Business & Finance Τετάρτη 30/06/2021, 18:09
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ικτίνος: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2020

Φωτ. intimenews

Την απόφαση να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους για την οικονομική χρήση του 2020, πήρε το διοικητικό συμβούλιο της Ικτίνος, κατά τη διάρκεια της σημερινής ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, ενώ παράλληλα συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. Η διάρκεια της έχει ορισθεί έως την 30η Ιουνίου 2026 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.  

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2021, στο ξενοδοχείο Theoxenia Palace Hotel, Φιλαδελφέως 2, Κηφισιά και ώρα 12:00μμ παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν  μέτοχοι, κάτοχοι 87.138.868 μετοχών σε σύνολο μετοχών 114.320.400, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 76,22 % του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν, είναι οι κάτωθι : 

 1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01 – 31.12.2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 

 (Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%) 

 1. Έγκριση της μη διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 01.01 – 31.12.2020. 

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%) 

 1. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ’ του Ν. 4548.2018, όπως ισχύει. 

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%) 

 1. Έγκριση της εκλογής ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2021. 

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%) 

 1. Έγκριση της παροχής αδείας, σύμφωνα με Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της  Εταιρίας σκοπούς. (Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)
 2. Έγκριση της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020). 

(Εγκρίθηκε υπέρ 96,77 % των παρισταμένων- Κατά 3,23%) 

 1. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021–31.12.2021.  

(Εγκρίθηκε υπέρ 96,77 % των παρισταμένων- Κατά 3,23%) 

 1. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.4706/2020, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του  Ν.4706/2020. 

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%) 

 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Πιο συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία έως την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026 ως εξής: 

Ονοματεπώνυμο 

Θέση

Ευάγγελος Χαϊδάς 

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος 

Ιουλία Χαϊδά 

Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος 

Περιστέρης Κατσικάκης 

Εκτελεστικό Μέλος

Αναστασία Χαϊδά 

Αντιπρόεδρος – Mη-Eκτελεστικό Μέλος 

Λυδία Χαϊδά 

Mη-Eκτελεστικό Μέλος 

Ανδρέας Κουτούπης 

Ανεξάρτητο Mη-Eκτελεστικό Μέλος

Αγγελική Μεϊντάνη 

Ανεξάρτητο Mη-Eκτελεστικό Μέλος

   

(Εγκρίθηκε υπέρ 96,77 % των παρισταμένων- Κατά 3,23%) 

 1. Καθορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Πιο συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή των κ.κ. Ανδρέα Γ. Κουτούπη, Αγγελική Μεϊντάνη και Βασιλη Πετίνη ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, καθότι διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και είναι ανεξάρτητοι από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του 4706/2020 και ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχουν με την Εταιρεία. 

Η διάρκεια της έχει ορισθεί έως την 30η Ιουνίου 2026 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.  

O κ. Κουτούπης διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου της μακράς του εμπειρίας ως Ανώτερος Διευθυντής σε ελεγκτική εταιρία και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του 4706/2020 και ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία. 

Η κα Αγγελική Μεϊντάνη διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου της μακράς της εμπειρίας ως επιβλέπων μηχανικός και τεχνικός ασφαλείας σε επιχειρήσεις του κλάδου  και είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του  άρθρου 9 του 4706/2020 και ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία. 

Ο κ. Βασίλης Πετίνης είναι ήδη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, έχει συμμετάσχει σε δεκάδες έργα ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, ειδικών ελέγχων, financial due diligence, εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγησης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, επιχειρηματικού σχεδιασμού, αναδιάρθρωσης, αποτιμήσεων και γενικότερα υποστήριξης σε θέματα συναλλαγών κτλ. Κατέχει επαρκή γνώση ζητημάτων εταιρικής διακυβέρνησης και έχει υποστηρίξει εισηγμένες εταιρίες στη  συμμόρφωση τους με τον ν.4706/2020. 

(Εγκρίθηκε υπέρ 96,77 % των παρισταμένων- Κατά 3,23%) 

 1. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 2020 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής, κατ’ άρθρο 44  παρ. 1θ του Ν. 4449/2017. 

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%) 

 1. Λοιπές Ανακοινώσεις.  

