ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Ανεβάζει στροφές η μείωση κόστους – Όλο το σχέδιο

Alpha Bank: Ανεβάζει στροφές η μείωση κόστους – Όλο το σχέδιο

Επιταχύνει το σχέδιο μετασχηματισμού και εξυγίανσης της Τράπεζας (project Tomorrow) η διοίκηση της Alpha Bank, βασικοί πυλώνες του οποίου είναι η απαλλαγή της από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και η μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού από την καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων, η μείωση του κόστους και η ισχυρή ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών.

Στόχος της διοίκησης είναι η επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων και η σταθεροποίηση της κερδοφορίας που θα οδηγήσει σε διψήφιο ποσοστό απόδοσης κεφαλαίων και τη διανομή μερίσματος στους μετόχους από το 2023. Λεπτομέρειες της πορείας του σχεδίου μετασχηματισμού αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου, εξειδικεύοντας τα βήματα για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας μετά και την επιτυχή άντληση κεφαλαίων 800 εκατ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου. 

Με βάση τις ανακοινώσεις που αναμένεται να κάνει η διοίκηση της Τράπεζας έως το α’ εξάμηνο του 2022 δρομολογούνται νέες συναλλαγές πωλήσεων και τιτλοποιήσεων 8,1 δισ. ευρώ, η αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή για το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του ομίλου, ενώ στα σκαριά είναι το νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για το προσωπικό, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους, αποσκοπεί σε διαμόρφωση του δείκτη κόστους προς έσοδα κάτω από το 45% έως το 2024 με μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 17%. Η Τράπεζα έχει πάρει πρόβλεψη για 97 εκατ. ευρώ από το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους για την κάλυψη του κόστους από το νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου και με βάση τα στοιχεία του α’ τριμήνου το προσωπικό στην Ελλάδα αριθμεί 6.320 υπαλλήλους και το δίκτυο 328 καταστήματα και έχει ήδη περιοριστεί κατά 1.474 άτομα και 115 καταστήματα αντίστοιχα σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2018. 

Ο σχεδιασμός για τον τομέα των ακινήτων (project Skyline) προβλέπει την εξεύρεση στρατηγικού εταίρου στον οποίο θα μεταβιβαστεί πλειοψηφικό ποσοστό της Alpha Αστικά Ακίνητα. Η Εταιρεία θα μετασχηματιστεί σε επενδυτική πλατφόρμα, στην οποία θα μεταφερθούν ιδιοχρησιμοποιούμενα αλλά και ακίνητα που έχει στο χαρτοφυλάκιό της η Τράπεζα με στόχο την πώληση και την αξιοποίησή τους.

Σε ότι αφορά το σχεδιασμό για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στην κορυφή της ατζέντας είναι η νέα τιτλοποίηση αξίας 3,5 δισ. ευρώ (project «Cosmos») που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του έτους, αξιοποιώντας το μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων Ηρακλή II. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται κατά το ήμισυ από στεγαστικά δάνεια, σε ποσοστό 21% από δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 18% από μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια και 11% από καταναλωτικά δάνεια. Έως τα τέλη του 2021 αναμένεται επίσης η πώληση ενός χαρτοφυλακίου με κόκκινα καταναλωτικά δάνεια (project Orbit) συνολικής αξίας 1,3 δισ. ευρώ. 

Βασικό πυλώνα του επιχειρησιακού σχεδίου αποτελεί η εξυγίανση της θυγατρικής του ομίλου στην Κύπρο μέσω της πώλησης δανείων ύψους 2,2 δισ. ευρώ (project Sky). Το χαρτοφυλάκιο «Sky» αποτελείται κατά 53% από στεγαστικά δάνεια και κατά 35% από μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια και η συναλλαγή βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο με τη δημιουργία των SPV στα οποία έχουν μεταφερθεί τα κόκκινα δάνεια της κυπριακής θυγατρικής. Να σημειωθεί ότι η δραστηριότητα της Κύπρου και η δραστηριότητα της Ρουμανίας θα αποτελέσουν το βασικό κορμό των δραστηριοτήτων του ομίλου στο εξωτερικό μετά την απόφαση για την πώληση των θυγατρικών σε Αλβανία και Λονδίνο, αγορές από τις οποίες ο όμιλος της Alpha Bank αποχωρεί. 

Για το το 2022 η διοίκηση της Alpha Bank δρομολογεί δύο ακόμη συναλλαγές. H πρώτη αφορά την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων ύψους 400 εκατ. ευρώ (project Solar), που θα ενταχθεί επίσης στον Ηρακλή II. Τέλος άλλα 700 εκατ. ευρώ κόκκινων επιχειρηματικών δανείων αναμένεται να πωληθούν το α’ 6μηνο του 2022, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των δανείων που θα μεταβιβαστούν εντός τους προσεχούς έτους στα 8,1 δισ. ευρώ. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News