Business & Finance Τρίτη 9/11/2021, 18:34
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Performance Technologies: Κερδοφορία-ρεκόρ το εννιάμηνο του 2021

Performance Technologies: Κερδοφορία-ρεκόρ το εννιάμηνο του 2021

Αύξηση της τάξης του 30,24% στα 25,69 ευρώ σημείωσαν τα έσοδα της Performance Technologies τους πρώτους εννιά μήνες του έτους, ενώ τα EBITDA το ίδιο διάστημα ενισχύθηκαν κατά 44,3% στα 2,78 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 2,97 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 44.3% σε σύγκριση με το εννιάμηνο του 2020. 

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, η εταιρεία δείχνει πως έχει καταφέρει «όχι απλώς να προσαρμοστεί, αλλά και να επιταχύνει τη λειτουργία της», καθώς έχει αναγνωρίσει τις προκλήσεις από την έναρξη της πανδημίας. Μέχρι στιγμής έχει επιτύχει υψηλά έσοδα και κερδοφορία-ρεκόρ για το ενιάμηνο του 2021, ενώ παράλληλα έχει αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις της θέτοντας τα θεμέλια για συνεχιζόμενη αύξηση εσόδων και κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ενοποιημένη βάση)

Performance Technologies: Κερδοφορία-ρεκόρ το εννιάμηνο του 2021-1

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η Εταιρεία διατηρεί επαρκή ρευστότητα για να καλύψει τις επιχειρηματικές της ανάγκες, που διευκολύνεται από την ισχυρή λειτουργική κερδοφορία. Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός γίνεται κυρίως μέσω τραπεζικού factoring. Η κεφαλαιακή διάρθρωση αναμένεται να ισχυροποιηθεί σημαντικά με την επικείμενη άντληση κεφαλαίων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης που αποφασίστηκε από την πρόσφατη Γ.Σ.

Την 30.9.2021 τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου ανέρχονταν σε € 1,473Μ με συνολικό μακροπρόθεσμο δανεισμό του ομίλου € 0,8Μ (έναντι € 1Μ έναν χρόνο πριν). Ο συνολικός βραχυπρόθεσμος δανεισμός ήταν € 3,55Μ (έναντι 2,06Μ ένα χρόνο πριν) και ο καθαρός δανεισμός ήταν € 2,97Μ έναντι € 1,04Μ την 30.9.2020.

Η Εταιρεία διαβλέπει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον μπροστά καθώς o ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς που δραστηριοποιείται αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν της Ελληνικής οικονομίας. Σωρεία παραγόντων τόσο διεθνών (ψηφιακός μετασχηματισμός, Cloud, Τεχνητή Νοημοσύνη, κ.α.), όσο και τοπικών (κρατικές ενισχύσεις, εισροή επενδυτικών κεφαλαίων σημαντικές επενδύσεις για ψηφιοποίηση της Ελληνικής οικονομίας, ενώ υπήρξε υστέρηση επενδύσεων τα προηγούμενα χρόνια, κ.α.), αναμένεται να επιταχύνουν το ρυθμό αύξησης κερδοφορίας.

Κατά συνέπεια, από την αρχή του έτους η Εταιρεία  εντατικοποίησε τη δραστηριότητα Ε&Α και τις σχετικές δαπάνες προκειμένου να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται. Στα πλαίσια αυτά, δημιουργούνται νέες καινοτόμες λύσεις-υπηρεσίες, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης, τη γεωγραφική επέκταση αξιοποιώντας το SaaS/cloud μοντέλο και την επέκταση σε νέες τεχνολογικές και κλαδικές περιοχές.

Η Εταιρεία ενισχύει  σημαντικά και με γρήγορο ρυθμό το ανθρώπινο δυναμικό της. Μέσα στο 2021 προσέλκυσε περισσότερους από 30 νέους συνεργάτες, αυξάνοντας το δυναμικό της κατά περίπου 30%. Επίσης, πέρα της μέχρι τώρα καθαρά οργανικής ανάπτυξης που αναμένουμε να ενταθεί, εξετάζουμε και εξαγορές που μπορούν να παρέχουν συμπληρωματικότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε  καθώς και ταχύτερο time-to-market.

Η χρηματοδότηση των επενδύσεων γίνεται  από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και αναμένεται να  διευκολυνθεί μετά την επικείμενη άντληση  κεφαλαίων.

Παράλληλα η Διοίκηση έχει ξεκινήσει να επεξεργάζεται σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για τη μετάταξη της  στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Πολλές χώρες -συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας- προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις πληθωριστικές πιέσεις που απειλούν να επιβραδύνουν την οικονομική δραστηριότητα. Παρά τις απειλές αυτές, πιστεύουμε ότι είμαστε σε άριστη θέση για να επιτύχουμε σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Ως κορυφαίος προμηθευτής εξειδικευμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής, η Performance Technologies βοηθά τους οργανισμούς να μεταβούν και να αξιοποιούν στο Cloud, να παρακολουθούν, να διαχειρίζονται, να ασφαλίζουν τη λειτουργία των καίριων εφαρμογών, τα δεδομένα και υποδομές τους, να αναλύουν τα δεδομένα για έξυπνο επιχειρηματικό σχεδιασμό κ.α. Η ζήτηση για τις λύσεις και υπηρεσίες μας παραμένει ισχυρή καθώς η οικονομική δραστηριότητα βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην ψηφιακή τεχνολογία και οι εταιρείες προσπαθούν να προσφέρουν τη καλύτερη δυνατή εμπειρία στον πελάτη τους. Επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξη μας αναμένουμε από τη συμμετοχή μας σε έργα και υπηρεσίες πληροφορικής που χρηματοδοτούνται από φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα της Ελληνικής Κυβέρνησης, που στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.»

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News