Οι πωλήσεις της μητρικής στο Α΄ 5μηνο του 2021 ανέρχονται σε 15,2 εκατ. ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το αντίστοιχο Α΄ 5μηνο του 2020 ανερχόταν σε 11,1 εκατ. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 4,1 εκατ. και σε ποσοστό 30%. 

Τα Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής για το Α΄ 5μηνο του 2021, ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά Α΄ 5μηνο του 2020 ανερχόταν σε 2,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,7 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 107%.

Με βάση τα προαναφερόμενα αλλά και την πρόβλεψη μας για το β’ εξάμηνο του 2021, είμαστε αισιόδοξοι όσο αφορά στην επιστροφή στα προ πανδημίας μεγέθη. Με την πρόοδο των εμβολιασμών θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των σχεδίων μας που ανεστάλησαν λόγω της πρωτοφανούς υγειονομικής κατάστασης.  

Περισσότερο από το 96% των πωλήσεων μας κατευθύνεται σε αγορές του  εξωτερικού, ενώ σχεδόν το 60% της παραγωγής μας κατευθύνεται στην Κίνα. H Κίνα που στις αρχές του 2020 ήταν το επίκεντρο της πανδημίας ανέκαμψε σύντομα βρίσκοντας τους ρυθμούς της προς το τέλος του προηγούμενου έτους. Όμως, σημαντικό μερίδιο στις πωλήσεις μας κατέχουν οι ΗΠΑ, οι χώρες του Αραβικού Κόλπου, η Νότια Αμερική και η Ευρώπη. Τώρα πια διαφαίνεται ότι θα υπάρξει άμεση βελτίωση παγκοσμίως καθώς τα μεγάλα έργα του εξωτερικού που τηρούσαν στάση αναμονής λόγω της πανδημίας φαίνονται να επανέρχονται στο προσκήνιο και να υπάρχει μια κινητικότητα που μας κάνει να ευελπιστούμε για το μέλλον. 

Ανακοίνωση συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου  

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, μετά την  Τακτική Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σήμερα και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως : 

Θέση 

Ονοματεπώνυμο

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος 

Ευάγγελος Χαϊδάς

Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλος – 

Εκτελεστικό Μέλος 

Ιουλία Χαϊδά

Εκτελεστικό Μέλος 

Περιστέρης Κατσικάκης 

Αντιπρόεδρος – Mη-Eκτελεστικό Μέλος 

Αναστασία Χαϊδά

Mη-Eκτελεστικό Μέλος 

Λυδία Χαϊδά

Ανεξάρτητο Mη-Eκτελεστικό Μέλος 

Ανδρέας Κουτούπης

Ανεξάρτητο Mη-Eκτελεστικό Μέλος 

Αγγελική Μεϊντάνη

   

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε την εκπροσώπηση της Εταιρείας,  σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, στον κ. Ευάγγελο Χαϊδά, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας  καθώς και στην Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Ιουλία Χαϊδά, οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή τους  κάτω από την εταιρική σφραγίδα, απεριόριστα για τις πράξεις της, όπως  αναφέρονται στο καταστατικό. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου έχει διάρκεια έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026.  

Τα βιογραφικά σημειώματα των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.iktinos.gr)

Ανακοίνωση συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου 

Η «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» γνωστοποιεί ότι σε συνέχεια της από 30.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, εξέλεξε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  4449/2017, αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. 

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε την 30.06.2021 και εξέλεξε ομόφωνα μεταξύ των μελών της ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Βασίλη Πετίνη , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε του ν. 4449/2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

 1. Βασίλης Πετίνης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 2. Αγγελική Μεϊντάνη, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 
 2. Αντρέας Κουτούπης, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

Ανακοίνωση συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων  

Η “ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.” ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, αποφάσισε την σύσταση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων. 

Η εν λόγω Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα με την συνεδρίαση, της από 30 Ιουνίου 2021 και αποτελείται από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: 

 1. Αντρέας Κουτούπης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος 
 2. Αναστασία Χαϊδά του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλος 
 3. Αγγελική Μεϊντάνη του Αλεξάνδρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος.

moneyreview.gr

Money Review