ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι αναφέρει η KPMG στις παρατηρήσεις της για την Attica Bank

Φωτ. Intime

Διαβεβαιώσεις σχετικά με το πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Attica Bank έχει λάβει η KPMG στο πλαίσιο ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της τράπεζας για την προηγούμενη οικονομική χρήση σε ότι αφορά στην πληρότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην ετήσια έκθεση.

Αυτό αναφέρει ειδική σημείωση του ορκωτού λογιστή σε ότι αφορά τη συνέχιση της δραστηριότητας της Attica Banκ, επισημαίνονται ότι «η Διοίκηση εξέτασε την επίπτωση από τις ζημίες που αναγνωρίστηκαν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 κυρίως από την απομείωση δανείων και επενδυτικών τίτλων, στην μείωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κάτω από το όριο που έχουν θέσει οι εποπτικές αρχές», καθώς και «την επάρκεια ρευστότητας της Τράπεζας». 

Υπενθυμίζεται ότι η μη δημοσίευση από την Τράπεζα των οικονομικών καταστάσεων του 2020, οδήγησε την προηγούμενη εβδομάδα σε αναστολή της διαπραγμάτευσης της μετοχής. Η διοίκηση της Attica Bank είχε αποδώσει την καθυστέρηση στη μη έγκαιρη παράδοσης της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, την οποία συντάσσει η KPMG. 

Η έκθεση παραδόθηκε σήμερα το πρωί επιτρέποντας τη δημοσίευση από την τράπεζα των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, βάση των οποίων η Attica Bank παρουσίασε το 2020 ζημιές ύψους 306 εκατ. ευρώ. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι και η υποχώρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 8,2% έναντι 12,6% το 9μηνο του 2020. Να σημειωθεί επίσης ότι η ζημιογόνος χρήση οδηγεί την Attica Bank σε έκδοση δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) υπέρ του δημοσίου.

Όπως σημειώνει η KPMG «η Διοίκηση κατήρτισε ένα πλάνο ενίσχυσης κεφαλαιακής επάρκειας που έκρινε ως επαρκές για να ενισχύσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από το ελάχιστο όριο όπως ορίζεται από τις εποπτικές αρχές ώστε να διασφαλίσει τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Τράπεζας και του Ομίλου. Η Διοίκηση της Τράπεζας και του Ομίλου ενέκρινε το σχέδιο αυτό και στην συνέχεια το υπέβαλε στις εποπτικές αρχές».

«Συζητήσαμε με τις εποπτικές αρχές σχετικά με το γεγονός ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας μειώθηκε κάτω του ορίου που έχουν θέσει», σημειώνει η KPMG και «λάβαμε επιβεβαίωση για την περίοδο μέχρι το 2022-2023 που δόθηκε στην Τράπεζα προκειμένου να αποκαταστήσει τους δείκτες απαιτούμενης κεφαλαιακής επάρκειας στη βάση ότι η Τράπεζα θα προχωρήσει σε μέτρα κεφαλαιακής ενίσχυσης τα οποία θα περιλαμβάνονται στο πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσής της».

«Εξετάσαμε την ανάλυση της Διοίκησης σχετικά με τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης 2021-2023 της Τράπεζας προκειμένου να ενισχυθεί ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατόπιν των επιπτώσεων της λογιστικής ζημίας μετά φόρων που καταχωρήθηκε την 31 Δεκεμβρίου 2020. Συζητήσαμε με τη Διοίκηση τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι τα μέτρα του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν στο διάστημα 2021- 2023.

Αξιολογήσαμε τη λογικότητα των παραδοχών που χρησιμοποιηθήκαν από τη Διοίκηση στο πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης για την περίοδο 2021-2023.

Οι ελεγκτικές μας διαδικασίες συμπεριέλαβαν την εξέταση των υποστηρικτικών τεκμηρίων σχετικά με το στάδιο ολοκλήρωσης των μέτρων κεφαλαιακής ενίσχυσης και ειδικά για την τιτλοποίηση «Ωμέγα» και «Αστήρ 1 και 2».

Όπως έχει γράψει το Moneyreview το σχέδιο της διοίκησης για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων θα γίνει σε δύο στάδια, το πρώτο με τη διάθεση των warrants και το δεύτερο με νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 120 εκατ. ευρώ.

Προϋπόθεση για την μερική ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας σε αυτή τη φάση είναι οι υφιστάμενοι μέτοχοι να μην ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους και να υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον. Με δεδομένο ότι ο ΕΦΚΑ, που ελέγχει ήδη το 32,34% της Attica Bank, πιθανολογείται ότι δεν θα αγοράσει τα δικαιώματα που του αναλογούν, λόγω εναντίωσης των θεσμών, προεξοφλείται η διάθεσή τους σε ιδιώτες επενδυτές. Σε μείωση του ποσοστού του μέσω αυτής της διαδικασίας εκτιμάται ότι θα οδηγηθεί και το ΤΜΕΔΕ, που ελέγχει σήμερα το 46,32% της Atiica Bank. Τα αδιάθετα δικαιώματα για τα οποία δεν θα υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον θα περιέλθουν στο δημόσιο, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα αποκτήσει μετοχές της Τράπεζας, πιθανότατα μέσω του ΤΧΣ. Να σημειωθεί ότι ο τελικός «λογαριασμός» για το ύψος του αναβαλλόμενου φόρου που θα μετατραπεί σε warrants θα προσδιοριστεί έως τα τέλη του μήνα με σχετική πράξη υπουργικού συμβουλίου που θα πρέπει να εκδοθεί. 

Το δεύτερο βήμα στην αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της Atiica Bank με την πλήρη ιδιωτικοποίησή της θα γίνει μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το ύψος της οποίας υπολογίζεται στα 120 εκατ. ευρώ. Πηγές της Τράπεζας εκτιμούν ότι η προσέλκυση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων θα είναι εφικτή, εφόσον στηριχθεί το σχέδιο μερικής ιδιωτικοποίησης και το σχέδιο εξυγίανσης με τη νέα τιτλοποίηση με την κωδική ονομασία «Ωμέγα» που η διοίκηση προωθεί στο πλαίσιο του Ηρακλή II. Το κόστος που συνεπάγεται η τιτλοποίηση οδήγησε την Τράπεζα σε ζημιά ύψους 306 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2020 και αποτελεί και την αιτία για την ενεργοποίηση του νόμου περί αναβαλλόμενης φορολογίας (DTC).

Να σημειωθεί ότι η διοίκηση της Attica Bank προωθεί την ένταξη στο  μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων Ηρακλή το σύνολο των τιτλοποιήσεων που έχει υλοποιήσει από το 2016 έως και το 2020 ύψους 2,8 δισ. ευρώ. Η αρχή θα γίνει με την τιτλοποίηση «Ωμέγα» ύψους 1,3 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της τιτλοποίησης «Άρτεμις», που υλοποιήθηκε το 2016 ύψους 1 δισ. ευρώ, καθώς και υφιστάμενα κόκκινα δάνεια ύψους 250 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος είναι σταδιακά να ενταχθούν άλλα δύο χαρτοφυλάκια, συνολικής αξίας 1,5 δισ. ευρώ περίπου. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News