ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Τράπεζα: Στα 160 εκατ. ευρώ το τίμημα για το Frontier

Εθνική Τράπεζα: Στα 160 εκατ. ευρώ το τίμημα για το Frontier

Σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση για την υπογραφή της συμφωνίας της Εθνικής τράπεζας με την κοινοπραξία doValue, Fortress και Bain Capital για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Frontier, αξίας 6 δισ. ευρώ. Το τίμημα της συναλλαγής σύμφωνα με πληροφορίες διαμορφώνεται στα 160 εκατ. ευρώ και η συμφωνία συνοδεύεται με προαιρετική option σε 130 υπαλλήλους της ΕΤΕ από την αρμόδια διεύθυνση να να μεταφερθούν στην doValue. 

Η τιτλοποίηση Frontier σε συνδυασμό με μια νέα τιτλοποίηση αξίας 1,5 δισ. ευρώ που έχει ανακοινώσει η διοίκηση της Τράπεζας ότι θα εντάξει στον «Ηρακλή II», θα επιτρέψει στη διοίκηση της ΕΤΕ να μειώσει τα κόκκινα δάνεια σε μονοψήφιο ποσοστό εντός του 2022.

Τι περιλαμβάνει το Frontier

Στο χαρτοφυλάκιο Frontier περιλαμβάνονται 190.000 δάνεια που προέρχονται από 80.000 πελάτες και το 90% αυτών των δανείων φέρει εξασφαλίσεις σε ακίνητα. Το mezzanine τμήμα της τιτλοποίησης, που είναι και οι τίτλοι προς πώληση με τη διάθεση του 95% διαμορφώνεται στα 450 εκατ. ευρώ, ενώ το τμήμα των τίτλων χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) διαμορφώνεται στα 2,45 δισ. ευρώ.

Το υπόλοιπο τμήμα της τιτλοποίησης – δηλαδή τα 3,3 δισ. ευρώ -αποτελούν οι ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) και είναι αυτό για το οποίο η Τράπεζα έχει λάβει την κρατική εγγύηση μέσω του «Ηρακλή». Η τιτλοποίηση Frontier σε συνδυασμό με μια νέα τιτλοποίηση μικρότερης αξίας που δρομολογεί η ΕΤΕ θα επιτρέψει τη μείωση των κόκκινων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό εντός του 2022. 

Το τίμημα κρίθηκε ουσιαστικά στην αποτίμηση του τίτλου μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes), αλλά και την ανάληψη του servicing του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου, το ενδιαφέρον για το οποίο υπήρξε υψηλό, καθώς πρόκειται κατά το μεγαλύτερο μέρος του για στεγαστικά δάνεια, που έχουν εξασφαλίσεις σε ακίνητα. 

Με βάση τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου που αποτελεί την περίμετρο του Frontier, το 77% είναι μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, το 18% επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια μικρών επιχειρήσεων και μόλις το 5% είναι καταναλωτικά δάνεια. 

H ιταλική doValue ως μέρος της κοινοπραξίας έχει σημαντική παρουσία στην Ελλάδα μέσω της doValue Greece και διαχειρίζεται δάνεια ύψους 30 δισ. ευρώ περίπου.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News