ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς απαλλάσσονται από το τέλος κινητής συνδρομητές 15 έως 29 ετών

Σε λειτουργία η ειδική εφαρμογή δικαιούχων απαλλαγής τέλους συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής

Φωτ. shutterstock

Σε λειτουργία βρίσκεται από σήμερα Δευτέρα 10 Ιανουαρίου η ειδική εφαρμογή δικαιούχων απαλλαγής τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας. Η εφαρμογή, που απευθύνεται σε συνδρομητές ηλικίας 15 έως 29 χρόνων, εντάσσεται στην αναπροσαρμογή, από την 1η Ιανουαρίου, των τελών κινητής και καρτοκινητής και τη θέσπιση οριζόντιου τέλους ύψους 10% για όλους τους συνδρομητές. Ωστόσο, για τους νέους 15 έως 29 ετών καταργούνται πλήρως τα τέλη, αρκεί η συγκεκριμένη κατηγορία συνδρομητών να δηλώσει τον αριθμό του κινητού τους στην ειδική εφαρμογή του gov.gr.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ.Πιερρακάκη και των υφυπουργών Οικονομικών Απ.Βεσυρόπουλου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γ.Γεωργαντά η ειδική αυτή εφαρμογή λειτουργεί για τη διαχείριση της κεντρικής βάσης των δικαιούχων απαλλαγής τελών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, μέσω της τήρησης Μητρώου Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε.).

Η διαδικασία

Κατά τη διαδικασία καταχώρισης του κινητού, που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και μέσω ΚΕΠ, απαιτείται η υποβολή των εξής στοιχείων:

ΑΜΚΑ ή Προσωρινός αριθμός ασφάλισης υγειονομικής περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ)

β) ΑΦΜ (προαιρετικά)

γ) Ονοματεπώνυμο

δ) Πατρώνυμο

ε) Ημερομηνία γέννησης

στ) Αριθμός κινητού τηλεφώνου

ζ) Πάροχος στο δίκτυο του οποίου λειτουργεί η σύνδεση με τον αριθμό του στοιχείου (στ).

Στην περίπτωση δικαιούχων που είναι ανήλικοι, η αίτηση γίνεται από τον έχοντα την επιμέλεια. Σε αυτήν την περίπτωση τηρούνται επιπρόσθετα τα ακόλουθα στοιχεία του αιτούντος:

α) ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ

β) ΑΦΜ (προαιρετικά)

γ) Ονοματεπώνυμο

δ) Πατρώνυμο

Για κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος απαλλαγής μπορεί να δηλωθεί μόνο ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου. Κατά τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ο αιτών ενημερώνεται ότι θα γίνει διαβίβαση για την απαλλαγή του δηλωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου και του έτους γέννησης του δικαιούχου στον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που θα επιλέξει, καθώς και σε κάθε νέο πάροχο όταν λαμβάνει χώρα φορητότητα του δηλωμένου αριθμού κινητού (ήτοι αλλαγή παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με διατήρηση του τηλεφωνικού αριθμού).

Κάθε αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορεί να καταχωρισθεί στο Μη.Δ.Α.Τε. σε αίτηση μόνο ενός φυσικού προσώπου. Κατά τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου πραγματοποιείται έλεγχος της μοναδικότητάς του στο Μη.Δ.Α.Τε. και επαληθεύεται με επιβεβαίωση κωδικού μίας χρήσης ότι ο συγκεκριμένος αριθμός κινητού χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο.

Δεν είναι αποδεκτή η δήλωση αριθμού κινητού τηλεφώνου από πάροχο εξωτερικού.

Για δικαιούχους που είναι ανήλικοι, η αίτηση γίνεται από τον έχοντα την επιμέλεια. Οι έλεγχοι για τη σχέση επιμέλειας γίνονται με άντληση στοιχείων από το μητρώο πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών ή το Ε1. Εφόσον η σχέση επιμέλειας δεν επιβεβαιωθεί, το φυσικό πρόσωπο δύναται να μεταβεί σε Κ.Ε.Π. για να ολοκληρώσει τη διαδικασία αίτησης εγγραφής του ανηλίκου υπό την επιμέλειά του προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια, ελέγχεται ότι δεν υπάρχει ήδη ενεργή αίτηση για το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο στο Μη.Δ.Α.Τε. καθώς και αν πληρούται το ηλικιακό κριτήριο υπαγωγής στην απαλλαγή για τον αιτούντα ή τον ανήλικο δικαιούχο υπό την επιμέλειά του.

Για την αντικατάσταση του δηλωθέντος αριθμού κινητού τηλεφώνου το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να προβεί σε διαγραφή της υποβληθείσας αίτησής του και καταχώριση νέας αίτησης όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

Ακολουθεί η διαβίβαση, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στον πάροχο, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και το έτος γέννησης. Σε περίπτωση που ο αριθμός κινητού τηλεφώνου δεν εξυπηρετείται από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ή ο αριθμός κινητού δεν ανήκει σε επιλέξιμο συμβόλαιο του παρόχου, επιστρέφεται σχετικός κωδικός σφάλματος στο Μη.Δ.Α.Τε. Η αίτηση εγγραφής στο Μη.Δ.Α.Τε. ακυρώνεται και το φυσικό πρόσωπο ενημερώνεται σχετικά από την εφαρμογή.

Μειώνονται οι χρεώσεις

Η αναπροσαρμογή του τέλους κινητής και καρτοκινητής οδηγεί σε μείωση των χρεώσεων. Μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 το τέλος κινητής, που υπολογίζεται προ του ΦΠΑ 24%, διαμορφωνόταν για χρεώσεις έως 50 ευρώ σε 12%, από 50,01 μέχρι και 100 ευρώ σε 15%, από 100,01 μέχρι και 150 ευρώ σε 18% και από 150 ευρώ και άνω σε 20%.

Στο ποσό που προκύπτει μετά την επιβολή του ειδικού τέλους κινητής προστίθεται ο ΦΠΑ 24%, με αποτέλεσμα η έμμεση φορολογία των κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα να κυμαινόταν από 37,8% έως 47,6%. Για παράδειγμα, μέχρι τέλη Δεκεμβρίου για χρέωση 25 ευρώ –ισοδυναμεί με τα πάγια μηνιαία τέλη και τα τέλη χρήσης– το τέλος διαμορφωνόταν σε 12%, δηλαδή σε 3 ευρώ. Εάν στα 28 ευρώ προστεθεί ο ΦΠΑ 24%, το ποσό που πλήρωνε ο καταναλωτής διαμορφωνόταν σε 34,72 ευρώ.

Από την 1η Ιανουαρίου οι συνδρομητές ηλικίας έως 29 χρόνων για χρέωση 25 ευρώ πληρώνουν συνολικά 31 ευρώ, δηλαδή 3,72 ευρώ λιγότερο (-11%) λόγω της κατάργησης του ειδικού τέλους.

Διαβάστε επίσης: 

mobilefees.gov.gr: Αναλυτικές οδηγίες για απαλλαγή των νέων από τα τέλη κινητής

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News