Business & Finance Τρίτη 30/11/2021, 17:50
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Στα 297 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη 9μήνου

Alpha Bank: Στα 297 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη 9μήνου

Στα 297 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα προσαρμοσμένα κέρδη της Alpha Bank για το 9μηνο του 2021, με το αποτέλεσμα προ προβλέψεων για το γ’ τρίμηνο να καθορίζεται στα 191,7 εκατ. ευρώ. 

Πιο αναλυτικά: 

 • Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 3,8 δισ. για το εννεάμηνο 2021, παρέχοντας σημαντική στήριξη στην ελληνική οικονομία.  Η πιστωτική ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με την εισροή πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) που θα ξεκινήσει από το 2022.  
 • Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 0,8 δισ. το εννεάμηνο 2021 που προέκυψε από την χορήγηση δανείων ύψους 1 δισ. σε επιχειρήσεις, επίδοση που επιβεβαιώνει τον τεθέντα στόχο για το 2021.  
 • H αύξηση των εκταμιεύσεων και η βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας, είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες, η οποία ανήλθε σε 109,8 εκατ, καταγράφοντας επίδοση που ξεπερνά τα 100 εκατ. για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.
 • Αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, εξαιρουμένων των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς, κατά 50% σε ετήσια βάση. 
 • Νέο υψηλό κατέγραψαν οι εγχώριες καταθέσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 1,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 40,7 δισ., κυρίως από καταθέσεις πρώτης ζήτησης οι οποίες αποτελούν άνω του 80% των συνολικών εγχώριων καταθέσεων. 

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη

 • To γ’ τρίμηνο 2021, το κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων ανήλθε σε 191,7 εκατ., μειωμένο κατά 16,4% ή 37,8 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της αποαναγνώρισης της περιμέτρου των δανείων Galaxy και της βελτίωσης των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων μετά την απόσχιση της Cepal. Σε ετήσια βάση, το κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων παρέμεινε αμετάβλητο και ανήλθε σε 657,8 εκατ. (+0,3%). 
 • Το καθαρό έσοδο τόκων μειώθηκε κατά 14,2% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 318,5 εκατ., λόγω της αποαναγνώρισης της περιμέτρου των δανείων Galaxy και του αναδρομικού οφέλους του Προγράμματος TLTRO-III που καταγράφηκε το β’ τρίμηνο. 
 • Tο γ’ τρίμηνο 2021, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,8% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα της απόσχισης της Cepal. Το εννεάμηνο 2021, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα για τον Όμιλο μειώθηκαν κατά 0,9% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της μείωσης των δαπανών προσωπικού. Η τράπεζα έχει ήδη εξασφαλίσει το 50% του τεθέντος στόχου μείωσης του κόστους για τα έτη 2021-2024. 
 • Το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού (VSS) που ολοκλήρωσε η Τράπεζα στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2021, αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή αποχώρηση περισσότερων από 550 Εργαζομένων, με εκτιμώμενο όφελος περίπου 24 εκατ. στις δαπάνες προσωπικού, σε ετήσια βάση. Ως αποτέλεσμα του επιτυχούς Προγράμματος VSS καθώς και των αυξημένων αποχωρήσεων, ο αριθμός του προσωπικού της τράπεζας στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί σημαντικά σε περίπου 5.500 Εργαζομένους. 
 • Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 200,9 εκατ. έναντι 246,5 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, επίδοση που οφείλεται στην αποαναγνώριση της περιμέτρου του χαρτοφυλακίου Galaxy. 
 • Το γ΄ τρίμηνο 2021, οι ζημίες απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 437 εκατ., έναντι 127,9 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, εκ των οποίων 354,5 εκατ. αφορούν σε συναλλαγές ΜΕΑ, σχετιζόμενων κυρίως με την επίπτωση των συναλλαγών Cosmos και Orbit, εκ των οποίων η αναταξινόμηση της περιμέτρου των δανείων της πρώτης στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση» πραγματοποιήθηκε το γ΄τρίμηνο.
 • Μη λαμβανομένων υπόψη των ζημιών απομείωσης αναφορικά με τις συναλλαγές χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, οι ζημίες απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου μειώθηκαν περαιτέρω το γ’ τρίμηνο του 2021 σε Ευρώ 59 εκατ. με αποτέλεσμα το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) να διαμορφώνεται σε 60 μονάδες βάσης, δηλαδή χαμηλότερο του 1% για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, ενώ τα έξοδα διαχείρισης δανείων της Cepal, τα οποία αναταξινομήθηκαν στις «Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων» το γ’ τρίμηνο, ανήλθαν σε 24 εκατ.
 • Μη λαμβανομένων υπόψη των ζημιών απομείωσης αναφορικά με τις επικείμενες συναλλαγές χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, το κόστος πιστωτικού κινδύνου ως ποσοστό των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις αναμένεται να ανέλθει σε 90 μονάδες βάσης το 2021, χαμηλότερο του (αρχικού) τεθέντος στόχου βάσει του Επιχειρηματικού Σχεδίου.
 • Το εννεάμηνο 2021, τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 297 εκατ. ευρώ. Συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προέκυψαν από τη συναλλαγή Galaxy και καταγράφηκαν το β’ τρίμηνο, το αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε 2,5 δισ. το εννεάμηνο του 2021, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και το Κεφαλαιακό Σχέδιο της Τράπεζας. 

