ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ψηφιακά έργα €1,6 δισ. δημοπρατούνται φέτος

Ψηφιακά έργα €1,6 δισ. δημοπρατούνται φέτος

Οι αριθμοί εξηγούν, ίσως, τη φρενίτιδα που επικρατεί στις εταιρείες τεχνολογίας και πληροφορικής, αλλά και στους κρατικούς οργανισμούς που καλούνται να σηκώσουν το βάρος της μετάβασης στη ψηφιακή εποχή της χώρας, όπως η υπαγόμενη στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κοινωνία της Πληροφορίας. Μέσα στους επόμενους έξι μήνες, έως τα μέσα του καλοκαιριού, θα πρέπει να δημοπρατηθούν περισσότερα από 60 έργα ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορούν τη ψηφιοποίηση όχι μόνο του Δημοσίου αλλά και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο…λογαριασμός αυξάνεται εάν ληφθεί υπόψη ότι μέχρι τα τέλη του 2022 θα πρέπει να έχουν βγει στην αγορά συμβάσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ, δηλαδή η μερίδα του λέοντος των ψηφιακών έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Με τον επερχόμενο όμως, καταιγισμό διαγωνισμών να αναμένεται ότι θα είναι χωρίς προηγούμενο, το ερώτημα που τίθεται είναι εάν οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι σε θέση όχι μόνο να αναλάβουν αλλά και να υλοποιήσουν επιτυχώς τα μεγάλα έργα στην Πληροφορική.   

Προς δημοπράτηση το 90% των έργων του Ταμείο Ανάκαμψης

«Μέχρι το τέλος του έτους καλούμαστε να δημοπρατήσουμε το 90% των συνολικά 52 έργων που έχουν προϋπολογισμό 1,9 δισ. ευρώ και αφορούν τον πυλώνα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης. Οι συνέργειες και οι συνεργασίες είναι ο ενδεδειγμένος δρόμος προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να διαχειριστούν τον μεγάλο όγκο αντικειμένου. Παράλληλα, οι εταιρείες θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διεκδίκηση του είδους των έργων που συνάδει με τη στρατηγική τους» αναφέρει στην «Κ» ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Σταύρος Ασθενίδης.

Όπως προσθέτει ο κ. Ασθενίδης, μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα προκηρυχθεί μία ομάδα περίπου δέκα έργων με αντικείμενο το ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου. Όσο πλησιάζει το καλοκαίρι ο αριθμός τους θα πολλαπλασιάζεται ώστε να αγγίξει, μέσα στους θερινούς μήνες, τα 60 των οποίων ο προϋπολογισμός τοποθετείται σε 1,2 δισ. ευρώ. Ποια ξεχωρίζουν από αυτά; Η αναβάθμιση και επέκταση των συστημάτων πληροφορικής στη δικαιοσύνη που είναι ύψους 66 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα δημοπρατηθεί μέχρι τις αρχές Μαρτίου. Με τους Θεσμούς να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, φέτος θα προκηρυχθούν και ακόμη δύο έργα που σχετίζονται με τη Θέμιδα. Πρόκειται για την αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος τήρησης των αρχείων σε όλα τα (αστικά και ποινικά) δικαστήρια (30 εκατ. ευρώ) και για τη ψηφιοποίηση εντύπων αρχείων και δεδομένων δικαστηρίων που είναι αξίας 97,9 εκατ. ευρώ. Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι στο παζλ του εκσυγχρονισμού της δικαιοσύνης αφορά το έργο της παροχής υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα, όπως και της ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων. Για τη συγκεκριμένη σύμβαση, ύψους 19,2 εκατ. ευρώ, επίκειται, τις προσεχείς ημέρες, η ανάδειξη του σχήματος Wind-Space ως οριστικού αναδόχου.

Η υγεία αποτελεί έναν ακόμη από τους τομείς όπου θα δημοπρατηθούν νέα ψηφιακά έργα. Ξεχωρίζει η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου τηλεϊατρικής στο σύνολο των υγειονομικών περιφερειών -έχει αναπτυχθεί μόνο στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου- που έχει προϋπολογισμό 37,4 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δρομολογούνται και νέα έργα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας, τα οποία θα προκηρυχθούν από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

Η λίστα των νέων έργων περιλαμβάνει την ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων (CRM), προϋπολογισμού 74,4 εκατ. ευρώ, όπως και την αναβάθμιση του κρατικού συστήματος προμηθειών (ΕΣΗΔΗΣ). Σε εξέλιξη βρίσκεται και το πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις» συνολικού προϋπολογισμού 90 εκατ. ευρώ, με 16 Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων συν τα Τρίκαλα, ως πρότυπο «έξυπνου Δήμου», θα πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι τέλη Φεβρουαρίου.

