Business & Finance Δευτέρα 1/11/2021, 18:14
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παπουτσάνης: Άλμα 24% στον τζίρο του 9μηνου

Στα 4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Παπουτσάνης: Άλμα 24% στον τζίρο του 9μηνου

Σημαντική αύξηση κατά 24% εμφάνισε ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ στους πρώτους εννέα μήνες του 2021, με τις πωλήσεις να αυξάνονται στα 38,2 εκατ. ευρώ από 30,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. 

Την ίδια ώρα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 5,1 εκατ. ευρώ από 4,6 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα καθαρά κέρδη καθορίστηκαν σε 4 εκατ. ευρώ έναντι 3,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 

Παπουτσάνης: Άλμα 24% στον τζίρο του 9μηνου-1

Αξίζει να σηνειωθεί ότι εταιρεία από την αρχή του 2021 εξυπηρετεί απευθείας μεγάλες αλυσίδες λιανικής, με αποτέλεσμα την αύξηση του δημοσιευμένου κύκλου εργασιών κατά 1,6 εκατ. ευρώ και την ισόποση αύξηση των εξόδων διάθεσης.  

Στην περίπτωση που δεν είχε συμβεί αυτή η αλλαγή, ο κύκλος εργασιών θα είχε ανέλθει σε 36,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα διάθεσης θα είχαν ανέλθει σε 3,4 εκατ. ευρώ. 

Οι κύριοι λόγοι που συνέβαλλαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών ήταν οι υψηλές επιδόσεις στις κατηγορίες των επώνυμων προϊόντων, εξαιρουμένων των αντισηπτικών, παραγωγών για τρίτους και στις πωλήσεις σαπωνόμαζας. Προς αυτή την κατεύθυνση, συνέβαλε και η μερική ανάκαμψη της ξενοδοχειακής αγοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Πιο συγκεκριμένα, το 22% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 11% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, το 51% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 16% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών. 

Οι εξαγωγές της Παπουτσάνης ανήλθαν σε 22,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, που αντιπροσωπεύει το 59% του συνολικού κύκλου εργασιών, καταγράφοντας αύξηση ύψους 55% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Το μικτό κέρδος, επηρεαζόμενο θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων, ανήλθε σε 13 εκατ. ευρώ έναντι 10,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, βελτιωμένο κατά 26%. Το μικτό περιθώριο κέρδους, τέλος, εμφάνισε βελτίωση και ανήλθε σε 34,1% έναντι 33,5% το πρώτο εννεάμηνο του 2020.  

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας 

– Επώνυμα Προϊόντα 

Οι πωλήσεις επώνυμων προϊόντων,  εξαιρουμένων των αντισηπτικών, αυξήθηκαν κατά 44% το εννεάμηνο του 2021 (ή 10% αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης ως αναφέρεται ανωτέρω) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020  και κατά  2% συμπεριλαμβανομένου του αντισηπτικού. Σημειώνεται ότι κατά το 2020 η συγκεκριμένη κατηγορία ωφελήθηκε σημαντικά από τις αυξημένες πωλήσεις αντισηπτικών, ως συνέπεια της πανδημίας του COVID-19. 

– Ξενοδοχειακά Προϊόντα 

Η κατηγορία κατά το εννεάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 48% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Παράλληλα εκτιμάται περαιτέρω βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021, καθώς τα μηνύματα από την αγορά ξενοδοχειακών είναι ιδιαιτέρως θετικά, κυρίως στο εξωτερικό. 

– Προϊόντα Τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα) 

Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε αύξηση 27% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε κυρίως από την περαιτέρω σημαντική διεύρυνση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες του εξωτερικού για την παραγωγή των προϊόντων τους, συνεργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει από το 2019 και συνεχίζουν να αναπτύσσονται.  

– Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών 

Η συγκεκριμένη κατηγορία αναπτύχθηκε κατά 38% και αφορά κυρίως εξαγωγές. Η ανάπτυξη οφείλεται στην εδραίωση της Εταιρείας ως ενός από τους βασικότερους προμηθευτές ειδικών σαπωνωμαζών στη διεθνή αγορά, τη συνεχή διεύρυνση του πελατολογίου αλλά και την προσφερόμενη γκάμα προϊόντων.  Η παράλληλη έναρξη διάθεσης των συνθετικών σαπωνομαζών, ειδικών προϊόντων, πολύ θετικού οικολογικού αποτυπώματος και μεγάλης προστιθέμενης αξίας, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει  περαιτέρω την κατηγορία.  Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι  η σημερινή συγκυρία των ιστορικά υψηλών ναύλων από την ευρύτερη περιοχή της Ασίας σε συνδυασμό με τις μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις των βασικών τύπων (commodity) σαπωνόμαζας που παραδοσιακά εξυπηρετούνται από την Ινδονησία και Μαλαισία οδηγεί σε επιπλέον ενίσχυση της κατηγορίας.  

Οι εκτιμήσεις για το δ’ τρίμηνο  

Για το τελευταίο τρίμηνο του έτους εκτιμούμε ότι θα επιτύχουμε περαιτέρω σημαντική ανάπτυξη σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Προβλέπουμε επομένως για το σύνολο του έτους υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με αυτόν του τρέχοντος εννεαμήνου, χάρη στις νέες συνεργασίες που είναι σε εξέλιξη αλλά και τη βελτίωση των ρυθμών ανάπτυξης της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα και εξωτερικό.  Παράλληλα η ολοκλήρωση και πλήρης ένταξη του μεγαλύτερου μέρους των επενδύσεων των τελευταίων δύο χρόνων στην παραγωγική διαδικασία καθώς και η λειτουργία των νέων αποθηκών θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής και διακίνησης. 

Οι ανησυχίες για πρώτες ύλες, ενέργεια 

Η διοίκηση της Παπουτσάνης καθησυχάζει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά των πρώτων υλών και ενέργειας και εκτιμά ότι θα περιορίσει το αντίκτυπο αυτών μέσω: 

  • της μείωσης του παραγωγικού κόστους, συνέπεια του επενδυτικού της πλάνου της τελευταίας διετίας, 
  • τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών, και ειδικά των δαπανών διάθεσης οι οποίες επιβαρύνθηκαν εκτάκτως την τρέχουσα χρονιά από υψηλά κόστη μεταφορικών και αποθήκευσης λόγω απόθεσης των προϊόντων σε εγκαταστάσεις τρίτων, προκειμένου να κατασκευαστεί η νέα αποθήκη με δυναμικότητα κατάλληλη για να στηρίξει τον ρυθμό ανάπτυξης της Εταιρείας. 
  • της μετακύλισης σε μεγάλο βαθμό των αυξήσεων τιμών πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας.  Εδώ η Εταιρεία, και παρά την προφανή πίεση από τις ανωτέρω αυξήσεις, βρίσκεται σε σχετικά πλεονεκτικότερη θέση δεδομένου ότι άνω του 65% των πωλήσεών της γίνεται μέσω συμβολαίων όπου η αναπροσαρμογή των τιμών προβλέπεται συμβατικά (open book costing). 

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News