ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Ανοίγει τη συζήτηση για τη διανομή μερίσματος

Eurobank: Ανοίγει τη συζήτηση για τη διανομή μερίσματος

Την έναρξη των συζητήσεων με τις εποπτικές αρχές το 2022 προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα για τη διανομή μερίσματος, προανήγγειλε ο CEO της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επενδυτών για τα αποτελέσματα του ‘ εξαμήνου.

Η προοπτική διανομή μερίσματος ενισχύεται από τα καλά αποτελέσματα του ομίλου και τις θετικές προοπτικές που ανοίγονται για την ανάκαμψη της οικονομίας και όπως δήλωσε ο κ. Καραβίας «κατάλληλος χρόνος για την έναρξη αυτής της συζήτησης θα είναι η ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων του 2021, στις αρχές του επόμενου χρόνου».

Όπως δήλωσε ο κ. Καραβίας η Eurobank υλοποίησε όλους τους στόχους της, δηλαδή την κερδοφορία, την κεφαλαιακή της επάρκεια και την επέκταση στο εξωτερικό και με βάση τις προοπτικές του 2022 που προδιαγράφονται καλύτερες από αυτές του τρέχοντος έτους, η Eurobank έχει θέσει τις βάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας και την επίτευξη διψήφιου ποσοστού απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE). 

Τις θετικές προοπτικές της οικονομίας προεξοφλεί η ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης,  η θετική πορεία της αγοράς ακινήτων, αλλά και η ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού που βελτιώνει τις αρχικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη των μορατόριουμ στα δάνεια του κλάδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του α’ εξαμήνου από τα 4,9 δισ. ευρώ των δανείων που είχαν τεθεί σε μορατόριουμ, σε αθέτηση έχει βρεθεί μόλις το 5%, ενώ το 85% έχει επανέλθει σε καθεστώς ομαλής αποπληρωμής. Ο κλάδος του τουρισμού συγκεντρώνει το υπόλοιπο 10% των δανείων που βρίσκονται ακόμη σε αναστολή, ποσοστό που όπως δήλωσε ο κ. Καραβίας δεν δημιουργεί ανησυχία με δεδομένο την επάνοδο των  Οι εκτιμήσεις του ομίλου περιορίζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που θα αφήσει πίσω της η πανδημία, κάτω από την αρχική εκτίμηση των 600 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι με βάση τα αποτελέσμα του α’ εξαμήνου ο δείκτης των NPEs μειώθηκε στο 14% ή 7,3% pro-forma για την τιτλοποίηση «Mexico» στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2021. Tα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά 110 εκατ. ευρώ το β ́ τρίμηνο του 2021 έναντι του α’ ́ τριμήνου και διαμορφώθηκαν σε 5,7 δισ. ευρώ. Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν αρνητικός κατά 43 εκατ ευρώ. σε τριμηνιαία βάση. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 140 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 63,3% στο τέλος Ιουνίου 2021.

Η τιτλοποίηση «Mexico» προχωράει εντός χρονοδιαγράμματος, με τη λήψη δεσμευτικής προσφοράς από την DoValue3 τον Αύγουστο. Η επίπτωση της συναλλαγής αυτής στο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας αναμένεται να είναι σημαντικά χαμηλότερη των αρχικών προσδοκιών (50 μονάδες βάσης) και εκτιμάται στις 10 μονάδες βάσης. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η από-ενοποίηση των NPEs θα γίνει το δ ́ τρίμηνο του 2021. Οι επιδόσεις του α ́ εξαμήνου σε συνδυασμό με την τιτλοποίηση «Mexico» επιβεβαιώνουν το στόχο για τη μείωση του δείκτη NPEs σε μονοψήφιο ποσοστό στο τέλος τους τρέχοντος έτους.

Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 13,2% και 15,6% στο τέλος Ιουνίου 2021, έναντι ελαχίστων εποπτικών ορίων (TSCR) 6,2% και 11% αντιστοίχως. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης έναντι του α ́ τριμήνου 2021 σε 12,1%. Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 41,2 δισ. ευρώ.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News