ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς ο Σωκράτης Κόκκαλης θα «ρυθμίσει» χρέη 750 εκατ. ευρώ

Κοντά σε συμφωνία με ομολογιούχους η Intralot

Πώς ο Σωκράτης Κόκκαλης θα «ρυθμίσει» χρέη 750 εκατ. ευρώ

Κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη αναλυτών, οι εκπρόσωποι της Intralot ανέφεραν ότι το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της συμφωνίας αναδιάρθρωσης των ομολόγων, συνολικού ύψους 750 εκατ. ευρώ, της Intralot δεν είναι δυνατόν να κοινοποιηθεί.

Ωστόσο, έγινε σαφές ότι η συμφωνία με τους κατόχους των ομολόγων λήξεως τον Σεπτέμβριο του 2021 και τον Σεπτέμβριο του 2024 αξίας 250 εκατ. ευρώ και 500 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα είναι πολύ κοντά. Πράγματι, όπως αναφέρουν ενημερωμένες πηγές στο moneyreview.gr, η συμφωνία με τους ομολογιούχους, που φαίνεται ότι έχει επισπευσθεί λόγω της εκ νέου ανάληψης του management από τον Σωκράτη Κόκκαλη φαίνεται να βρίσκεται ante portas.

Και περιλαμβάνει εξασφαλίσεις επί στοιχείων του ενεργητικού της Intralot στο εξωτερικό. Την ισχυρότερη δραστηριότητα εκτός Ελλάδας, εμφανίζει ο βραχίονας της εισηγμένης στην Αμερική ο οποίος αντιπροσωπεύει άνω του 50% των λειτουργικών κερδών του ομίλου.  

Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει «κούρεμα»-αγνώστου ύψους για την ώρα- των οφειλών προς τους κατόχους των δύο παραπάνω κατηγοριών πιστωτών, που αντιπροσωπεύουν το 60% του συνόλου των ομολογιών. Ερώτημα αποτελεί εάν η συμφωνία αναδιάρθρωσης θα επιφέρει επιπτώσεις στο μετοχικό κεφάλαιο της Intralot, όπως κεφαλαιοποίηση χρεών ή dilution.

Όπως ανέφεραν κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη οι εκπρόσωποι της εταιρείας, η επίπτωση λόγω της πανδημίας, στα μεγέθη της Intralot για το σύνολο της χρήσης του 2020 κυμαίνεται από 25 έως 28 εκατ. ευρώ, με την απώλεια ρευστότητας (cash burn) να τοποθετείται σε λιγότερο από 10 εκατ. ευρώ. Η δραστηριότητα στην Αμερική παρουσιάζει ανθεκτικότητα, ενώ υπάρχει αισιοδοξία για την πορεία της Intralot στο εξωτερικό. Αυτό δεδομένου ότι η Μάλτα, που αποτελεί βασική αγορά της Intralot, δεν βρίσκεται σε καθεστώς lockdown, ενώ οι αθλητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται απρόσκοπτα στην Αυστραλία. 

Η κερδοφορία προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Ebitda), για το σύνολο της χρονιάς, από την Αμερική εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 50 εκατ., ενώ για το σύνολο της χρονιάς εκτιμάται ότι τα Ebitda θα διαμορφωθούν σε 60-62 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τις κεφαλαιουχικές δαπάνες προβλέπει ότι δεν θα ξεπεράσουν τα 40 εκατ. ευρώ και θα είναι χαμηλότερες κατά 30%, λόγω της πανδημίας.

Στο εννεάμηνο του 2020, τα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 266,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα Ebitda ανήλθαν σε 45,2 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 107,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 641,6 εκατ. και είναι αυξημένος κατά 7,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 63,5 εκατ. ευρώ.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News