Business & Finance Τετάρτη 25/08/2021, 18:31
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Μείωση 34% στις ζημιές του εξαμήνου – Αύξηση 21% στα έσοδα από τόκους

Στις 15/9 η Γ.Σ. για την ΑΜΚ και για την αύξηση ονομαστικής αξίας υφιστάμενων κοινών μετοχών με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών με τη συνένωση 60 μετοχών σε 1 (reverse split)

φωτ. InTime News

Καθαρές ζημιές, ύψους 19,5 εκατ. ευρώ, εμφάνισε στο α’ εξάμηνο του 2021 η Attica Bank, η οποία δρομολογεί τη μετάβαση στη νέα «εποχή», απαλλαγμένη από τον βραχνά των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPΕs).

Το συγκεκριμένο ποσό, μάλιστα, είναι μειωμένο κατά 34% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, όταν η διοίκηση της τράπεζας είχε παρουσιάσει ζημιες 29,5 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν στο α’ εξάμηνο του 2021 κατά 21,8% και ανήλθαν σε 28,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 51,2% και διαμορφώθηκαν σε 2 εκατ. ευρώ.

Σε pro forma επίπεδο, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων δανείων (NPLs) υποχώρησε σε κάτω του 1%. Βέβαια, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι εν εξελίξει τιτλοποιήσεις Astir 1, Astir 2 και Ωμέγα, o αντίστοιχος δείκτης NPEs ανήλθε σε 45,3%.

Στο μεταξύ, η κρίσιμη γενική συνέλευση των μετόχων για την έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) των 240 εκατ. ευρώ, η οποία θα οδηγήσει σε επανα-ιδιωτικοποίηση της τράπεζας, θα λάβει χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, θα συζητηθεί η αύξηση ονομαστικής αξίας υφιστάμενων κοινών μετοχών από 0,30 ευρώ σε 18 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών με τη συνένωση 60 μετοχών σε 1 (reverse split).

Αναλυτικότερα:

  • Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν σημαντική αύξηση το α’ εξάμηνο 2021 κατά 21,8% κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης. Το κόστος χρηματοδότησης παρουσίασε σημαντική μείωση ύψους 20,6% σε ετήσια βάση, λόγω της σημαντικής συγκράτησης του κόστους καταθέσεων, το οποίο απορρόφησε το κόστος που σχετίζεται με τους τόκους από τα νέα δάνεια που εκταμιεύθηκαν κατά την κλειόμενη περίοδο του 2021.
  • Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες το 2021 ανήλθαν σε €6,6 εκατ., μια ανθεκτική απόδοση, δεδομένου των περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 κατά το μεγαλύτερο μέροςτης περιόδου. Κύριοι συντελεστές στην ανθεκτικότητα αυτή ήταν η παραγωγή νέων δανείων καθώς και τα έσοδα από ασφαλιστικά προϊόντα 
  • Παράλληλα, παρά την στελέχωση καίριων θέσεων, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν ανεπαίσθητη μείωση κατά 1,0%. Επιπλέον, και σε συνέχεια της ανακοίνωσης του από 13.5.2021 προγράμματος εθελούσιας εξόδου, έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του εν λόγω προγράμματος με την υποβολή 49 αιτήσεων και η ετήσια εξοικονόμηση εκτιμάται σε περίπου € 2,1 εκατ.
  • Την 30.06.2021, το λογιστικό υπόλοιπο των καταθέσεων ανήλθε σε €2,90 δισ., παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά €246 εκατ. περίπου και 9,3% σε ετήσια βάση, ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο, το υπόλοιπο των καταθέσεων των πελατών ξεπερνά ήδη τα €3,06 δισ., αντανακλώντας τις θετικές προοπτικές στο εγχώριο περιβάλλον
  • Ταυτόχρονα, το μέσο κόστος των καταθέσεων μειώθηκε περαιτέρω κατά 0,25 μ.β. σε σχέση με το 2020. Η σημαντική βελτίωση της ρευστότητας έχει καταστήσει τον Όμιλο περισσότερο επικεντρωμένο στη διαχείριση του κόστους τα τελευταία τρίμηνα, στην προσπάθειά του να επιτύχει ισορροπία μεταξύ προσέλκυσης καταθέσεων και μείωσης των επιτοκιακών εξόδων. Σε αυτό συνέβαλλε σημαντικά και η νέα συνεργασία που ξεκίνησε η Τράπεζα με την εταιρεία Raisin, πάροχο πλατφόρμας αποδοχής καταθέσεων από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της οποίας επετεύχθη αύξηση των εισροών κατά €109 εκατ. περίπου κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης δανείων (προ προβλέψεων) προς τις καταθέσεις του Ομίλου ανήλθε σε 71,4%.
  • Oι ενεργοί χρήστες e-banking αυξήθηκαν κατά 18% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, οι ενεργοί πελάτες των ψηφιακών υπηρεσιών (internet & mobile banking) της Αttica Bank για το α’ εξάμηνο του 2021 σημείωσαν αξιόλογη αύξηση που ανήλθε σε 25% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2020.
  • Το ποσοστό των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από πελάτες μέσω των ψηφιακών δικτύων της Τράπεζας (e-banking & m-banking) αυξήθηκε κατά 34,5% σε ετήσια βάση. Ειδικά, οι διενεργούμενες συναλλαγές μέσω mobile banking παρουσίασαν ετήσια αύξηση 110%.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News