ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Επιταχύνεται η ιδιωτικοποίηση

Φωτ. intimenews

Επιταχύνεται η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Attica Bank μετά την χθεσινή απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας, που αποφάσισε τη σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης για τις 15 Σεπτεμβρίου για να εγκρίνει τους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ). 

Το ύψος της αύξησης έχει προσδιοριστεί μεταξύ 120 και έως 240 εκατ. ευρώ και θα γίνει με παράλληλες διαδικασίες με τη διαδικασία διάθεσης των τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants), που εκδόθηκαν από την Τράπεζα υπέρ του Ελληνικού δημοσίου. Οι τίτλοι εκδόθηκαν στο πλαίσιο της μετατροπής του αναβαλλόμενου φόρου (DTC) ύψους 151,8 εκατ. ευρώ και η περίοδος άσκησης του δικαιώματος για τους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας, ξεκινά από τις 31 Αυγούστου και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου, την ημέρα δηλαδή σύγκλισης της έκτακτης γενικής συνέλευσης που θα κληθεί να εγκρίνει την ΑΜΚ. 

Η ΑΜΚ είναι επιβεβλημένη για την αποκατάσταση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας,  που με βάση τα αποτελέσματα εξαμήνου που ανακοινώθηκαν χθες, έχουν υποχωρήσει στο 6,4% (CAD) και 3,2% (CET1). 

Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε χθες τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της, στα οποία περιλαμβάνονται: 

Αύξηση ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών μετοχών από 0,30 ευρώ σε 18 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών με τη συνένωση 60 μετοχών σε 1 (reverse split)
Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 136.838.692,60 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 18 ευρώ σε 0,20 ευρώ, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού
Παροχή δυνατότητας στο Δ.Σ. της τράπεζας να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.                        Σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκηση «οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου στοχεύουν στο να διευκολύνουν μια ταχεία – έως τα τέλη Σεπτεμβρίου – και φιλική προς τους επενδυτές ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας» και εντάσσεται  στο πλαίσιο του νέου τριετούς Επιχειρηματικού Σχεδίου 2021-2023 που, εκτός από την πλήρη εξυγίανση της Attica Bank, προβλέπει και την αύξηση των δανειακών υπολοίπων κατά 2 δισ. ευρώ περίπου. Με βάση τα αποτελέσματα του 6μήνου ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώνεται στο 45,3% και στόχος της διοίκησης είναι να υποχωρήσει στο 1% μετά την ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων (Astir 1,2 και Ωμέγα), που θα ενταχθούν στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλή». 

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της μετατροπής της διάθεσης των warrants οι δύο βασικοί μέτοχοι της Attica Bank, δηλαδή το ΤΜΕΔΕ που ελέγχει ποσοστό 46,32% και ο ΕΦΚΑ με 32,34% θα κληθούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Εφόσον οι δύο βασικοί μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμά τους ή το ασκήσουν σε μικρότερο ποσοστό, οι μετοχές θα περάσουν στο ΤΧΣ, που θα τις διαθέσει στο πλαίσιο παράλληλης διαδικασίας με την ΑΜΚ, σε ιδιώτες επενδυτές. Η μείωση του ποσοστού που ελέγχουν ΤΜΕΔΕ και ΕΦΚΑ, σημαίνει ότι εφόσον η ΑΜΚ πραγματοποιηθεί υπέρ των νέων μετόχων, όπως αυτοί θα προκύψουν από την διάθεση μετοχών του ΤΧΣ, θα αλλάξει πλήρως και η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News