ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στους κατασκευαστικούς ομίλους

Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στους κατασκευαστικούς ομίλους

(upd) Αιφνιδιαστικούς ελέγχους πραγματοποιούν από σήμερα το πρωί κλιμάκια της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις, με τη σχετική ανακοίνωση της επιτροπής να επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του «MR». 

Όπως σημείωναν πηγές της επιτροπής, ο έλεγχος συνδέεται με τον φάκελο της υπόθεσης περί κοινής ιδιοκτησίας ελληνικών επιχειρήσεων του κατασκευαστικού κλάδου που έχει ήδη ανοίξει και ο πρώτος γύρος εξέτασης του οποίου έκλεισε το Σεπτέμβριο. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν κορυφές πήγες Eπιτροπής Aνταγωνισμού, «οι σημαντικές εταιρικές αλλαγές που έχουν γίνει στον κλάδο το τελευταίο διάστημα σε συνδυασμό με την δημοπράτηση πλήθος μεγάλων έργων με ευρωπαΐκή και δημόσια χρηματοδότηση καθιστούν την ανάγκη ενδελεχούς εξετάσεις του κλάδου επιτακτική».  

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΑ»), στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας βάσει του άρθρου 11 «Κανονιστική Παρέμβαση σε κλάδους της Οικονομίας» του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, προέβη σήμερα στη διενέργεια αιφνίδιων επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις του κλάδου κατασκευής δημοσίων έργων στην Περιφέρεια Αττικής. Στο πλαίσιο του ελέγχου, η ΕΑ εξετάζει τυχόν επιπτώσεις της ύπαρξης κοινών συμμετοχών (common ownership / common shareholding) σε επιχειρήσεις του κλάδου, στις συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού εντός αυτού.

Η ΕΑ, θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού βάσει του ν. 3959/2011.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 11 ν. 3959/2011, η ΕΑ εξετάζει συγκεκριμένο κλάδο της ελληνικής οικονομίας που υπάγεται στην αρμοδιότητά της και εφόσον διαπιστώσει ότι στον κλάδο αυτόν δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού και κρίνει ότι η εφαρμογή των άρθρων 1, 2 και 5 μέχρι 10 δεν επαρκεί για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News