ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Folli – Follie: Τη συμφωνία εξυγίανσης ενέκριναν οι μέτοχοι

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Folli – Follie: Τη συμφωνία εξυγίανσης ενέκριναν οι μέτοχοι

Τη συμφωνία εξυγίανσης της Folli Follie ενέκριναν οι μέτοχοι της εισηγμένης κατά τη διάρκεια της σημερινής Γενική Συνέλευσης, στην οποία ασκήθηκε το δικαίωμα παράστασης και ψήφου αντί των μετόχων που έχουν ψηφίσει κατά της έγκρισης της συμφωνίας εξυγίανσης.

Πρόκειται για το Δημήτρης Κουτσολιούτσο (21,16%), την εταιρεία Lamelia, δύο εταιρείες στις βρετανικές παρθένες νήσους που ελέγχουν το άνω του 13% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, τον Γεώργιο Κουτσολιούτσο, δύο εταιρείες στο Λουξεμβούργο και τη JP Morgan Securities που συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 26% στο μετοχικό κεφάλαιο. 

«Η συμφωνία εξυγίανσης είναι συμφέρουσα για τους μετόχους της εταιρείας. Από τα δεδομένα που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας κατέστη προφανές ότι ο δανεισμός ήταν υπέρμετρος και αδύνατο να εξυπηρετηθεί από τις υφιστάμενες ταμειακές ροες. Αυτό κατέστησε απαραίτητη την αναδιάρθρωση των οφειλών της εταιρείας μέσω της ένταξής της στη διαδικασία εξυγίανσης. Σε περίπτωση μη ευόδωσης της εξυγίανσης, η εκποίηση της περιουσία της εταιρείας δεν επαρκεί» σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Folli Follie, Γ. Σάμιος. 

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το επιχειρηματικό σχέδιο για το διάστημα 2020-2029, θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε δύο νέες εταιρείες (OpsCo, AssetsCo) με έδρα το Λουξεμβούργο και η έκδοση νέων ομολογιών, που αποτελεί τον τρίτο άξονα. Η Folli Follie, δηλαδή, θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών, καθώς διαθέτει ποσοστό 10% στην OpsCo η οποία ως ενεργητικό θα αποκτήσει τις συμβάσεις διανομής σχετικά με τις δραστηριότητες κοσμημάτων, μόδας, καλλυντικών και πολυκαταστημάτων του σημερινού ομίλου. Στην AssetsCo και στη θυγατρική της European AssetsCo θα μεταβιβαστούν κτίρια, οικόπεδα και συμμετοχές σε εταιρείες (π.χ. μαρίνα Μυτιλήνης Α.Ε.). 

Οι δύο αυτές εταιρείες, η OpsCo και η AssetsCo υπόκεινται στο δίκαιο του Λουξεμβούργου, κατ’ απαίτησιν των ομολογιούχων, με στόχο η αναδιάρθρωση της Folli Follie να προχωρήσει γρηγορότερα. Οι ομολογιούχοι δανειστές (συμβαλλόμενοι πιστωτές), που εκπροσωπούν το 96,29% του συνόλου των υποχρεώσεων, θα λάβουν μετοχές και ομολογίες της νέας Folli Follie ύψους 60 εκατ. ευρώ.Οσον αφορά τους ανέγγυους πιστωτές (σημ.: αριθμός εταιρειών σε Ελλάδα και εξωτερικό) προβλέπεται να λάβουν ομολογίες συνολικού ποσού 1,6 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 20% των απαιτήσεών τους, ενώ το υπόλοιπο 80% θα διαγραφεί. 

Εν γένει, η Folli Follie προβλέπεται ότι θα αποδώσει το 32% των συνολικών χρεών της και υπολογίζεται ότι ποσό της τάξεως των 349 εκατ. ευρώ (68% των υποχρεώσεων) θα διαγραφεί. Λόγω, εξάλλου, του μεγάλου «κουρέματος», οι ομολογιούχοι θα αποκτήσουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου στη Folli Follie και στις νέες εταιρείες που θα δημιουργηθούν. Στον αντίποδα, οφειλές ύψους 15,8 εκατ. ευρώ προς Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και εργαζομένους (ενέγγυοι πιστωτές) εξοφλούνται πλήρως.

Αξιοποίηση ακινήτων 

Σύμφωνα με τις παραδοχές που υιοθετεί το επιχειρηματικό σχέδιο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της νέας Folli Follie τοποθετείται για τη φετινή χρονιά στα 84 εκατ. ευρώ (από 204 εκατ. το 2019) και σταθεροποιείται από 235 έως 242 εκατ. ευρώ το διάστημα 2022-2029. Οι εκτιμώμενες ζημίες για το 2021 τοποθετούνται σε 20 εκατ. ευρώ, προβλέπονται κέρδη μετά φόρων ύψους 115 εκατ. ευρώ για κάθε χρόνο έως το 2029 και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Ebitda), ύψους -10,4 εκατ. ευρώ, φέτος. Με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, η εταιρεία θα δικαιούται, για οκτώ χρόνια με αφετηρία την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, ετήσια αμοιβή, ύψους 235 χιλ. ευρώ, που θα προέρχεται από τα έσοδα της OpsCo. 

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει τη μετεγκατάσταση καταστημάτων και την επαναδιαπραγμάτευση των ενοικίων, ενώ σταδιακά, έως το 2023, καταστήματα με το εμπορικό σήμα Nike (17 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο, 12 στη Βουλγαρία και 10 στη Ρουμανία) θα αντικατασταθούν με νέα που θα πωλούν μία (monobrand) ή πολλαπλές επωνυμίες. Προβλέπεται και η δημιουργία 14 καταστημάτων έως το 2023 με το σήμα Collective, ενώ στον τομέα των καλλυντικών σχεδιάζεται, μεταξύ άλλων, η εγκατάσταση νέων σημείων πώλησης σε περιοχές με αυξημένη εμπορική και τουριστική κίνηση. Οι κινήσεις αναδιάρθρωσης που αφορούν την ακίνητη περιουσία προβλέπουν και την ενοικίαση τμήματος του κτιρίου γραφείων στον Αγιο Στέφανο, όπου σήμερα βρίσκεται η έδρα της Folli Follie. 

Η ίδρυση νέων καταστημάτων και ο εμπορικός επαναπροσδιορισμός (rebranding) παλαιών καταστημάτων έως τα τέλη του 2023 υπολογίζεται ότι θα απορροφήσει κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 12,5 εκατ. ευρώ. 

Διαβάστε επίσης:

Folli Follie: Ανοίγει ο δρόμος για το σχέδιο εξυγίανσης – Ορίστηκε ειδική εντελοδόχος

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Νέο πρόστιμο ύψους 2,5 εκατ. ευρώ σε στελέχη της Folli Folie

Folli Follie: Κι όμως… ανοίγει 5 νέα καταστήματα στην Αθήνα

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News