

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News