 

                     Τα μεγαλύτερα ψηφιακά έργα

Έργο

Προϋπολογισμός (€ εκατ.)

Ψηφιακός μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα

31

Διαχείριση των τεχνολογικών και επιχειρησιακών αναγκών του έργου και ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων (Gov ERP)

1,72

Αλληλεπιδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης πόρων, δομών και δεδομένων προδικασίας – on line ενημέρωση φορέων δικηγόρων πολίτων

 

5,1

Δημιουργία Συστήματος Τηλεϊατρικής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και διασύνδεση με υφιστάμενα συστήματα

30

Αναβάθμιση ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαχείριση χρεών πολύ μικρών, μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελευθερών επαγγελματιών

 

0,204

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας της ΕΓΔΙΧ για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υποστήριξης της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 

1,6

Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού

 

10,8

Σύστημα Μετεωρολογικής Υποστήριξης της Πολιτικής Προστασίας για έντονα καιρικά φαινόμενα ή Δημιουργία Συστήματος Ανίχνευσης και Πρόγνωσης μικρής διάρκειας για έντονα καιρικά φαινόμενα και ενημέρωσης του κοινωνικού συνόλου

 

25

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υπουργείου Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής για τη Ναυτιλία

3,5

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ιχθυοσκάλων της Χώρας              

 

6,3

Κόμβος διαλειτουργικότητας ΟΤΑ

 

0,402

Υποστήριξη προς δημόσιους φορείς με στόχο τη συμμόρφωση προς τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία δεδομένων GDPR

14,5

Εισαγωγή του Μοντέλου της Τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα

 

4

Δημιουργία Πύλης Ανοιχτών Γεωεπιστημονικών Δεδομένων

2,4

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Διαχείρισης και Οργάνωσης Τραπεζικών Λειτουργιών του Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

 

3,7

Ψηφιοποίηση Φακέλων Δανείων 

3,3

Αναμόρφωση Συστήματος Ταχυδρομικών Κωδίκων της Χώρας       

 

2,1

Ψηφιακή Διαχείριση του πολιτισμικού αποθέματος του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου           

 

0,849

Ψηφιακή Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛ.Γ.Α

2,3

Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης σχέσεων (CRM) με πολίτες και επιχειρήσεις

66

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΣΕΠ & νέο περιβάλλον προσλήψεων δημόσιου Τομέα

5,5

Αναβάθμιση και υπηρεσίες συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης      

 

3

Ενιαίο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων

10

Αναβάθμιση του Συστήματος Τήρησης των Αρχείων των Δικαστηρίων

30

Αναβάθμιση και επέκταση των Συστημάτων Πληροφορικής του Τομέα Δικαιοσύνης

66

Ψηφιοποίηση των αρχείων του Συστήματος Δικαιοσύνης

97,8

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

10

Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση Διαδικασιών και Λειτουργικότητας ΕΣΗΔΗΣ               

 

25,1

Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων

50

Ψηφιοποίηση των αρχείων του Συστήματος Δημόσιας Υγείας

119,2

Ψηφιοποίηση των αρχείων απαλλοτρίωσης

25

Ψηφιοποίηση των αρχείων Ναυτιλίας

5

Εξωστρεφής γεωργία

18,7

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Οικονομικής Διαχείρισης και Εποπτεία Κυβερνητικών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

124

Ασφαλής αποθήκευση του δημόσιου τομέα και αρχεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα

40,8

Κεντρική Επιχειρηματική Νοημοσύνη (ΕΝ) – Ανάλυση δεδομένων

19,9

Σύστημα υποστήριξης στρατηγικού και επιχειρησιακού προγραμματισμού Υπουργείου Εξωτερικών

5

Ψηφιοποίηση των Διπλωματικών και Ιστορικών Αρχείων (DHA) Υπουργείου Εξωτερικών

24,6

Πλατφόρμα Παγκόσμιου Ψηφιακού Κέντρου Πληροφοριών

15

e-Schools

15

e-University

15

Έξυπνες πόλεις

90

Ψηφιακά Μητρώα

30

Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της υφιστάμενης on-premises υποδομής του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) και δημιουργία δεύτερου κόμβου και Προμήθεια αδειών χρήσης Public Cloud υπηρεσιών

28

Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση λύσεων υβριδικού νέφους

0,974

Αναβάθμιση διασυνδέσεων Δικτύου Δημόσιου Τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

5,5

 

Διαβάστε επίσης:

ΕΤΕπ: Στήριξης της ψηφιοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου με 125 εκατ.ευρώ

Τειρεσίας: Προχωράει σε περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών

Κυρ.Μητσοτάκης στο ΣΕΠΕ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος ψηφιακής τεχνολογίας

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News