Κεφαλαιακή επάρκεια και NPLs

 • Η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 16,5%, και τον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 σε 13,9%, ενώ λαμβάνοντας υπόψη την θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον κίνδυνο στοιχεία του ενεργητικού (RWAs) που προκύπτει από τη συναλλαγή Cosmos και αναμένεται να λογιστικοποιηθεί το δ’ τρίμηνο, οι εν λόγω δείκτες διαμορφώνονται σε 17,2% και 14,5%, αντιστοίχως.
 • Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 6 δισ. ευρώ. Συνολικά, στα επόμενα τρίμηνα, η τράπεζα θα ενισχύσει περαιτέρω τους κεφαλαιακούς της δείκτες κατά 60 μονάδες βάσης από την εφαρμογή εσωτερικών κεφαλαιακών μέτρων, τα οποία θα αντισταθμίσουν πλήρως την αρνητική επίπτωση για τις αναμενόμενες μη οργανικές ενέργειες διαχείρισης των Καθυστερήσεων.
 • Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ) στην Ελλάδα μειώθηκαν σε επίπεδα κάτω των 6 δισ., μειωμένα κατά 2,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της αναταξινόμησης της περιμέτρου των δανείων της συναλλαγής Cosmos, στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», εν όψει της ολοκλήρωσής της. Σε οργανικό επίπεδο, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,1 δισ. το γ’ τρίμηνο, επίδοση σημαντικά καλύτερη της αναμενόμενης, γεγονός που επιτρέπει στην Τράπεζα την αναθεώρηση των στόχων που έχει θέσει για το σχηματισμό ΜΕΑ και το κόστος πιστωτικού κινδύνου για το 2021.
 • O δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Ελλάδα (NPE ratio), διαμορφώθηκε σε 16,6%3, ενώ σε επίπεδο Ομίλου, αναμένεται σύμφωνα με τον τεθέντα στόχο να μειωθεί περαιτέρω σε 13% έως το τέλος του έτους και σε μονοψήφιο ποσοστό έως τα μέσα του 2022.
 • Ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του Ομίλου ανέρχεται σε 56%, ενώ στην Ελλάδα σε 51%. Σε επίπεδο Ομίλου, ο δείκτης κάλυψης καθυστερήσεων ανέρχεται σε 86%, ενώ ο συνολικός δείκτης κάλυψης καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 124%.
 • Το ισχυρό χρηματοδοτικό προφίλ του Ομίλου, αντανακλάται στον ισχυρό δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR), ο οποίος διαμορφώθηκε σε 189% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, έναντι 169% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εποπτικού ορίου, και στη σημαντική μείωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 77%, έναντι 96% το προηγούμενο έτος.
 • Τον Σεπτέμβριο 2021, η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την αρχική έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατ., με απόδοση 2,625%, προσελκύοντας ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον ύψους 1 δισ. επεκτείνοντας σημαντικά την επενδυτική της βάση.
 • Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αυξήθηκε σε 13 δισ., καθώς η τράπεζα έκανε περαιτέρω χρήση του Προγράμματος Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ). Επωφελούμενη από τους ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, το κόστος χρηματοδότησης της τράπεζας παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα το γ’ τρίμηνο 2021 (-7 μονάδες βάσης), συνεχίζοντας να επιδρά θετικά στο Καθαρό Έσοδο Τόκων. 

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Motor Oil: Στα 156,5 εκατ. ευρώ τα ενοποιημένα EBITDA γ΄ τριμήνου

Intracom: Βελτίωση των πωλήσεων και των EBITDA στο 9μηνο

Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών: Άλμα 180% στα κέρδη του 9μήνου – Έφθασαν τα 7 εκατ. ευρώ

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News