Business & Finance Δευτέρα 8/11/2021, 14:59
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΠΑΠ: Πώς διαμορφώνεται το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ 

ΟΠΑΠ: Πώς διαμορφώνεται το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ 

Κατά 510.100,20 ευρώ αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο του ΟΠΑΠ, μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, που προέκυψε από την επανεπένδυση του μερίσματος που είχε διανείμει η εισηγμένη. Με την με την έκδοση 1.700.334νέων κοινών, ονομαστικών,
μετά ψήφου μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στα 105.856.886,10 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία παρείχε στους μετόχους, τη δυνατότητα να επιλέξουν, στο διάστημα από την Παρασκευή, 22.10.2021, έως και την Πέμπτη, 04.11.2021, να λάβουν το προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2021, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, υπό την μορφή ακέραιων μετοχών της εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει.

Κατόπιν των ανωτέρω, 2.110 δικαιούχοι μέτοχοι, ασκώντας το σχετικό δικαίωμά τους, επέλεξαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2021. Σύμφωνα με τις σχετικές εντολές των δικαιούχων μετόχων, το ποσό που επανεπενδύθηκε στην Εταιρεία ανέρχεται συνολικά σε είκοσι δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (€22.444.397,78), ενώ το υπόλοιπο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€11.685.260,64) (καθαρό καταβλητέο ποσό) θα καταβληθεί
στους δικαιούχους μετόχους σε μετρητά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

«Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (η “Εταιρεία”) σχετικά με την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού 1.455.000,00 ευρώ, με έκδοση μέχρι 4.850.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, που συντελείται μέσω επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2021, όπως το σχετικό ποσό προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος ποσού παρακράτησης φόρου, είτε μέχρι του 95% του μερίσματος σε περίπτωση απαλλαγής του από την παρακράτηση φόρου (περίπτωση στην οποία το εναπομείναν 5% θα λαμβάνεται υποχρεωτικά σε μετρητά από τον δικαιούχου), εν όλω ή εν μέρει, κατ’ επιλογή των δικαιούχων. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2021, κατόπιν παροχής σχετικής εξουσιοδότησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαΐου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β) του ν. 4548/2018 για την υλοποίηση εγκεκριμένου από αυτήν προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος με πενταετή διάρκεια (2019 – 2023).

Σχετικά με τα ανωτέρω, η Εταιρεία πληροφορεί το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 σημείο
ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, για τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία, έχοντας στόχους να παρέχει ευελιξία στους μετόχους της μέσω της επιλογής της επανεπένδυσης του αναλογούντος σε αυτούς ποσού μερίσματος στην Εταιρεία και να επιτρέψει την αξιοποίηση των χρηματικών της διαθεσίμων για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών προγραμμάτων και τη διατήρηση της μερισματικής της πολιτικής υψηλών αποδόσεων, αποφάσισε να παράσχει στους μετόχους τη δυνατότητα να επιλέξουν τη λήψη του αναλογούντος σε αυτούς προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2021 είτε υπό μορφή ακέραιων μετοχών, είτε σε μετρητά, είτε με συνδυασμό των ανωτέρω δύο τρόπων.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία παρείχε στους δικαιούχους του ως άνω μερίσματος και συγκεκριμένα στους μετόχους της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021 (record date), τη δυνατότητα να επιλέξουν, στο διάστημα από την Παρασκευή, 22.10.2021, έως και την Πέμπτη, 04.11.2021, να λάβουν το προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2021, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, υπό την μορφή ακέραιων μετοχών της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας ήταν ίση με 13,20 ευρώ, δηλαδή ίση με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης της περιόδου άσκησης του σχετικού δικαιώματος επανεπένδυσης (δηλαδή από 22.10.2021 έως και 29.10.2021), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης). Όλες οι νέες μετοχές θα είναι κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος καθώς και στο 5ετές πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος που εγκρίθηκε από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, 2.110 δικαιούχοι μέτοχοι, ασκώντας το σχετικό δικαίωμά τους, επέλεξαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2021. Σύμφωνα με τις σχετικές εντολές των δικαιούχων μετόχων, το ποσό που επανεπενδύθηκε στην Εταιρεία ανέρχεται συνολικά σε είκοσι δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (€22.444.397,78), ενώ το υπόλοιπο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€11.685.260,64) (καθαρό καταβλητέο ποσό) θα καταβληθεί
στους δικαιούχους μετόχους σε μετρητά. Λόγω της ανωτέρω επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2021 και της μερικής κάλυψης της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 08.11.2021 απόφασή του για τη διαπίστωση της πιστοποίησης της καταβολής μέρους της έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό, προσάρμοσε το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη αυτής.

Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων δέκα χιλιάδων εκατό ευρώ και είκοσι λεπτών (€510.100,20) (ποσοστό περίπου 0,48% του μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν της επανεπένδυσης) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (1.700.334) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, και ανήλθε συνολικά σε εκατόν πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και δέκα λεπτά (€105.856.886,10), διαιρούμενο σε τριακόσιες πενήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες ογδόντα επτά (352.856.287) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των ως άνω νέων μετοχών, ύψους είκοσι ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (€21.934.297,58), μεταφέρθηκε στον λογαριασμό “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

Στις 13.06.2019 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1764802 η με ίδια ημερομηνία υπ’ αριθμ. πρωτ. 63019 (Σχετ. 55568) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018 για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού 50.000.000,00 ευρώ, με έκδοση μέχρι 160.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, που αποφασίστηκε με την από 22 Μαΐου 2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για την εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων του προγράμματος επανεπένδυσης πενταετούς διάρκειας που εγκρίθηκε με την ίδια απόφαση. Στις 11.10.2021 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2642717 η με ίδια ημερομηνία υπ’ αριθμ. 2459786/11.10.2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού 1.455.000,00 ευρώ, με έκδοση μέχρι 4.850.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και β) η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας (με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι»), που αποφασίστηκαν με την από 7 Σεπτεμβρίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τέλος, στις 08.11.2021, υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το πρακτικό του  Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ίδια ημερομηνία με το οποίο α) διαπιστώθηκε ότι έχει λάβει χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4, 6 και 7 και το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού των πεντακοσίων δέκα χιλιάδων εκατό ευρώ και είκοσι λεπτών (€510.100,20) με συμψηφισμό, το οποίο αποτελεί μέρος της έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 7 Σεπτεμβρίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και β) εγκρίθηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Οι ως άνω 1.700.334 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των δικαιούχων μετόχων της Εταιρείας που άσκησαν το δικαίωμα επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2021. Η Εταιρεία θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των ως άνω νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.

Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση την 1η εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση εισαγωγής τους από το Χ.Α. Οι μετοχές αυτές θα καταχωρηθούν στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. που δήλωσαν οι ανωτέρω δικαιούχοι, όπως προβλέπει ο νόμος, και η τυχόν προσαρμογή της τιμής των μετοχών της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., ως τροποποιηθείσα ισχύει. Η Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των νέων
μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Υπεύθυνος για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι ο κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα), Επικεφαλής Οικονομικών (Chief Financial Officer) και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το παρόν έντυπο μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Τ.Κ. 104 42, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας στην ως άνω διεύθυνση, και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων (τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5798930)».

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News